Je možná kritika bez poznania? VI

Priznávam, že táto tematika, ktorú som teda nadhodil nie je jednoduchá na chápanie, a dosť ťažko sa o tom aj píše, ale na druhej strane mi to dáva akúsi slobodu a pocit, že existuje mnoho odpovedí na čosi, čo každý môže chápať po svojom. A nadôvažok človek čím častejšie sa niečím podobným zaoberá, naberá proste viac skúseností, vie zaujať niekoľko stanovísk, rozširuje si obzor svojho poznania, zdokonaľuje a vzdeláva sa, vie ku veciam kritickým zmýšľaním zamerať cieľ svojho bádania. 

Práve tieto atribúty, ktoré som teda uviedol v úvode tohoto článku sú bezpochyby dosť dôležitými preto, aby sme nabrali niekedy odvahu neprijať čosi len preto, lebo si to niekto myslí, ale tak, aby sme do toho dali, ako sa hovorí, kus zo seba, kus svojho myslenia. 

Mnohi môžu povedať, poviem to viac menej vo všeobecnej rovine, že teda nemáme radi, keď nejaký náš známy pri nejakej diskusie, kde chceme počuť predovšetkým originálne názory a postoje na danú problematiku, tak keď niekto v nej niečo skopíruje, kedy nie je originálny, kedy vie len napodobňovať, pretože nemá fantáziu. Mnoho ľudí sa bojí povedať svoj názor, a tak veľmi by chceli, ale za istých okolností volia radšej povestné mlčanie a ticho, ako keby sa mali k niečomu vyjadriť, nedajbože kriticky, tak, ako keby sa to malo niekoho dotknúť, z čoho by mohli napríklad neskoršie mať nejaké problémy. 

Dobre vieme, že niekedy v hierarchii to možné proste nie je. Nie je možné, hoci by som teoreticky mohol filozofovať, či dokáže najslabší článok kritizovať toho, ktorý teda zaujíma najvyšší post. Pravdepodobne sa to ešte nestalo. Je dosť možné, že teda ten, kto to všetko riadi, pochopiteľne nemôže všetko vedieť a ovládať do detailov, omylný je predsa každý, a teda pokiaľ v niečom on môže mať určitú nedokonalosť, čo zaiste má, neznamená to, že človek ktorý je v jeho blízkosti ale zaujíma ako hovorím možno to najposlednejšie miesto v danej hierarchii, v nejakej pracovnej štruktúre, ho kľudne môže prevýšiť. Možno ho neprevýši vzdelanostne, možno ho neprevýši akosi kariérne, alebo nejako inak po trebárs odbornej kvalifikačnej stránke a podobne, ale práve naopak.

Prevýši ho častokrát svojím prístupom, svojou ľudskosťou, svojou prístupnosťou, a takto dokáže dať dobrý príklad tam, kde možno vládne akýsi mierny strach, kde možno vládne neistota, pretože aj keď niekto drží všetko vo svojej moci, má všetko vo svojich rukách, veľa toho má na zodpovednosti, to predsa ešte celkom nemusí znamenať, že nutne musí komplexne všetku problematiku ovládať. Stačí jedno jediné, čo mám pocit, že viacmenej absentuje, a to je ľudský prístup, kedy si človek dokáže zachovať akýsi primeraný a prirodzený odstup, to pravda nepopieram, a myslím si, že takto by to aj malo byť, a je to takto správne, ale to, kedy proste pochopí, že...

Jedine vzájomnou spoluprácou a rešpektovaním v hierarchickej štruktúre, čo niekedy sa môže javiť ako neprirodzené, čo je len na škodu veci, niečo, čo možno doslova je neprípustné, nehovorím že nedovolené, ale o tomto sa v podstate ani nediskutuje, čo je ako spomínam na škodu veci, a teda povedal by som smerom do hora dole sa vytvorí dobrá atmosféra, tam môžu naozaj zavládnuť harmonické vzťahy, prostredníctvom ktorých človek bude podávať dobré výkony. A práve toto je základ. A bude mať celkovo zo svojej práce, a z toho všetkého, čo pracuje radosť, bude mať nadšenie, zápal, potrebný pre vykonávanie danej práce.  Ďalej by som mohol menovať, napríklad to, že je členom čohosi, čo sa robí zmysluplne, kde sa vyžaduje zodpovedný prístup, kde počúva jeden druhého, kde si jeden druhého váži, kde panuje úcta, rešpekť, spravodlivosť, čestnosť, a takto  by sme teda mohli menovať ďalej, pretože toto všetko dotvára akúsi súhru.

Záverom poviem ešte, že v takomto procese sa lepšie nesie kritika, pokiaľ teda človek sa navzájom pozná, vie na čom je, a existuje teda tam istý druh dôvery, ktorý viac menej absentuje práve tam, kde by to malo byť samozrejmosťou.

Zdieľaj článok na facebooku
65 odoberateľov

Komenty k článku