a už aj rána

sú menej kruté

a stromy

skoro nedotknuté

zvestujú nový rok
svet zas raz plynie

a svetlo

to ostré skoré svetlo

láme sa v kŕdli jarniatok


 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár