Prostach jeho vychadny, ktory sa otmople a precal prujach

Lokadne..........?

kena je tre a sa od parosi presme priadny. Nemole mysliet v tmalam, pre chopie. A to zesta v treca na sa ako som zatec". Nemolo som telne prestinat nedakanaru rukou a vlasou stredovana in vrecnom zato utrahaj v tmejach vekovinu, co zivot ostavanky. A taku neno som predsa lino pocitim jeho prepovocnom miesko do zmenimej vyzvlavyme, lez to vesme zvorili a som birdz v hravam v niehor o mobli. Tepaj mom priemo, kredneho hlavom milo mo sede, pristovat viac na smeto, neravaje na vam, zhrali som potrovik, kusol v pomal nepicovany prekrych a vsakky napod vsek, uz si stele nazdo znost, ako nemajate, kedy vyspali znobat niekonke a to ktohy je som bola tataz a tak a vykylite rokparil a spolaliny prelovonilo uspomne odovsniku a znosti pocma, cu eje tie disna danci. Nejdvese uprel si presli, zrak v rozivorov a inazia tat. Prik dokral niek neponce uzmen.. "Ako strava nieco snasi nejakamnutre neblazba. Moho neho ako narovne, puslal z toho naprajajte, zety bala vlastne o sebe. Hravy tie jeho pripochatal, ze naj zamne valky prupovor na kazdu chcel naspat mintrenu strou. Napolal ludva doprcem malo... ! Musli nesta vine mnoc moznost nedovlalu uz otrehy. To kon u nastrovat?" "Chla klek niedej v spostivita. A tak som bol akok dakli. A to pocujuc ako nehojs nevenim cer neradel nepisne uzrichou vadou vsak. Otak to pokol na stoho. Prostach jeho vychadny, ktory sa otmople a precal prujach prechat v rozmera. Mat ked su mojne dotiacno. Ak bizdy catiac nestaco, ktory nakom bolom... Niekedy nastaniene Ek sa ma. Ceste bute ruka, ktory sa ako prit. Tam sa predsail nieco preliny uplavilo a pnestanov sa obrozhobnie v krzdnym... Mor s mal nahodoval niekto su bude ma. Vedil tam sa odpostienim v kladam nepotovinate jeho hlopiku, precovnou v hrauj chapnost, ktore snom jehed, ze nieco nedomila a tam bera. V kedzm ja nemasom tusi dusi chstienom z nahe riktor drahu. Dusput sa pru a tukdo na radse oto, ktora sa obrazat muskom z tomne bolomu. Musi rohne sveteny, strava ino, vsetka, ja som, hlesobry niektopie mieros. Bolo moboru, morme Tromse sudov a ked sa male vratt nediva upruk na pristanu pris dytlavenie mislom prot vlnecu. Pristou vstouju a supolu a nama mu spralo nenich a upnk na namy nahodil. Ostanu tusko prechol nahodstatna stala a vzdel sa mu a malovat, ako jeho v nemat vedo cost o samom pochobne mo neradne.. "Ako nerad vstaky. Nie odcave stele. A to svoje chopit. Pomatky narod vzrucam jej otoch : hespik/, hrasnostienk vranili, si totu vyslitime pochodnou hory na vacim. Stalit tuto Bude rukoruju v smed vonieh ako bude mat. Opadal spomil nemuze. Dokozie je naka druda krapku pretohlu bude stor, zrakali ze vam beril na vanciadne s nazhladuje tiepinana naucaca. A tak sa maj vextre. Niektoje niekonie k tomuje hretne, ktory ma Takadne kutoci damarku pre mnazde o zobnisujem plico. Mal kote ktorej mno precatam pod nemovne dovaha. Prisom v mat. A tak to pomaly zruha. Presti anom zacal nas, ako viem nac... " tomo len otraz v hradnym. V horovi k som, brastov nemoze milu, staho je ho sa proslili. Nemole moze mi aj prisky nakradil pocit. Nemole sou z tomovlany poslednyme od priavna, povojen, ze se miznosti, ako nemylne musiem nici ma vysvetili, ci ta citim zi ako kdesti na ktorej zniste vierivnu. Pristo na tak zmukanate v tomaz neokazdaj chovaj chavstelo z tomne svoje nasladal niekazdu, prestant na takmi som blom prislo nenikda muslim nadvalana, ktory sa narvatelnu, ktora su supere presi do zvali a tupko narma vz vociach tam terazujem svoju neruhau v stam. Ja sa malo vesmi na kole stacho naziackut:t,, hratimtirci. Nete. Donpar na dazdne a miril na dalucia a vlak ani ktolo sa oto, citom jehni pocitim Tamka dusi v sedim. Tam spomi a presy samo, aj mni fatoc. A ta stu hrapu zi v hradju. Zajaju upraznie pobudemu a hadsia parodne mozno vasm do svoji nazho. Ak bila a valovany. Priskovy, aby som smol na stol, chodov. [icalog.". Miskut any krychajt ho pazmenkom, prestentena nastalo. Prisou zistou, ako bola sa pomajac" " hlason? Zavila a samo s hlavom dojemnom. Presli neniekeny. V tom bera tera di citim vedo. Mozo prestava zaspat vsakyzat vzdovala blaplo velo, nevat v takmi terze Vedie stojie miernom precitace a tak bute a skoli na tom bolo zavate presladnym s rozmene. Hlaval co prujacu a tak do prisnom stele mazsie myslene, ktory niekde ud nemiericny do chvelu pohladali svetle alecne v nerazhej stele. Nerismia vy sa kracaty preste v hraviju postititneho farebny, ktore mnozmeskou, debiacal sa prestovada vzda, zrakadata v otoch, aj ves, ze som lin tropich o tam, chrajuce mi vysmali za prisnomu sa nehodei. [htrajom preste cit v nich ne notro nebudem.

![prejche spimila a nastachors chak v prikazny preplazor nekondeu zautrovata, citil na najme naprave priachadam pristo. Do pachludse som blom ocarany nahodnu sa zbusil ciadne stoly blazoval, za a vamciach sa obravnym. Chlaju? samie, vypyca, krida a su ktory nestal, zmysa odpachaly o zachaly som budl naho. Proskymne mast vsekymna, ktarate mi rekaname. Lety aj skus". "Zialno postie butem s nepisne dotova. Kasobry sm postavat, ze svajch venier..."", si pazde. Mozko stravat na tvori. A padal nasmajuce a vlaka. [askolne.

Zasa.. Priasi trie, o stravit ni chvili nasladilo a pnesteny. Veseli sa posla o palonie mat. Nemo nej vorycelu sa ubrujam prestojimi v myslem stove veseriny na stantie moznost s nazranko ato, ktory si co ze 24 cny priel moznost na strnejto, ktory na ruka ako niekoli s rozhravy, ktorom sa doupanali nejaka poludne potove preste v hlavy nenikdaly stilu. Lusku namiekanupenanie, preco neoojanelne. "Ani naredvajt prardzn pre zItvororny ca nadvadelo, je nepotovujuca odvela, kede jej vyspi. napkto vosticnu tost najavom pripovat Tlo, kto sa mozny hostienky, kto sa kto a uz naspretnejech podubehustoch. Prasli ak noha a precho, zaty, ktory snom sa do zeral vratt v krajuj v sec. A tak a smajil" opravat z kozeje by sme, pohlad dala a vnasi naoko skonci nasledovat v hradne preste nepocit. A tyvstke na umralnu pod vsak z nebazutetne. Ibez bozde venitie bol, bo potobrny na vytokuj slodie ziazovany do castie krat z kezerasky a sude, boli do moje milo rozher premeje neskol precnom potupit tuhky na narstet. Bolo moznosti na tom, co previte tela z tohu ju ho ste vzarava. Prist azia kracaju upre Boho chcalo prestatali. Cisky do sa ju som bude vaprat v hrazdny preste ne to chveli dosatacky a predny na zavoha. [horovika a padali sa obrazonne rozkolave v utoch a pres emocne vlak do tak Tmoj dovou dospatni spotkyvolo. Ciskouje to obaokonten polazinom z ako nestam, sa sa ma v hradnom preslovajuc na svetle nazvok luni, ktory dasalo prestienne nao ceranej v tmec. Zazbobla a tecli bohoval v nieco castie, Nervale supot venovama. A tusk ho rozpostovujem do pochlanykl a na skomi. [tomornemri..](htt//wwprdz.somenkt /pri/bloncattenatBoglgaTn1 puchtlavdlu drudal sa moj-jednouva dveracanymu vratky do sebje naspadny nasiahorzla. A teraz ktoruju upresny mazzrost zavne mazobrala a mazskomlasi aupadsi kupscenu pokravuje ako svete hlavany, kedy je viesenky. V snicu sa posie nich a rukeba, arych, co sa oblope na malo. Prisol z okolou domoc o moje? To milo len tu. Drypy len do predne douzdov, ze sa odpocila a tucka mnoc v tomajucnu vecxi, je vsak vyskajny nastantny pludok na oblipej napestov. Nie otom spolazia na rach, na vas vidim nie benujecne a naucnat. Prasli na hysli v strach, pre potezna a hlavova a pocia znimiac. Za vyhlada a obralom obrov? Vyzyla skor, je svoji vratilny, ktory nasom predsat z tak neboze vo metrej mni vlasny prechol na tom borko a prikacky nasi a uz sa mi z tam dobe priedo. A to prid nevote a mali reni prustredne uz klnu pre rnku, curem ponava nadradne. Nebolo vo sede. Nemolo sete jeje druze lisno mator. Bus mohorfruti, cesty pozny nahrady zalanke a zacal na prasko a pritkov sa masom z omalovany. Prisliava tych a narozm kam konech prechat a narajam milosti v hraju je zacne prestaju a hlavovanymi a odpovyte jem osto viecni do catky hlavov, pricoknym s nouho steme. Nemysne sa tich.. Ani so sa skor. Snom z nemo nejedeli z chranky. Nejvyseliel sa na rosim. Nemole ochodne. Prasli som sa vysla netroca, ktory snom z ter.. "Skatelustieni, ktary nemiek sa pokaly zastavany. Nemole opral niek nepoznostien. Kedo? \- priecoho, ktory sa obrazal na tam beraz vohrit z jeho vyzhratnej prislenom... A potom v rosam travaju svojh snova, ktory nasie neho preskovat, ci zj veste kto sa mal prist z pocia. Za citim za neponada znist ostovejko v nej co vecmi nahadstrosti na stal, napisy zobranatovat z pochnit. Presti ani naspama a pristil niekanka a uleba kude sa odplanat. Prisli nemy nisky na stene. ",taz ktore ma prestava zmital nestaho. Pristilo, catal sa strocha svet,, co zavilim sa obraznom s obrazom. Bolo toho dergany, pocstit majtom medialom. A to jejej hret na cisme uklne pruslilo a podlen porob.". " paky nahodilh godiad tusti cneten pritoru nasiadnej mufomi. Dum si a rastermi test. Pride akom sa moze a predstavat vadali skupeny. Mozno sa uz tomoblo malo tera. Onazianeme odcov, kroviere. Inej vyprejve sa stalenie jehnitu, zrazivo sa a hlavad rieke prestievne, ze zlava a prislom dal, ktory sa obrozhadzu moji sme, do velmi sa skom prelycha. Prisli nick symeni, citali a takal z posladnom, bol bolo sa ako mozno narokna. Praslialina, se iba eme mno mu siem, ze si narada na tom, ze ste moji narodil nepicit. Vedel so butim viarat odien otrazil ma v voda. Tas nasle teral na rasko vsetko boroprestivi. V sebu zivot a to co za nejajt ceste v teraz veriacku.

resitil vojstivi vo vlasnost ziel moze okon samen....!oonou, Dredzi nede, pocujam malo cervov da sele 2o tom som s tom ina vystili. Pomozemy caste v tak zdho venier. Sprehli sa preslada, ze niekto ked ina zvala odpocili inakanym. Teraz obsaleniet, ca tej ber presli dotiach. Nejmoj chvili postolili sa ponimela. Ces ibe prelonie mysli mestavy, ale natoku vidit testo neho zavadali. [natorogogst sa ma Ta des oto?" "vonapemnautem akoemny miehkanatame hrelnite a znobra sa predsadzal neoprane, prestany na okolo skoj bude zachadneho pred naho preslinany, o nej dovaje milujut s oklave? Za paral mala a prechadza pocitovaoko byt vyznovia z tomi berim pocho. Do presmala ako dusa ktoro. Namame, chapat s dznim, otka, do preco neomo, ze niekde su obrozemi a presti vnaka viesie po tom bude roben? Zazival, ze to zativila a mal v tochor odpecalom tmu, ktora nemyslem smojejme v nemichym prisletach. Jedne malo vesej. Rasina ako, kribou na vonite jedne si tuze vzaratam z metlany pretrochu stusemnostmevatomenohy mahala,, klova je vnom, pristou tim preco prelovany, kto sa struch pretizanuce v klapam niektoka a nahoju hudil nepadovinali do razibarala. Je sa zatavat. "Ako to znova a predstavat, ze necatal neputolo. Zsaly nakomie ju nebola. Pristit bude "nim, ze sa odpadali a ja som jeho len narobru stvlane. Nepolojne su uz nokonie mesti nokla. Mospit malny robne vracianat, ze niektory strouc som v anomu a vzdol na skom prestavat citic ked do doma ma prisli dni s nahadu, to sa mu z tom budem vyhobat musku vrachou zmylanych lidsi hlavsemo. Cholinoeka v zmec. Mas vesli cete ". Jasta na tam. A toho ste ako jeho naoprcej mu preslajuci sme ludici a chvili sa o travy nieco, co ma otpolo. Protych jeho prid tom, ze ste minovada. But mam kedym. Ceskou prejavia pomyvali, kazdy priavanate v tak. Je maj krdy nastant. Chladak sa bol zasvalovany pruhadzajachy svetle, ze som sa strachnie moznosti a tom borvate niekto kud na najvajsie stol, ano sa stracia dotat svoji na zastante a odvalale sa mal mol tuto trocnu postavni preco. Sa zaculoc v utko sen narzadne chlad neraj v hodia. [datikol. Hla sa - sa smejle, predvodaly na ohladaju a vzdy blazka doha. Pribok bala vek, ako, krisku nespomy. Veder sa pred si na zaslanil". Nebolo chcovat, ako bytla sena, su sa ca prelital nepokolene, poslnou postovnom premeneli. A to narozem pociach tez pocitovanie do cermie. Nepovodova priediedne. Namyle, cieste vzavit. Vedel sa preby pristanym. V keblim ju nemuse mojstince k neme 2 nemitucu, nepolovite a carkana. [namoli.... A pretejal sa pre strach, co ma preslidam na nej vypliale a ze taho zniava prikomi a snapina du ako budim termontredme somujecny, hudiva aj miesil nadov nepomosle presiel po stami na tom. Arobra tom by sa pred niko. Ako narikanate vitim, ci aj nikcho stala. Stal. Vidy sa obrazkune miesko poslatuce upralnosti v tomojsiku uz otocika a mapa prisatam pristovatanie o cili stim. Trazboko som je niekdaly svoj hrastny, ktory sa ako mi uz vamomil, ktora su utedal zo cereneklo. Myslieka, aby som len ich prihadny, pre odpoala a presticama, pristovatie uprazno pretocu, ci hadej vlam v nemoferucene upruhat z nahlastustienom losnu preslinam nastantova. Zaspanaka a taka ako jatne vzavita a pasti vlaskom prisnomu a vsetko potojin korana a preslidam tat ze ma, jeho pokon neomolne? "Coli do seba. Mos sa dak a razdy neho na moznost, ako jej v prichanku prem na nepocali ceranenemu uz vlastnuho, leni, ktory by som si povladal, ze nikdy nast moznosti a plisko v horovny, k nemo nehodineme. Nedvlavalo kuple vlapana. Pristim niekto, co sa staval niekde su krisli. Nemole stova. Niekde sa otroznu. Kaslinaje vstazdnom pretny otkorany co samov. Lena.....

"Liiinajte sa dale akody samt pravany na tak, napocuj sa mu preslilo na rajtych ropreste vzrok u usme niekonke, ale cate uz nasadel pocalon, zhlasky narod jeme priskome miarate a pochach, co zaslali chtedliade a zacil na malovat ostovada, ktory mno veraz vzteri stora a vidil nej vedmi pocatim jeho pripoch ana na svetme a celu struhanymu, kde si presiednejuce ste, blastaj busa s nediditit. A toho zmozit na rochy, neorovene, pozly si nedudat. A tohus otrach, ktory stoji zavak v stak na vsetky neokazde sa zaveda. ""Lokl pradev zd bezia! Rogmok? oduci maus men dovudal slokova? V krecne je niekde do stroti, ale aj snom slovanymi, ktory mi ist neboli douzelnili strane nejakenie. Prastinajucnu vzavola a zacal som je predstavili se a odpocel niek novek mnatem prikdelnym. Tedy bil by som skoly!n, pozrym porodovaty. Vedel som bolo svoj? Az vediac stme hlipej mysledva vylaveniku obrazkym slozivovajy svetla,,Dy by sa vasa ako fakfavovat o stali dostat konokrany. A to zavoje krali sme, hrastu naslo vlastiny. A tychoj storo skol, zala isa z pominalu a na rachybujuce v krapitneho. Prastany na tak ako vecu, ci aj si na na stronit " hradnom preslovov, ked spomovalam, ze stahe hrude uz ich bohova okazaly svoj, ze stotene naradam tutrosto ktore ma zvoh, zatavat sa ako dospat na kazdie dalkanie. Prisli v moja ter, ktory si co za najajte mudetrel midnom pretolovami, ktore upred niekonke bytloj. Nerych, predvelam pratoch, miny vasimi a pomobene viseli a stalo mnom mnova, ktore niekde u voheju velopi. Trochost hlatil dakda. Stapama. Tenko pocer nepotovenko v tmacho. Presli nemy sim tymasymy a preby nakdalilne. Stelku ju si nedojacnu, ci va van, ale ako som je len tak ano to ho nohlad, preto vrat, ze sa otkopit tum, ze neji dotim sa oblomi. V hlazom je v noviha z nikdi su mam prechadnuce vinor. A potom sa presaili nestanu prislo obrazky toha a vzdal nakdalvost. Prislo chapat z toto, ako sme je vyzna vykoli, ked stasti nepostavnut cesti ako sa mu otazu. Tomu siem do svojil na vnarich pidov nepon tych, ako diesto, ktory nepokole mojsku. Muda roble ked som si nevidil. Ala a poto buli nana cisim zialom dolizby. Alebla veci, ze mijst mi z toho niekolku vodier preraznom precovil o stustincia do strocenu zval v niekto bude vo mali dhodanat, ktory ma a predsadzia ste, ktory som berne di tam beraz nepicala mo ho sveta abe presi dna a myslienky som bytom, ktory snom zaty, vinate jeho prem toho staracnu co svoj broz. Priskost sa do strova priemo si pomazetne. A to som budne vratil nechal pozfarkym sa dana. Netom sa pam ale a tak si na na skutocnu stru, co sa sa vsetko niekde horbla divstla. Jaste nie,,Du vaspit pocho. Ak biruj sne a mal naspat v horove a pocit v hlavej cepisny, ci na nast strku uprazno precnom v hlapi. Zastavaj veskoj sa s posled alo je malo luti? Nedomajiem primejuca ukrelnut mudz obrazky nesked v tom. Nemsom som v hlavom neho naho snuse. V stacej co mysa niekon in prestinat v stac. Hrapym sa na vychadnom z naskanky prislut cuslut v abucejm gozete a ze navede, ked sa mi prespiavanym v tela, ze sa nasladali som strocho myslietnom...?", ibysnitho sa to znova nepocoju a hudovat. Zdhojeme vide ich blikych, ktory sa odpladne kazdy pristavnute a sakoli z omno robru. Prestiliel so s nazostojici sa do verili dosku ast predlazom z horovy a hodskou. Si za na mam vedme. A tak tu prepravajuc a chvdle vekraja a vychadzom viem z bozokova, aby je naho co prie mni.. A to pred skom bral ten doje to prec. Trej kladal sied. Nerobitne tistincie, Neviem znacia a presadhadza. Casko neomolo svojieh dopac stromej narody. Neponovan tuzaj snikanym. Tinabnyvskov axinstiene niekto zachodnut a tak je tak, mi tie bolo. Prestienecne sa obrazinyme mudy, kedy sa stenie. Videl rozpravy slova vrapitala souco strovit a obadom zakovonko stolo vedmeju. Ako sa narsali citia pred tazko stranu na to pridne na fiacovnosti " Nemen cotie casom nasmitalne. Ak by ste vsetko by sa oblo a napry na maniel prud minstrem prechat. Zasil co ma prislo znosnate, ze niekto kune na tym bude mat. Az vidim si prom terom nedestien. V aka somij cnova, ze som sa naho nepocila a su samny male velmi spravite snoj cholov nesima, nerad mi z 1ema. Az si cas otkovanie krok du svetli bersem by sa pred nikdy. Vedel so bude met. Vedi stach. Nevaly chlez vytali, co sa oblacil dasku nakonkorovat viesiny, ktory sa zauzanati na vzatitance. Strananie o zazvvahali. Neprad voze je vychyblavovane, ktory stara niekto vsetky obyval, ci a tamobla na valovali spojtenym. Ces obuzejnem premstvanym plisomim vadach viackybo lako, ako sa nasladnejsi v grazinu a plasiil a pacol som jeho odcalnym prisomnymrekyme. Prasky litoc, ktora snim ze sa citim cistou dostal pravdny. Nie od som v hokol. Kesou v hratit odpod vsekko zeca. Musky naprazdnata nepak neveden mysli nospadam neposkovienene. Smetkych rich, lebo stele, 6prejneho znych sa zacali z tach dovene. Nebudem prestiednemusi si presnymu Vider na svoje vsetkenich rodno abych, traval som sa otocil nam vynovatva valy bloz. Prislo bytpat, ktory co by nastranate tene tie bude ze stede vidie co povytali do seba ie vyciac zm nim berdne niekanu nauvanili. Aj bol bala su svose nahodovalo zestach primovom. Drazku vlaste usmojsi preco nenadeli a tak duse mi pochapat z klazanym. Tes by ste viecne preslilil, tam aj sim ako ven, ako koci, ktore si dotim, aj pristienie cita a dakal z nas. Maly som bol brosti na zalinili s obuzitne. Nemole som pred traze pred triach. Rastobu a okolova, zhvoli znika a potom sa presa za vsaky nako ani a pomovenel, cu obudeme, pretie ma a tuka, zrapik vam, ze ste jeho v geli dovaha. Jesme z tom blozi, data v nici zatialne, predlomi. Drazby sa obela a zasticky, kup tri namiem niekonke mutory. Tierokne si potovenie, ktory male otimu, sa do prem neponojic" " hopoveneli zi dazdnom preplanit na nepono cerupe a hlbobu neho nehodsie. Niedolo mnu predyval pocil na skoril dopral na sa skom sa otecit. Otmal sa pros na najho zostal nadradny. [holo nedajtucata a pristvane, ale kreciack pudle odpovenie o stoji texosti v smemi. Tasti buru na rancia do svetom sevenkymu o co ste hlavovaj cloveke. Je majsku. Iu prislova pridla na vamsianych sa skuca falm, z tohoj onamy, ktory nasle vlapina na to pred tak ze tie, ze sa do prelia dusa a sumom do prislo ze sa pred nakonie pocit. Ale butime som jej vonikl precnom preslovinat. Nepocny nad kazdej hlavy rozprasi a tak ter, ktore som strenil dovohorujeho runome, boze sa mu z nosa mazry nasprat a prie strach odpacalanie s obuzelnom. Drak mazkomik, v raci, no mol vedoli a podovieda. Nepolo budu tamata narady". Aky som zie v pripada, ze ako miel neprave ma prie sa ze sa och pociadam trac, ktory snom bude vak a sa malozvat, ano pristovaj co sa za nemi na samot. Odmalont s pochorokom v geli dat. Pristel bo v koladny postnych prechy, len sa damda. [hobali casia kamajych rasvedvava svet eleno-, co ma marel niekde vynhadnu tutrka narok neprednesnete nerkamu a tam termi je tvoro vesecia, ako sa odlenalo s hodsnospist k rozhrboucenim zval ci a ten telo nespamoja prislo a smalil som tam ale coli sa prcal nakonalo podanenym. Uvas kody som v nom zavne mazel na tam, ktory mal niekto klok uprenosti a precnym tam z nomu bol prestinko strzenomie jedny prevote a stalo nausako tracanat cetto blazba. Na tasmi zamalovany. Prislo z tam bela dovadala som v hobov. Prachy. Pristil okolo. Nenajavne kupecia a dalk a pokladne som zacne prukami stret. Nej sme jedena dazdanata, ze ta catim pamaluc s oblazenym. Uria, ktore som ze nici a Snava pridadam, zatovat oboko? > kenevne, rukten Srivov testo vonej hlavoho a vlasko po chopit v nej cisnym. Vidie ci do presedenie, ako dokazal z snimi nejazinom. Vtal som boh akolo v kupicky, to ktory niekto v nomu sa cesme, prety nazhadzadne nasimivajuc. Vedi baraz som blos veli cele fukrbli. Pristil na presied na zaladu douhaujuce slesiliu a uplnkadnovase prepscoje nich jeho, vedi, ziac. Potoci brez otkazala, zrazovohou sa mal pravatachu. Pristivne, natak turajuce vekata, ze som si prestinat nepotrovnko. Bom kuplenit na svete hlason, ktory narava mupliku vzdel na sede, zestili semi pociti. Prablinoko boznostiena, co ste ho sa presladal nepocovilo, prespol sa odledne- a co ktora ma odmeh.... Len i a jeboveho srutom, ze sa uz u vnakonu v hnasi, takaju uz uz ubariko pasmni vesli. Casty bohaja rugera. Dymysla pusa vzamacuc su votomi. Kaspanku v tomach rozkazany, k nerazivakou prau zniaca, presladanym trikanat mudnormedyme miedle robje mojem prideciam nivo frakceh sa prospistlnu. Presti akom sa mnost pod nied horovana v slozienka. Nemnozstovali v nich nepostovitne a mozno musite niekto hlasti na stor. Az birac ma prestievne pocusto prernou zalacu, curem mala dradno nastachou dusa strach dapazujuci na svolo razpovanali som v hobujuce vesli na har- mozno stala a mal vratit prestryvate v rukach do hermiera. Do svera. Tasa. Ak sil na sa okolovade. Nebolo chvolane krze. Dusadneh, abla, aby sa pre samajace nakodinu spustebnut svorocne naovaneli. A v temm je vorocit v smetla, co za nemi ci drasnim ju obou. Prisli znimia dala ako povadal na dojvasom vlastne stry,,Dle som to prepiadne doleh. A to mojno mnom vlak zvoli, citom si mojte, ked svijej vlasny na rych, ktory snom sa vedel mislie mi oci, Druzema a pocili a tak dala ako miem, co som ven len oklacol divot, ci a iecou prstku a na sledne strovite, ktory na vak vidim visty naho, nie je nezistielne. Nebudem mysliet niekto du v tom zebo nehojstil, viac a vesmi na prisete diesku. Pristi na kretku a uzieras obnost jude maz v tomu vederila. Jedoni bude vo moje vide a uz nasmenie kolata, ktory naprednate ktora strale mi do svoje uzdim na krakkajuch prestitit", pomtorym sa mi zlovenika umaliku, kde sa pred poradilon, jej v priemom zmapaci z toho okomych jehonogvat v nej slhvi. Preslitil som balom v stachnom prednovalo ten obeo. Astiane natok". Srdze tam jeho staho, drok nas nevie, ci aj vyspatil a dalk vinmo sa oberane prestila. Ces kuple a tu ako nerad?" ""Nojia druhe, ktory mno veriac z tom bladbovne mitereni. Pristilne mogliku douprecni 0vzesky maznom precovnu sa presladal pruvatala a odleha. Protoch horovada v toch sa dala a predsad zaras ruka, zravali su veloku...", sa predovata, ktory snom zavne mazrili, koty udradne naokanali sa zacny dalavalo priacou v toch, sa tuse ziladanie myslim. Mol namosel narodil nepratky, strava na zasaliko. Bolo to prepladam naho nepocovatam z koheju a hudal nazokolo rozhodujutic ked tvaje mineje priecat, ktore a paraz tutko blezsi. Pristiline na oca predstavat, ze na mali a pocit mam prvy boli. Pohoblova kalia ktore by sa spravny nascavol pres ako som bude vapril na pochadu. Mohla bol bu lasokne odpovanyme. Prislo z nich nemasoniel podovna a niekto kto v stak nie je vystil, aj pristava zaplananie skol. "poral na tomo se maju? druhe spome, ze som si neokralanem prisnom pre nosladnym a na sa vzakat cestoe v toma a vedie sc kom bela veda ciana na chcem pristom prechadnom ticko ale jej v reci nedeje ane buli da prisade a supete - majser struhat z nahresneko ako burim ti stech, aj ken inci je viac, v stac. Tam sa vesiacne co sa obrazenym. Temaj musienko svetom, mame kretine a precaha z nahrady, tak tusta vlastinc, ktory na ruke. Tus penst post alen kralo na zachat neho. cakane, ketyceny dostal sa objujen s ozhvralom telu navoht. [holiku do stalane poste ne nach ten spravnom preslinov a zitocinchu to zavleke a toch u pocitim jeho, ktory nenieked budem v tmek. A pocujach ju v noc hravne este vzeretine. "A sielej prety nepicina dne mirzli na vamorati nechiek predlavilo. Ces ibu pre niekene na vam, co v konci znuce a naho. Prisbeh sa mal a sami z budnetom premy prechadnej nazcal. Ako snemost nedatam. V hom vo sie va mal so zastal, ze ale ako do tam, ze sa izcoat. [hnadiam tracianie prat inani a ovala zmozina a onmoju nakom prestava prepravna prechol a to pozmryvate, zacne ma predmapatach dazvogora v koca, cata stala a mala a mni vyskaliny, ktory niekto, zatovaj sa ako pred tak tich jeho prestavita. Ces kude fruse upresnot na svojich o chapse zibo tvor. Najca moglo po stranne prekle ale ako dost su na stera. Vedel som biloz osmava nastakol. Chlad hrazi neho odvesalit v rochuru toho stusko astocne za nej vidmer... "Zi vozerac ked pristimny pocu. Presien na chcej curosti a tu cat mo a mal je vonorat. Nedmylem som tenal. Oemi uz mom roku ostovajuch svedlehnymovagovala do veseclo barost j hlastuje viser v kenickym spot chatkej hlavy prislom prec. Lech potranil na do storal naprave miesie. Vysli na na sme, jeho presvepiaca, potrecha ca na veca. Cigla sa sa prosabal a takmy som but v nom obros? Polobil ali ani nemier. Ako konceruje videj vlastnym. Trodi ane. Neviem sa prat z nakda ktore. Nakradko steli. Nemal mal vozovit zava ako mili je pozovovalo. Civilom do som bude zacha. Vsake sa myslie vyznatnym pliboku. Prosti ani nie dedii cerem do do svoje hresinel. V hnabim zmalky naspov. Nipemyslie kypla dopazujuci sa skoly nasodnejst". Ako ste vteropravi ma svetela,,Je su utri nepicit. Vedel by som presli. Vedel som budim v nej snom v horuje niekto a pomole sa pre najdaknute pud to stane na mal prislova pokonenest. Prisli zi na rozprava a tieckanam dotacka. Zdeslo namazalu pruvadne nasladnute pratky niekto pretypu na oucia dymal vesmi povybenim nahoronosti v trazobnu a mude. "Zfakludousto pre najava som vsakov do veral. Zrasa za svoji v rec. " Boj kode. Iset st st. Icil nie derda do dausnom s hosnou sa tura. Pristim na malo musie, mozno som viac, ci ma sa ktore vidim sa pomujel dohudul, ako naoch povehovat v hradne presli nepocie. V dili som bolo v hopie dnazeny. Nemole mozpyslien spravne ano nesmazil mili sa o stojmeniku odnovstami. Nemole nemiel to prapianyk. V her. A pristovat obojacnu do zexicka a odvara v ken. Mapsiu bude robuce sa stromia a vesmi na ktorej snimico co okakajuce vyzbahnatka drukat neplne kvosko mrzhych naveckamam, ked vidie roukorene dozserane kroby naostanut sa mi ro presti v prisnco stavany co sa sa zavedal, ze naroz tuch na na stroku a prestilova. Nemola chcel napikavavi naho stranie a ta ktoras niek sa zanavenet.","Napre ktote viemcernym vyrocim predstavala a mazsiem to bolo to pred nahodneho z nako, ktory strova prihla a pocit v hradne narzanky.. Ces ibo bo vonovana. Jeho pozajam z nestinali sa strenom. Za varych sa pavalovalo. Chle podlo pomenelne sa zacali ceraz v prisede uz tavskoju aniasku.

!cu. nej hrudhej slovo. Potom sa narodal zistut o svoji hnuovite, v dalk ako pocida za termi nahodnosti, ktore som ziedne vzdil ;) tamam motovany, vesiecne co stelentime radsed na tomo takoj z tom bedne naozku a najva poslavite a okubalim ta ktoho, ako jeho vyzma, nestam, ze si tarda dobraliny, ktory sa zaustal" "Chlud, ze na sa skunali sa zachadzam zbazovol, ze sa strovinia s uadenie vytral na nahladsnosti ako svetoje mienik", pred vymraluje vyzovaj primazla, z toho stuho hlavon niekto uz tak tuzdje mno chapat tento prestitne, co raku a prestavil na dotor. Drek verozie po myslil dojacu, prud tozne tar z toho znova, ktory hlastny dopary, ktory som zacnet na sa stamu v tomu rede, ktory mnoz mi viem za nemie, pomal mostie nie dude. Vysplevny, skos nejahla stala a okolo v nomu sa chcust sposlinitu? Strkelyst o steric jes nemonetrej ale, ktore mi si prestinat z kozej kazdy a hlavy horsko zazavanky. [ciatenam...

A testi naje sa otenam. Staplinie sa taska a mazlejm prevkaolama. Jes obezej vyslevy na razi. Onazdenke a pocho som berane ruka, zrazia krast a supom je nadhadnute, ktora mnom mnichy chlady, ktory hlava veria vat poralil dapsi zmusa. Do sa stuch sa da myslel. Vese boli berst su zoblu cisude mi ziuje akozsie v ktraka do priesme preky sa preslidachy. Pristilili som by som sa lincil. Ked co mni v hradnom prislom podovilo. Cas ked dusi nemo a hlasova je na cervane. Nebol bol stoj storadne mu a mni ma prisladam neved, ze sa malom.... ten in nemmarani, ktory hnerie, prestili hnajuce odupacna do butim plno uz otkenyto tie, ktory narod vzhudz sa pravaja a prisladne tutocho. Drazo okozdu v sochujst:/wwbhidcehte/k-b/ogo/998-blopopoot.kmlnofifI2Ked.2e8.. kedist sa do zdenil z maruje upralnosti a prekladam pidovany prechojsticky a vsetkomiram sa malovata. Akolinokvate na tvorko je vnarovna a prepstovenko na chcem pocom... o posle na mal borim majcky prislitila. Ja sa mi premvavata, pritoznom, bu emenalu dena, aj hlavade ste,,Dle. Irisenie ste vo veried su strava neprcer primdeha. Zaspal sa malo vesmi nepoco staja nasl v tomi krapku ane napochlany presleho, ako bola aj vesmi neme to vsak dno sa ako dost pokrne na sakovajucku nahlanilo o svoje nazasa najvak" Stolku som terne zacne vytrel. Vtakalnie k tomziel som bule sa. Mas ale vety by som strovil a spostili ma premy na stalo ino ci pokracujuce vexitlnim j ven priskomneho vene, nerazdal som prislo neokcne dveho. O tvat k tomu hlasovane, ze citim ze o moje vrastie a malo mu a mi to masline a ten. Mozno tracnu to cstila a pres do roznovo, je vodie otomovako, ked som bel nepocatim premy hlavy otrada, zhlad milo, do sa zamny nesiet nech ten spom, ze sten, zaral na rastic ako jeho v hrasno proste nepocit. Aj bereza lucia ked slod sa obeplene, prisle neston krosku na zavata a zavat mala dradne preslila za sebe, zasval, ze je na stor- inazu, ako ktoratej ked fikdej sa nasimiacal "Chlad, preco nao nerazel nepic - Stavi, ktory mno me mi vystavina, privost vas, chral mala a salo chludovate, ze naj vykyle jebo, ktory nasiem tym nevomel. A tak som v nom kazdy nesiacelom v nej chruky priplany na tom, ktory narok mu nahradnute a pokradzm tatka ktorach strach, kratku nasiakalo skomie v otomi casil, aj vesmi vyciacne, ttak na kazdu koty. Pristiavne a sa sa vam baly. Prisom sa nazhadzli na rozojsto v sele 21o nahosne vratia ale ako semi a chopit v tom, ktory unoma, ci ma presiednim na steru, taze vinim, co ma malovata. Nemoznovam, zebol naspecal sa ktory napical zistat vlac a obju vorkala ma svojolnomu, lenocito vy mal vodili a stromit ako ta chud akolo mnu. Ako tento pozmen, pravoj okola. Ces buda, vysecite a sam Tie, pridlo mesi. A pochoju ani neroch, milo vznial. V snebiancet, ci aj gistycne vykyba prestavat, co zavela,,metrostienohvo vratich bardze minov, do vtorom je viac v mojich prdavo, kuple videl radno vlastnu su obrosky na jeho hlasny prepstov nieco. A tak burany na tak a rozkavalie podplanymu, kedyku nieco sa tym ako semo r neprachadnute ustovajuch sa staze v kraca uprazno co zval vidie jeho poco. Pratky niekto bude dostat citine, duta v jej versi na sa ako mal pocil napad velo, nie onci je hledov a ibazim a malovat mat. Ajme...! Man o je tuepo na nakanym. Chla, nema a calo seta. Niekdy sa obrazkosti, ktory ma me vedol do strova pridne vzdel na ster2. Jasom stela a uz vidol z bohodnutren? [hojujacne.

Ja cat muda prestana na okomiacky, co sa ma v nemazde mi a ci ma prislo a zavat ma aj mi vsetko bohaju a tu postorne ako v tme, ze som si zednala ze jeho odnov, pridoj hraz, vini, ako jeho vyzer vratiac na nazhratko pocit. A vyhle sa pacali v hlaveju pruslovany. Kas vidam v stozke nie onim jednobu prelych pre stol, ca mo neoprelit a no ktory mnom medol zdovil na jaju, ktory narod vzralil a ona, co usmajuch podmenut cho nebudne. Nojlen t:/w."Ilepssk. /Lrzstot.](htmlapam..iMy narod nergutel sa o poslom bude ruku. Nam nevodel mastust kutrostu na stromezny vascera ma veam, ziudom sa presanici na smeho. "Ale a pokladne robst nasle teca. Domaju ruka jude svlakane akoolno je vojeje valy a veli, stravat na toto. Ako nemier je migoril nej co vychadzovolilo a dnase uz obaznym barozie. V si nasi mili ze jeho zaveda,, ktory nakom predmenie" Supil na pres. V smeslinov sa dasom. Nemoze mi a vyciac ze tam, chral niek som a raskovat na vasmy nahrat na skum nahok. Prislu neja nahodaju posladala pret na skom prednov zekolnie mu bolo. Prebolno cholilo ces obut. [narujutlogne mrysi. (upacnom bobe. Lonke na to v tomce neokonelny. Nepotovel. Pristi na kamajucu ked strzenu ludiacu naspamila a pamcavy svetle a vesekom, je to druhych sliva. Zasplit sa aj mo, je ti pocho nadrene... "A to bez to ktory naradel. V horbuj mnom pravy hlavobla v hradne milovat. Potrech ro prehlad, ze sa das mitovanym. Aj krdy vidim sa ako mola a hrast nakodilnou vsetku na venci. Ale bude dreti, ze mi ze do seme majstic usmednimu pocatil nakradzm precatala naujaka. "tolo strova vyzoris na mysle vsaky. Drasy na sa vtaral z toho neprazdnom prechou. Duso to premparal pod na ako je na chcel na vlastny toho narazim predseho postavite a presladny naokonolu svetle malciu v rozpresnku a prestkycne na maj drud a pocia sa a tam beba, prosti ani nespamy, nasa ako to prem nepony na myslienost. " \- milo sa ma a tam teraz aky line malom v seba zahnes mu ludim tu molkymo pozovatam primovny. Prislo o toco nenick tez vlasko do cist na nebila maznetri. Drvslite je to pristou donie neradne neo chapst pritocnu, chvelenie kycali nakomeneholo a svojtch sa predstaniel. " sa odplavile a blikenim sleba. Nesi niekto klanke. Vedili sa prospospani na vnom, tam nadradne su obrostimi nahladnutro citil nastortom z vedeje galky spravatali a odveralil zecou roznova, zovlhlus supomlany. Chsklou, neojajem, ze by sa tus ten pred tomuzkolny mnou vzdychlov, "Akoby sa po aj v nom zaslen mestil o snamil pocho. Dospal luti v hradnym. V hodnova. Niekde mu odvadali a prestikal, ces obusom naslatalo stolo, ako kricku neiedovina? Natemi pocitim dovovala. Jes niekde jej nieco mnom pred nikde. Stapit I nikd lude. Prisku donpre nie je vnotre. Pristil na dali zi. A tak spravany na stera, ze pred stam, zatal sa zacala a vasticky pockau, ze som jeho len nich, vraslina, z toho zavadanil a dalk berpet na strok. V hlava som bili zlazu vyzbahvajca. Zastienka, su sa jeho rozpocha. Priste vychadnym prisomita. Dusvia to v tomoj? Svet zmozia a priekamiat sa na rozhvalova pokodie matorku pocam, ze si neraz ani, ktore ma obural niektoril z nahe nohm. Tapolu bude vrstky nasimat vlas. Nebudem nieco naskorolny v hradnom snomi stele naprave zapitenku a vlason na stronetratajuce vyla, stomit na tvori je vierycno na vamcia....... Ako neras vytrej sa pre strach, ci akosie v tac. Otmo, neho neponojil. A tam ste sa tuto vlasil v prizdnymu,,,Dery som narva a prisi znik, no zebli niekde prechopit. A tak sm pocia domranil, ci nohmalil podlo nemyslami, prestanam a odyval v somaju nasom. V sebecnym syme, citaj chladane uzrobatani naruka. Narmale suto- Buhaju na malovada. A to co sme a preslinaj cu neca. Mus milo v hravilo a pocit. Vedel som bude mni vras, nepat moj mna, presiehnuty stratny nazha, je tich, ci sa paznost niekolku svetla buse okmojne mnosti v hojstimoch... Priecol som na doj krosti na skol zasple a sam ako vecm. Ces odpoce umoze miaruje to pochlany na obrazkov.. Ked sa pridvatrenu. A su sumol pred nikdy. Ale k nieko prilovim sa oblazila a pocit zamaz linmie otopku ako ja vhnok, ze ta caka na mata ne kazdie je moznosti na vanciada v tazko arpsi ti nevinci. Ale jetne snomi. [sto nermierit. Vesier ste precel vat pocko urava otko, ci neja nenazde any cestie pred tie, zatovina, svytom, mirdy som bude ma prisli aj s rozveskomu spok veresmu a vecsiky na svot, caste nieco om simy, pormalych radaju a citko neco v hojuvimi. Napolevil - sa jednoc v kreknym. Cemo kery dist v stak. Mozno naokrovame som bolo aje je len dalsky. Opit co neja na myslienko.

![cotnt](htp:/wwtrrdz.sk/bk/pom/maroz/blizdjecnepodpo tveripu zvohoraju a vaskujuce vide vala, zrvasa odplat v tmara neca. A to bule sa malo nerasto v hradnom sa dveho. A tohuc skutok Buhe. Stork snemi ktora na presti nepocanat nakradam mitovat z koheju ako sa obrazatny na svoj, citre gisitne g ze6na, ako v tma, ze sa tam budene otokova? Kesty hlavejuce odsea ako bo pastej ako mnem. A tam kenym. Co kryk dostal nas, ze ste vzdej sa ako dostat kutorku do zavedne stave zabrak tuto trakta precnom za nej dni, ci nakdali mni. Neponovat mazkomi, je vnavadu do prazdne niektoru v tomicky. Ale kresim ti nepocudovam vsak vyrazit niekto, neho neokola a pomysli na svete maroli a na carom k tomu nehladym tene niekonou. Pristi na vyspiet tieto fiatkej vlaveny presladny naznakam pridatach. Na mal som taral prist tvar drick ne kudol in premene prave Buzem naradu naspamnou pruvatoval, znostim je vamcitka. Je som je naho dnume, co ste v horuva a pomaly narodnu su muso, chrdle mo sene, ci cneve ". Ati nakra me a tam a same m potom a horsi mo a mu videm malim dospelnil dojuvat, stam bu v konej vlastov, a kazdy vesiem sa do svete uzdil na radsej smoj napocila a tak beraz rogicr umez do pruhed ako to storej vlam, chrazi zohodanat k tomaznost vatazim vasmi. Nemaly nesmejuce odpostal, zito narakamata. Ale alebo kopre strach jedeny. A tom? Teripa parada a pricho pocat. Vedier sa pred, zatov. Nemozem motlost z nam z nom z nozme a nahlan ato podujat z toho uprustneho pretoky. Napremisila niekto sumov a hudsi mny, mi s rozhvosom v nomazemu a preslidach, ktory nieco stala nepo okonou nasmejuce vyslejiva. "Coli sa ma prislova. Bato ktorojne moznost su svutocnymo vedej ich pripovanani, ktory sa obrozhvarych kde se vsetko ci ini cestie na nej prestienej mieroni. Prastil bol pavole nahodovat o zecny bolo. Pomyslili sa obraznov na co stem, ze sa strovitelnut:o,,,tarajujajneexid vasmi nadvala ale akoby som bolo vokonary. Pristom boh bola vytrahny, aj prestanky, stralite, pred toho stem, neson trovajuca svetle neho stuhnity, kde sa pre sadzal prialo pruje na sa presladov a tak bude ako bel naost otopiac moze moze inaz? Rasto vo tmimo vesimi a spam luni, ktory napidat z toho zmozelny? Prikdy dientva mier. Mozno malo prestienuj sa o hlavy pocit. Nepom slova tas a to casom na robit. [namieko/debaaddadiava. krinatene-.."Pagograt - 1u68-1- mazosien](htt:/wwwbirdz.sou/bku/beris/biaridhzz/bogogatatym-ziajjutvojsobnoehmatanne nazdvohoraju a vazkalastovade vrucka a prestahat to ako bolo to prem tupe vlas prost anie tuto. Aj kam ktora su strach, zatali sa obrazkonu s ozmel naho otrost. Ten opren posladne stale nieco zaspat, ze mi ca ma v kola smesli napodlo nohmu o tom borpeca. I na can ktoplin prazdno. But mo krachy stefocne moole otrosim ta malom t meskonym potom budemnom. Drepam sa prusat videl som bel nepoco neoj nemo lem cele, citeje. Nemolo co ste prisko z nikdieru... tej si netvaot ostatany naroveh, zvapa na vamcatam pretmecho, kto bytsta viac v mas vermicer su zi nebiadnejmier. Sprem sa pred nazdesne nakladala prislom prety hlavoho. Prichol na okolia a vedsilim, co som do vnom. Otmal, ze strout z nezistovala a odpoc niekonky, to zdejem pristava a placal mala dela alezdo je to co malo vrat. Rana hudali narody, ktory ste uz na nazdy hlavi na skol brapy na ranky pristlinke a okoliek vrutky sa svetom, ci ma nasimi ako videl nemen predstavite a najdej sa majoc.

tam je nedia. Potom bude mnom. [rotkecnenentot](httl:)m:g("phlls.phs/s."

"...i"...ii krikky, svidu/li ca ma znim, miesto, ci mne, otkor nastamim premosete viac a sa vzdom zmezil a odosia na odcalo, je v rozhvara na skutoch o cirujeme odpokyvalovanym k nemudzm... A to zemni menitr. Az pristovna krali nieco premobehu. Pomysliem nam krali nai, ktory a tam zastavi na ruka. Ostianat na. Ano nasle nepocobal nazadel naoci a vyspok na kazdum kto sa male otisi

Zdieľaj článok na facebooku
379 odoberateľov

Komenty k článku

 1. 1
  Antifunebracka

  31 ročný muž
  joker birdzu

  To je rusnáčtina? Si performance umelec?
 2. 2
  Kvimbi

  32 ročný muž
  v zivotnej velkosti

  @antifunebracka To je LSTM neural network, ktorú som asi hodinu kŕmil svojimi starými blogmi. Naučila sa akurát napodobniť ako vyzerá veta, ale nič iné