Ak nájde človek hĺbku v daždi,

vie ho prijať tak inakšie, ako ten čo skryje sa pod dáždnik.

Ten dáždik je predsa viac, ako pochod prázdny,

možno skôr výkrik z hora rázny,

aby aj plač nebies človek vychutnal si v bázni.
Zavrieť oči a otvoriť uši,

nechať sa preniknúť melódiou prírody,

vonkajším vplyvom sa nenechať rušiť,

s rozhodnutím naložiť sa do pohody.
Pokropil suchu zem a stíšil hluk sveta,

v tichosti príroda ukáže tvar druhú,

fertuchu na nebo rozprestrela teta,

a hľa vidieť z pestrých farieb dúhu.

 Báseň
Komentuj
 
 fotka
tequila  21. 7. 2022 16:21
To si pekne napísal
Napíš svoj komentár