tvári sa, že má 3 roky, Ankh-Morpork & Bratislava & Praha