Stena očistného Svetla postupuje ako železný lis smerom k zemi a tlačí pred sebou všetko, čo ľudia počas stáročí vytvorili vo svete citových a myšlienkových foriem. Je to tlačené čoraz bližšie k hmotnosti zeme a k ľuďom na nej preto, aby sa to ku nim vrátilo a aby sa to na nich vyžilo.


Ľudstvo počas stáročí bezbreho zneužívalo daru svojej slobodnej vôle netušiac, že tento dar je spojený so zodpovednosťou za všetko, čo vytvárame. Že za všetko, čo formujeme svojim cítením, myslením, rečami a jednaním ponesieme osobnú zodpovednosť. A že nám raz z toho všetkého bude v účinkoch samočinných zákonov Božích vystavený konečný účet. A toto veľké, celkové zúčtovanie je tu! Účet za všetko je už vystavený a každý z nás ho bude musieť zaplatiť. Zaplatiť a vyrovnať až do posledného haliera!

Každému z nás bude predostretý účet za to, ako hospodáril s milosťou smieť osobne jestvovať v Pánovom stvorení a smieť sa v ňom slobodne rozhodovať. Či už pre to dobré, alebo pre to zlé.

Počas dlhej histórie ľudstva a počas desiatok svojich minulých pozemských životov sa každý z nás dostal do situácie, kedy mohol jasne pochopiť, že za všetko, čo z nás vychádza, hoci sú to trebárs iba city, alebo myšlienky, nesieme zodpovednosť. Že to formuje a ovplyvňuje náš osud a že raz príde chvíľa, kedy nám za to bude Spravodlivosťou Pána vystavený konečný účet. Absolútne nikto z ľudí v tom nie je nevedomý a nemôže povedať, že nevedel. Iba naša vlastná duchovná vlažnosť, necitlivosť a posadnutosť matériou nám znemožňuje vnímať toto svoje hlboké osobné podvedomé poznanie.

Pretože ale ľudia túto závažnú skutočnosť stále nevnímajú, neberú do úvahy a ignorujú, formujú svojim zlým chcením i nečistým cítením a myslením mnoho zlého. Medzi iným i čiastočne oživené bytosti, akými sú fúrie. Týmto bytostiam prepožičiavame život svojim negatívnym cítením. Svojimi citmi, ktoré sú prejavmi nášho živého ducha, máme totiž schopnosť oživiť to, čo ich prostredníctvom vytvárame. Náš duch má prostredníctvom cítenia schopnosť vytvárať oživené formy.

Pri dobrom a čistom najvnútornejšom chcení človeka vznikajú dobrodejné živé formy. Formy pomáhajúcej lásky, ohľaduplnosti, nezištnosti, čistoty a podobne, ktoré prinášajú dotyčnému človeku i všetkým ľuďom požehnanie, pretože ich ovplyvňujú k dobrému.

Avšak pri zlom a nečistom chcení vznikajú negatívne a démonické formy, akými sú spomínané fúrie, harpye a iné, ktoré sú prekliatím jednotlivca, ktorý ich vytvára, i prekliatím celého ľudstva, pretože tieto formy strhávajú k zlému a prinášajú skazu a ničenie.

Všetky spomínané výplody ľudského zlého chcenia, nachádzajúce sa v úrovniach tesne nad zemou, sú tlačené stenou očistného Svetla čoraz bližšie k zemi. Zvýšený tlak Svetla ich privádza do zúrivosti a blíži sa čas, kedy sa so zúrivou bezohľadnosťou vrhnú na ľudstvo v snahe trhať a ničiť. So všetkou svojou ničivou silou sa vrhnú na tých ľudí, ktorí ich priviedli k životu svojim zlým chcením. Ale pozor! Zároveň sa vrhnú aj na všetkých, ktorí sa budú chvieť strachom, obavami, úzkosťou a nedôverou v pokračovanie života.

Takýmto spôsobom dokonca i fúrie poslúžia nadchádzajúcemu víťazstvu Svetla, pretože zlikvidujú zlých ľudí a tým napomôžu k očiste zeme. A keď bude očista dokončená, zahynú aj ony samé, pretože už nebudú mať žiadnu potravu.

A čo sa týka ľudí, ktorí sa v tomto dianí budú chvieť strachom, ich strach bude prameniť z jedného jediného. Z nedostatku dôvery v Boha, v jeho ochranu a v jeho pomáhajúcu lásku. Táto dôvera bude ľuďom chýbať kvôli ich duchovnej vlažnosti a duchovnej lenivosti. Duchovne vlažní a duchovne leniví s hrôzou spoznajú, že sa nebudú môcť oprieť o nič iné, čomu doposiaľ verili, a čo vo svojom mylnom domnení väčšej dôležitosti stavali nad Boha.

A okrem toho sa na ľudí vrhnú aj zlým chcením oživené formy, ktoré budú útočiť na vnútro človeka skrze jeho svedomie. Tam, kde nie je čisté svedomie, budú sa tieto hrozné oživené formy vrhať svojimi pazúrmi na astrálny predobraz srdca, čím v človeku vyvolajú smrteľné zdesenie.

Väčšina ľudí však o tomto všetkom vôbec nič netuší. Vnútorne sa pohybujú v navyknutých myšlienkových stereotypoch zla, nenávisti, nečistoty a útočnosti voči druhým. Absolútne netušia, čo sa na nás chystá a čo nás zasiahne. Blíži sa však čas, kedy rozzúrené negatívne oživené formy, tlačené silou Svetla, udrú na ľudské duše s nebývalo silou a prudkosťou. Len tam, kde sa človek vážne snaží o chcenie dobra a o čistou vnútra, len tam sa nebudú mať o čo zachytiť a spôsobiť škodu.

Ak nám preto naše svedomie napovedá, že sme sa niekedy nezachovali čisto a správne voči druhým, snažme sa zjednať nápravu. Jedine nápravou priamo u konkrétneho blížneho, alebo svojou všeobsiahlosťou konania dobra môžeme zahojiť rany svojho svedomia, ktoré by inak, v podobe nečistého svedomia pritiahli negatívne oživené formy a tie by začali svojimi pazúrmi drásať astrálny predobraz nášho srdca.

Všetko toto však nie je dávané širokej verejnosti za účelom ešte väčšieho šírenia strachu, ktorý by ich vydal napospas fúriám. To by predsa nedávalo nijaký zmysel! Naopak! Tieto informácie sú poskytované za účelom pomoci. Aby sme vedeli, ako zakrútiť zo strachom a nedať sa ním ovládnuť. Aby sme vedeli, ako sa zmeniť k lepšiemu a nestať sa obeťami fúrií.

Pomoc spočíva v poznaní, že čím viac máme nečisté svedomie, tým silnejšie by sme sa mali upriamiť na dobré chcenie a na prejavovanie dobra v každej chvíli, keď k tomu budeme mať príležitosť.

Mali by sme sa okamžite zbaviť všetkého, čo máme proti svojim blížnym, a to aj v myšlienkach. Namiesto toho by sme im mali priať iba dobro, Svetlo a lásku.

Takto by mal zmýšľať a toto by mal robiť každý, kto chce v nadchádzajúcom dianí obstáť. Mal by od tejto chvíle začať kráčať životom, naplnený čistotou a chcením dobra.

A v neposlednom rade by sme sa mali snažiť o nadobudnutie silnej ochrany Svetla, ktorá môže vzniknúť iba zo silnej dôvery v Boha v hodine nebezpečia.

Ochrániť nás teda môže len náš celkový obrat k lepšiemu. Len náš obrat k čistote, k dobru, k Bohu a k napĺňaniu jeho Vôle.

Ale pozor! Dôvodom k tomuto obratu nesmie byť len snaha o našu vlastnú záchranu, ale jedine snaha o dobro bez akýchkoľvek zištných osobných úmyslov, v úprimnej túžbe, aby na celej zemi zavládlo Svetlo a dobro.

Len takýmto spôsobom a takýmto vnútorným naladením sa budeme schopní uchrániť toho, aby do našich duší bezohľadne zaťali pazúry fúrie a iné útočiace oživené negatívne formy. Zostávajme preto bdelí a duchovne neustále zameraní na dobro, aby nás fúrie nemohli zasiahnuť a zničiť, až nadíde ich čas.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár