20 ročné dievča, 02⁰° nᵒčná žena, 2.o₀ ₒčný tvorček