Istý otec arcibiskup odkázal z Bruselu niekoľko myšlienok, ale priznám sa, že niektoré sa mi zdali kontraproduktívne, a v mojom krátkom zamyslení, približne chcem odkázať na niektoré skutočnosť, ktoré ma zaujali. Bolo to pomerne krátke video, okolo jeden a pol minúty, a otec arcibiskup hovoril o vianočnom stromčeku ako symbol Vianoc, čo tvoria kresťanské korene, a treba ísť k zakladateľom európskej únii, čo má čiastočne pravdu, pretože Shumann bol kresťan, horlivo čítal biblické texty. O čo teda ide, zmienim sa v mojej úvahe v riadkoch nižšie.

Stromček nie je symbol kresťanských Vianoc, skôr opačne, stromček je pohanského charakteru, 

Čiže napriek tomu že sú tam jasličky ako vianočný symbol, pre nich je to 100 percent marketing a obyčajný promoting, (podpora predaja) aby ukázali možno nejakým veriacim, že áno, idú Vianoce, ale z reklamného ťahu. 

Keby vykonali konkrénu pomoc, bolo by to iné, a vysvetlím v článku čo tým ja konkrétne myslím. 

To, že pani poslankyňa tri roky bojovala za to, aby tam boli jasličky, opätovne ešte nerieši nič. Vysvetlím vám v skratke prečo. 

Hlavní úradníci po čase v ktorom "zvádzala boj" o nejaké kresťanské symboly si jednoducho povedali, že áno, pripustia možnosť nejakých symbolov, ale oni to považujú ako som naznačil v úvode komentu ako obyčajný, suchý promoting, nie ako symbol kresťanstva. 

Oveľa viac by sme dokázali, keby otec biskup priamo či nepriamo apeloval predovšetkým na to, aby Európu stvárnili podľa Božieho poriadku, aby sme nemali a neriešili životné situácie, ktoré priamo či nepriamo diskreditujú, obmedzujú, alebo iným výnimočným spôsobom zasahujú práve do kresťanského povedomia či už biskupov, radových kňazov, až po dá sa povedať posledného veriaceho kresťana, ktorý sa môže zamyslieť nad tým, že prečo kresťanstvo v Európe upadá. 

Jasličky, betlehem, vianočný stromček je len dá sa povedať aj v tomto kontexte nič inšie ako obyčajný, ba priam povedal by som populistická ateistická propaganda, čo určite je jasné aj vám. Pokiaľ však nenájdeme vo svete kresťanskej politiky a svetskej politiky istý vzájomný morálny, mravný, politický konsenzus, pretože aj štát, aj cirkev v istom zmysle koná politiku, každý svojím spôsobom, aj keby ste mali priamo v danom priestore celebrovať sv. omšu, pre tých ľudí to neznamená prakticky nič. 

Pre vás je aj škoda robiť takúto propagandu ohľadom nič nehovoriaceho aktu úradníkov. Viete, zamyslite sa aj nad tými skutočnosťami, že pokiaľ EU chce robiť nejaké rozhodnutia, ktoré tak či beztak sú v priamom rozpore nielen s katolícko kresťanským učením ako takým, je práveže načase zvážiť, či je nutné ba priam potrebné robiť nejaké kresťanské promotion v podobne točenia videii pred európskym parlamentom, mať diskusný príspevok o stave akéhosi katolicizmu a duchovného odkazu cirkvi, pokiaľ vás priamo s danou skutočnosťou nik nekonfrontoval. 

Kresťanské korene sú o tom, dovoľte moju poznámku, že odstránia legalizáciu interrupcii v európskej únii, ako štruktúre, ktorá ju priamo podporuje. 

Odstráni legalizáciu eutanázii, čo ako katolícky hierarcha rozumiete tomu, že nikomu nie je dovolené pozbaviť len tak život nie to medicínskym zákrokom pod rúškom akejsi milosrdnej smrti. 

My nie sme v koncentráku za čias druhej svetovej vojny, ani gulagu za čias stalinského teroru. My sme v civilizovanej Európe, ktorá upadá, a cirkev pokiaľ radikálne nezačne očistu a obnovu Európy v mravnom konaní, v konaní spravodlivosti a podľa práva, morálky, cirkev bude hrať rolu úplne nepodstatného a obyčajného ....

kultúrneho pozorovateľa kultúrnej akcii, presne tak, ako to bolo za čias totality u nás. Že cirkev vo výrazne obmedzenej miere síce tolerovala, ale štát viac menej len viac škodil, ako robil osohu, čo sa samozrejme dá dokázať, a práveže vy to ako vtedajší očitý svedok určite dobre viete.

Nezabudnite, že cirkev vždy plnila a plní práveže iné poslanie aj v rozmere štátu a postaveniu vzhľadom na nezávislé štrukúry mimo cirkvi. Cirkev nie je len kultúrno duchovná ustanovizeň, ale aj pre pohanov a ateistov platia tie isté mravné zákony, ako pre kresťanov, pretože Pán sa bude rovnako pozerať na všetkých ľudí, ktorí raz pred neho predstúpia.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár