Niečo do diskusie V

Dnes mám po odpracovanom dni nečakané voľno, ale dajme tomu. Uvidím, ako ho strávim, trocha oddychujem. pridávam jeden môj komentár do článku, ako som ho adresoval do jednej diskusie.

Text diskusie znie teda takto, citujem. ..." Do neba nevedie pohodlná široká brána a pohodlná cesta, ale iba úzka brána a úzky chodník. Mnohí budú chcieť vojsť, ale nebudú môcť..."

Pán páter, myslím si, že táto myšlienka je trochu nedomyslená. Samozejme viem... čo chcete tým povedať. Viete. Tá úzka cesta je pre každého diametrálne odlišná. Viete. To, čo vy považujete za možnú prekážku, iní považuje za výzvu. 

Naozaj to tak funguje. Práve preto je dosť možné, že chápanie tej večnosti má úplne iné parametre ako si predstavujeme. Tak je to aj v kresťanstve. Myslím že trochu sme pohodlní v našom myslení aj o nebi. 

Chápem, že teológia ako taká nie je racionálna veda, pretože prekračuje naše myslenie s pohľadom na nebo, kde ani oko nevidelo, ani uchov nepočulo čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ako povedal Pán, do neba nevojde nič nečistého. Sami však nevieme úplne presne konkretizovať, ktoré sú tie konkrétne a vecné parametre, aby sme to mohli pochopiť. 

Myslím si, že taký sv. Pavol vníma pohľad večnosti oproti tomu, aké to prezentovali Pán ježiš, ktorý je predsa pravý Boh a pravý človek dosť kontraproduktívne. Domnievam sa, že napriek tomu že samozrejme bol pod vplyvom Ducha svätého, prišiel do omylu. Je možné, že vo svojom príspevku ktorý ste teraz napísali, ste viac mysleli na slová o nebi od sv. Pavla, ako aspekty, ktoré menuje Kristus v evanjeliu. 

Jedna vec je pravda, že aj mnohí kresťanskí myslitelia aj súčasnej doby sú "nanešťastie" viac ovplyvnení sv. Pavlom, ako samotným Pánom Ježišom. Ja sám mám problém prijať a plne obsiahnuť Pavlovu teológiu, ktorá mi zaváňa bludným učením, ktoré sa dá celkom ľahko dokázať aj z biblických textov. Viete dobre, že sv. Pavol ku koncu životu hlásal bludy. Tým nechcem samozrejme spochybniť svätosť, do ktorej ho povolal Boh, ale idem na to filozoficky, opierajúc sa o poznatky biblickej teológie. Čo ma zarážalo na jeho teológie bolo to, že sám seba nazýval najmenším zo všetkých svätých. 

Rozumiem, že prvotná komunita poapoštolskej doby sa vyznačovala tým, že viacerí v Kristu zhromaždení sa nazývala svätým, a bolo to celkom isto pred dobou, kedy v Antiochii nazvali učeníkov prvý raz kresťanmi. 

Ak sa vrátim k textu tematiky, poviem toľko, že podvedomie človeka je častokrát tak duchovne ovplyvnené, poviem ako to myslím, že nedokážu prijať všetko to, čo mi ponúka kresťanstvo, lebo k tomu neboli vedení, a nerozumejú všetkým postojom, ktoré praktizujúci kresťan má dodržiavať. práve preto mylne vnímame kresťanstvo ako súbor pravidiel(desatora zvlášť) ktoré keď nie že budeme plniť, ale porušíme, príde trest. a tento duchovno kresťanský "komplex menejcennosti" je prenášaný do duchovného života kresťanov tým spôsobom, že síce tak ako hovorí v písme Matúš 8,8, my sme... Pane nie som hodní, aby si vošiel pod moju strechu..." ale čo je horšie, my tak chceme niekedy aj pôsobiť, aby sme boli nehodní, aby ten Kristus pod našu strechu naozaj neprišiel. 

A to nemá súvis s otázkou vhodnosti, alebo nehodnosti ísť na sv. prijímanie, lebo kto je hodný prijímaniu? 

Samozrejme všetci tí, ktorí uverili, kajúcne sa zmierili, teda vykonali to, čo požaduje viera so skutkami ako dve nerozdielne a neodlučiteľné nádoby. 

To znamená, že my presne nevieme, či sme alebo nie sme hodní, ale práve to je príťažlivý prvok ku Kristovi, že to nevieme....Nám ostáva asi to, aby sme sa úzko zjednotili so slovami sv. Jána Krstiteľa, ktorý vyznal Krista slovami...

..."Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta".... Jn 1, 29-34, a vhodne ho doplnil stotník kornélius slovami...! Panie nie som hodný"... Matúš 8,8...

A teda práve túto slovnú syntézu z dvoch rozličných textov z dvoch rozličných príbehov (diametrálne odlišných) ktoré textovo, logicky a ani analogicky v podstate nijako nesúvisia, Kristus v Duchu Svätom dokonale spojil tak, že cirkev ich používa vedno pred sv. prijímaním, pretože takto to chcel On. Písmo študujem 14 rokov, a neskutočne ma denne fascinuje s modlitbou sv ruženca, a ja vás pozývam porozmýšľať aj nad týmto, čo som Vám napísal. pochválený buď Ježiš Kristus.

Zdieľaj článok na facebooku
68 odoberateľov

Komenty k článku

 1. 1
  Funkyshit91

  29 ročný muž
  Bratislava

  Hail satan
 2. 2
  Vreskot000

  33 ročný muž

  sevas