Pridávam predsa len ešte druhý článok na túto tematiku, ako príspevok do diskusie, ktoré nadväzuje na to predchádzajúce. O čo teda ide sa zmienim v riadkoch nižšie.

Čo človeka oddelilo od prírody.


Chápem, aspoň teda čiastočne, čo chcete povedať, ale snažím sa mať myslenie o dva kroky ďalej, a poviem vám v čom. 19 rokov hrávam v kostole mimo roka, keď som bol v seminári. odohral som stovky ( rekord za jeden deň ) boli 4 pohreby za sebou. chcem teda povedať jednu vec. 

Bežný človek, ktorý nazvem to tak... nie je vtiahnutý do deja, nerozumie významu, o čom sa rozprávame chápete. 

Problémom je naša ľudská rozmanitosť.  Teda, že aj keď napríklad môžeme vnímať vo vzťahoch na najrozličnejších stupňoch istú súhru, jednotu, harmóniu, toto všetko je dočasné. Raz som mal dvadsať rokov, druhý raz dvadsať rokov mať nebudem lebo mám 35. Možno trochu hlbšie zatiahnem do podstaty toho, čo sa rozprávame teraz, ale uvedomil som si jednu vec. 

Mňa v princípe nezaujíma, čo hovorí náboženstvo ako také. Podstata človeka nie je náboženstvo a duchovné prežívanie, ale podstata je, že človek CHCE byť spasený a prísť do neba aby sa radoval vo večnosti. O nič iné nejde.

Mnohí toto slovné spojenie označujú ako niečo ako biblický idealizmus, nad ktorým jestvuje predsa biblický racionalizmus. Ale je to omyl. 

Povedzte aký racionalistický prvok má smrť Kristova, keď sám vstal z mŕtvych na tretí deň. Jedna myšlienka hovorí, že keď sa mu ešte aj na kríži posmievali, že keď je Boh, aby zostúpil z kríža, celkom isto by mal božskú silu to vykonať. 

On si však zvolil inú možnosť, a to dosť "krutú" z pohľadu neveriacich, a to tú, že vstal z mŕtvych z hrobu. Zhrňme si to teda ešte raz. 

Reálne zomrel, reálne vstal z mŕtvych. samozrejme, ani vzkriesenie Krista nemá svedka, čiže nevieme ľudsky si presne predstaviť, ako je možné, že človek zničený bičovaním, križovaním, ako najhoršia alternatíva smrti (mohli ho humánejšie usmrtiť) vstal z mŕtvych, nebol dobitý, nebol zničený, ale žiaril Božskou a ľudskou prirodzenosťou, akú má od vekov navyše v oslávenom tele. A teraz si uvedomte. 

Čo teda všetko prežil Ježiš, nad čím sa zaoberal. Akej silnej mysli, pevnej vôle, vyzretosti ľudskej, akej emocionálne sily musel byť. Preto nemôžeme byť dokonalí a páchame hriechy, ktoré prirodzene on páchať nepáchal, nielen že bol božskej podstaty, ale preto, lebo zákony sveta riadil on sám, a nebol pod nimi. 

Je predsa nemožné, aby aj jeho riadili nejaké pudy. 40 dní nejedol a satan na púšti ho pokúšal. Neexistuje niečo také vydržať, na to potrebujete mať akúsi nadprirodzenú silu, ktorá prevyšuje ľudské konanie. na tomto biblickom príklade samotného ježiša mi vystanoví jedno. náboženstvo, zjednotenie človeka s Bohom je TAJOMSTVO, ktoré možno pochopíme vo večnosti, a možno nie. 

Posledné, čo chcem povedať v tomto príspevku je to, že Boh sám predsa chcel, aby sme VŠETKO NEPOCHOPILI, teda aby sme nedokázali obsiahnuť poznanie na 100 percent, lebo to je vyhradené pre neho. 

Uvediem logický argument, raz som asi o tom už rozprával v článku, to ma napadlo celkom spontánne. 

V matematike sa učíme že priamka nemá začiatok a nemá konca ( matematické vyjadrenie Boha) povedzte mi, ako je možné, že priamka ako bežný prvok v matematike nevieme vysvetliť rozumom? na to EINSTEIN nemyslel? povedzte mi, čo my môžeme pochopiť, keď nedokážeme pochopiť takú elementárnu poučku, že ako je možné, že priamka nemá začiatku a nemá konca. tak potom čo je to za veličina. ako to je možné. prečo nikde nezačína a nikde nekončí. A takto je to aj s Bohom, kde ako pevne dúfam, mi všetko vysvetlí vo večnosti.

 Blog
Komentuj
 
 fotka
patrixo  16. 8. 2022 11:50
vitaj, som rad ze si spat!
 
 fotka
vreskot000  16. 8. 2022 20:25
@patrixo vďaka
Napíš svoj komentár