Príspevok do diskusie II

Pridávam teda opätovne ďalší môj príspevok.

Nie neboli by sme. Kristus je pravý Boh a pravý človek a pokiaľ dejiny židovstva siahajú do Abraháma, Abrahám Žid nebol určite. Bol polyteista. (čo je ešte horšie) dokiaľ sa mu nezjavil Boh v podobe kríka horiaceho ako je to v Biblii.

Domnievam sa, že skôr by sme patrili niečo ako do komunity esénov, v ktorej členom bola aj Panna Mária, ale žid v pravom slova zmysle sme nemohli byť určite, pretože žid neverí v to latinské "et verbum caro facto est" čiže nijaký príslušník židovskej viery hocijakej odnože neverí, že Kristus je Slovo, ktoré sa stalo Telom. 

Čiže tam je chyba. Nehovoriac o tom, že ktovie, čo sa stalo s cca 60 učeníkmi, ktorých osud je nejasný, keď Pán sám seba predstavil ako chlieb z neba, a kto bude jesť jeho telo bude spasený. Teda by som povedal, naša cirkev ako taká, a korene protestantizmu, pokiaľ neveria v reálnu Kristovu prítomnosť v Eucharistii, a tá neviera začleňuje aj to, keď naznačujú, že je aspoň pod symbolmi (symboly neexistujú, buď je to Telo Kristovo alebo nie). 

A myslím si, že najvýstižnejšia cirkev je naozaj naša rímsko katolícka, pretože cirkev nepovstala v Jeruzaleme ako takom, ale v Ríme. 

Naznačil to aj evanjelista Lukáš v svojom spise Skuty apoštolov 23,11 V nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: "Buď pevný! ...Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme." 

Viera kresťanov povstala z okamihu výkriku Krista na kríži je dokonané, na čo sa roztrhla chrámová opona ako symbol toho, že Kristus vytvoril niečo nové, ktoré má byť do konca vekov, teda že neplatí nielen židovská obeta akéhokoľvek charakteru, ale sú zavrhnuté aj pohanské symboly, ktoré boli ohavné od čias abraháma. A kontinuálne prepojené boli poslaním apoštolov od Pána do celého sveta nech ohlasujú evanjelium a krstia všetky národy. 

A k téme, to či je koniec Vianoc na Hromnice, alebo na Krst Pána. Krst Pána prebehol v jeho 30 roku života. 30 rokov nemôžu trvať vianoce. Pravdepodobne cirkev mala nejaký hlbší dôvod na to, aby týmto dňom uzatvorila vianočné obdobie. Ak teda by sme teoretizovali, že to bolo na Hromnice, myslím že nie, pretože obetovanie Pána nezavršuje vianočné obdobie, to je len v našom liturgickom ponímaní. A ešte k tomu, že spása pochádza od židov. 

Záverom poviem ešte v krátkosti v tomto poslednom odstavci. Tak Panna Mária bola Židovka, ale to nesúvisí s tým nijako. Spása pochádza od Židov? Ako bibliu nemôžeme prekrúcať avšak Židia kričali na neho jeho krv na nás a na naše deti. Teda citoval som bibliu v kontexte. Takže niečo tu pravdepodobne niečo historicky nesedí. Istý kňaz sa vyjadril že práve holokaust biblicky bol vysvetlený ako spravodlivá odplata židovskému národu, ktorý ukrižoval Krista na základe falošných svedectiev a nepravdivých tvrdení na súde, ktorý nebol spravodlivý a kôli výroku ktorý nájdeme v Písme svätom... Jeho krv na nás a na naše deti. Takže tejto skupiny by som sa nezastával nielen historicky, ale biblicky určite nie.

Zdieľaj článok na facebooku
65 odoberateľov

Komenty k článku