Kniha Zjavenie Jána 8:11

"10 Zatrúbil tretí anjel. A z neba padla veľká hviezda, ktorá horela ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa premenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo zhorkli."


"A z neba padla veľká hviezda, ktorá horela ako fakľa"

Prečo by Ján opisoval výbuch Chernobylského jadrového reaktoru ako "horiacu hviezdu" ? Ján pri zjavení videl zrejme niečo takéto


V 1 storočí jadrové reaktory neexistovali, Ján teda nemohol opísať túto udalosť ako "videl som jadrový reaktor", ale opísal ju slovami, ktoré on sám poznal a takým štýlom aký sa v jeho dobe používal. Ján videl veľkú svetelno ohnivú guľu na oblohe, a keďže v 1 storočí, sa každý svetelný objekt označoval ako "hviezda" Ján označil túto ohnivú guľu za hviezdu. Ján však videl, že pod touto ohnivou guľou je niečo ako rovná tyč, o ktorej si mylne myslel, že podopiera ohnivú guľu - hviezdu, preto ďalej napísal "hviezda, ktorá horela ako fakľa", čiže ako hviezda nasadená na fakle.


Určite nemôžeme Jánovi vyčítať, že dal takýto opis, Ján totiž nikdy predtým nebol svedkom atómového výbuchu, jeho technologická znalosť bola v plienkach, opísal udalosť najlepšie ako mohol slovnou zásobou, ktorá bola jemu známa v 1 storočí. Skutočne, ten radioaktívny hríbik veľmi pripomína ohen na fakle, a ja byť Jánom v 1 storočí, opísal by som to rovnako.


Nie je tiež bez zaujímavosti, že ešte predtým ako vybuchol reaktor, bol v Černobyle postavený pamätník v podobe ohnivej fakle na počet mládežníckej brigády z organizácie Konsomol, ktorá sa podieľala na výstavbe elektrárne. Tento pamätník s pochodňou bol zasvätený Komsomolcom a stál pri vchode do komplexu závodu elektrátne. Pôvodne ju sprevádzal vytesaný nápis s názvom elektrárne, ktorý bol však odvtedy odstránený.

» www.exutopia.com/100-chernobyl-m...

"a padla na tretinu riek a na pramene vôd"


Niektorí skeptici tvrdia, že nešlo o Chernobyl, pretože radiácia z Chernobylu nezasiahla tretinu riek a vôd sveta. Lenže treba si uvedomiť, že Ján píše len "tretina riek", ale nedefinuje na akom území myslí tretinu riek, môže to byť teda akákoľvek tretina riek, či už tretina riek Európy, Ázie, Afriky, Izraelu, Slovenska, alebo hocijakého iného územia. Zdá sa však, že zrejme Ján mal na mysli, tretinu riek Európy. Najsilnejšie žiarenie totiž zasiahlo zhruba tretinu Európy a teda v podstate tretinu Európskych riek.

"Tretina vôd sa zmenila na palinu"

V zmysle, že do seba vpili rádioaktivitu z Chernobylu - z paliny

"a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli."

Voda z riek sa vyparuje, tvorí vodnú paru, oblaky a dážď. Keď sa dážď zmieša s rádioaktivitou v ovzduší, začne kvapkať rádioaktívny dážď ktorý zabíja.

"11 Tá hviezda sa volá Palina"

Niektorí kresťania si myslia, že v Zjv 8: 10-11 je skrytý odkaz na Chernobylskú katastrofu. Výraz "Palina" sa totižto používa na označenie rastliny paliny obyčajnej, ktorej druhotný názov je "zhodou náhod" Chernobyl !!!

» sk.wikipedia.org/wiki/Palina...

» biocare.sk/eshop/podobne/p...

"a mnoho ľudí zomrelo od vôd"

Keď sa pri Chernobylskej katastrofe uvoľnila masa radioaktivity do atmosféry naprieč veľkým územím Európy, viacero ľudí zasiahol radioaktívny dážď následkom ktorého mnoho ľudí zomrelo na ožiarenie, ktoré im časom vyústilo do rakoviny.

"lebo zhorkli."

Vody zhorkli. Z reality vieme, že jedovaté veci zvyknú mať horkú chuť. A teda keď sa hovorí "vody zhorkli" znamená to že "vody zjedovateli". Zjedovateli tým, že do seba dážďová voda nasala radioaktivitu v atmosfére.

_________________

PS : Zaujímavé je aj preukázanie súvislosti medzi výbuchom bomby v Hirošime a černobyľskou katastrofou. Fatálne chyby pri teste v jadrovej elektrárni, ktoré viedli až k explózii reaktora, sa začali 25. 4. 1986 večer (jadrový reaktor buchol 26. 4. skoro ráno). Pokiaľ tento dátum napíšeme pospiatky, dostaneme dátum zvrhnutia prvej atómovej bomby na Hirošime – 6. 8. 1945.

25.4.1986 - Napísané odzadu 6891452 = 6.8.1945/2

A čo znamená tá "2" ? Možno to je narážka na to, že Hirošima predstavovala jeden z dvoch atómových výbuchov V tom čase, tým druhým bolo Nagasaki.

 Blog
Komentuj
 
 fotka
tequila  5. 4. 2024 20:25
25.4.1986 - Napísané odzadu je 6. 8. 9145/2
 
 fotka
tomas5555555  6. 4. 2024 13:05
Stačí prehodiť číslo 9145 a dostaneš 1945 To asi nebude náhoda čo ?
 
 fotka
tomas5555555  6. 4. 2024 13:06
teda stačí prehodiť len číslo 91 na 19
Napíš svoj komentár