1. Máš právo iba na jednu fyzickú schránku.

A) Schránka sa nedá vrátiť ani reklamovať.

Schránka podlieha rozpadu. Doba rozpadu ti nebude vopred oznámená.

C) Schránka má jednorázové použitie. Je plne recyklovateľná.

D) Môžeš si ju upravovať podľa svojho želania, takmer všetky komponenty však boli do schránky vložené za nejakým účelom, akékoľvek ich odstraňovanie či premiestňovanie môže vyvolať nežiaduce účinky.

E) Dizajn a farba schránky budú generované náhodne resp. náhodne budú generované dva genofondy spárených schránok.

F) Schránka bude reagovať na životný štýl, psychický stav a fyzicko-chemické zásahy.

2. Duša nebude mať ihneď od prvého momentu prístup ku všetkým funkciám fyzickej schránky. Tie sa však odomknú počas obdobia nazývaného na Zemi: puberta.

3. Máš právo na jednu open-source myseľ.

A) Myseľ bude mať k dispozícii úložisko o veľkosti 30 000 TB.

Myseľ bude čiastočne ovplyvnená výchovou, prostredím, polohou a vplyvom ostatných „oschránkovaných duší“.

C) Myseľ sa bude neustále vyvíjať.

D) Pôvodné podnety z duše bude tvoja myseľ prijímať len ako podprahové signály, tieto signály sa budú dať časom utlmiť.

4. Kvalita dizajnu a vlastností schránky sa bude dávať do pomeru s mysľou, tak aby boli kvalitatívne body spravodlivo rozdelené oproti ostatným uchádzačom.

5. Bezchybnosť transferu duše na Zem, bezchybnosť fyzickej schránky a bezchybnosť mysle nie je garantovaná.

6. Ak by bola tvoja duša nekompatibilná s pohlavím schránky odporúča sa vydržať 18 rokov a nahlásiť tento nedostatok konkrétnym servisným pracoviskám na Zemi.

7. Reklamácie nemožno prijať. Je možné vyjadriť nesúhlas s náhodným generovaním a tento nesúhlas vyjadriť predčasným rozpadom tela. Táto možnosť sa však neodporúča (viď. Prvé pravidlo, prvá veta).

8. V rámci opatrení zväčšenia kapacity transferov a zníženie doby čakania pre duše bude do tvojej fyzickej schránky nainštalovaný „pud reprodukcie“, ktorý pravdepodobne ovplyvní aj myseľ. Tento pud sa však spustí až v puberte.

9. Na tieto pravidlá zabudneš ihneď po transfere na Zem.


P.S.: Inšpirácia prišla z 9gag.com, minimálne na to posledné pravidlo.

 Blog
Komentuj
 fotka
mix  30. 3. 2012 14:38
EHM EHM
 fotka
demoniqangel  30. 3. 2012 15:32


@mix Si slávny, kopírujú ťa!
 fotka
mix  31. 3. 2012 00:27
@demoniqangel a ja som sa mu stal fanúšikom...hneď prvá reakcia od neho bola TOTO...akože tfuj.
Napíš svoj komentár