V mojom druhom druhom blogu sa teda opätovne budem zamýšľať, či potrebujeme humanistické myšlienky v kresťanstve.

Prvá eucharistická procesia sa udiala v čase, kedy, a teraz citujem Písmo Sväté Panna Mária putovala k Alžbete, ..."  ktorá počala syna v starobe, bola 6.mesiaci a hovorili o nej že je neplodná..." Lk 1,36. 

Cirkev na základe putovania Panny Márie k sv. Alžbete nazvala tento úkon prvou Eucharistickou procesiou. Ako píšem, explicitne nehovoria slová, že Eucharistická procesia je návšteva Márie u Alžbety. Je to aj logické, keď Kristus je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Jn 6,51. 

A teda tým, že sa stal pre nás pokrmom a nápojom vo Sviatosti, ním predsa už bol vo večnosti a od večnosti. Nechcem mať nejaké militantné duchovné myšlienky, ale pokiaľ neoprieme svoju vieru o poznanie riadkov Písma Sv. kde je všetko, nedostaneme sa nikde. 

Viete, je jedno morálne pravidlo, že na to, a by sme dosiahli vzájomné porozumenie, musíme aj vy ako hovoríte, rúcať bariéry a nie ich stavať. Úplne logické. Avšak, inými slovami, nutne musíme poznať predovšetkým také rozdiely, ktoré ma od niečoho odlučujú, ako to nešťastne hovorí ďalšia životná múdrosť, že musíme hľadať to, čo nás spája, a nie to čo nás rozdeľuje. Dobre. 

Dám vám školský príklad. Pozeráte sa na elektrické zariadenie a v popise máme napísané, že je to pod vysokým napätím. Je logické, že neodborná manipulácia vedie k okamžitej smrti. To chápe hádam každý. Čo to znamená. Znamená to, že musím nutne poznať, že najprv mi niečo hrozí. 

Mám tam ten čierny blesk v žltom poli. Tak aha! Niečo sa deje! Aha! Musím vedieť, že destilovaná voda je elektrický izolant zbavená možnosti viesť elektrický prúd, ale túto vlastnosť nemá obyčajná voda, v ktorých chemická reakcia podľa zákonov prírody, fyziky a chémie nutne musí prebiehať. Teda nie je voda ako voda! Fyzika a chémia mi predsa jasne vymedzujú pojmy medzi  mineralizovanou vodou, a destilovanou, teda demineralizovanou.

A na pohľad ani najgeniálnejši fyzik a chemik v jednom nedokáže odlíšiť destilovanú vodu (demineralizovanú) od obyčajnej vody, v ktorej za určitých okolnosti prebieha chemická reakcia. 

Vidíte, ako úžasne dokážeme skĺbiť vedu s vierou. Tým som chcel povedať to, čomu rozumiete určite, len možno je to vyšší level chápania teológie a duchovného života. 

My nemôžeme byť ako nevedomí, ktorí niečo skúšame, a keď nám to nevyjde, tak povieme, že sme sa pomýlili. Dobre vieme, že v živote častokrát jestvuje len niečo na spôsob prvého pokusu, ostatný pokus následný neexistuje v originálnej podobe, poprípade môže viesť k niečomu veľmi zlému. 

Ak sa mám vyjadriť k pôvodine tohoto článku, nehovorím, že Sv. otec (pápež) sa mýli, alebo hlása niečo, nedajbože čo by mohlo spôsobiť nejaké kontraproduktívne myšlienky alebo nejaké hnutie alebo pnutie v cirkvi. To vonkoncom nie. 

Chcel som povedať, že pre nás kresťanov je predsa biblia a správne chápanie Eucharistického kultu to najpodstatnejšia a najprirodzenejšia záležitosť, ktorú poprieť nemôžem nikdy, kde nemôžem špekulovať nikdy o niečom, čo je raz jasne napísané. 

Pán sa dokonca o Mojžišovi vyjadril jasne.... " vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Jn 6,44. 

Prečo Pán Ježiš poprel mannu ako nástroj pokrmu u Mojžiša a zverený izraelský ľud? Veď on putoval na príkaz Boha do zasľúbenej zeme. Odpoveď je približne takáto.

Pán nespochybnil putovanie Mojžiša a požitie manny v nijakom prípade, veď dobre vedel, že Jeho Telom v tom čase prirodzene sa sýtiť nemohli, pretože Mojžiš žil cca 1200 rokov pred narodením (I.Príchodom Pána lepšie povedané). 

Ježiš to povedal, že manna nebola (nepovedal to explicitne) jeho telom, ktorého prijatie spôsobí záruku večného života.... "kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky..." Jn 6,51. pokiaľ sa neoprieme o Božie slovo, naše úvahy sú veľmi prázdne. 

Posledné myšlienky v mojom blogu budú o tomto. A každý nezdravý synkretizmus (spájanie) s niečím, čo si Boh vyslovene nepraje, môže následne viesť k nešťastiu, a deštrukcii predovšetkým správneho pochopenia, alebo nepochopenia, v extrémnom poňatí odmietnutie duchovného života. 

Poslednou myšlienkou, čo chcem povedať v mojom príspevku je toľko, že my všetci smerujeme do večnosti, a jediná výhoda je paradoxne v našej neinformovanosti, a teda logické k tomu, že nevieme kedy sa tak stane. Opakujem jednu vec. Pri úvahách sa NUTNE musíme opierať o prameň Písma Svätého, biblické učenie, kedy si osvojujeme slová Pánove a ostatných kníh, inšpirovaných Duchom Svätým. Nič viac nepotrebujeme.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár