Fórum pridal Tomas55555, 9. 7. 2020 23:56 do kategórie Život. Pozri ďalšie diskusie tohto používateľa >

Biblia odsudzuje sekty

Názory k téme

 1. 1
  Tomas55555

  25 ročný muž

  Budem tu citovať z Roháčkovho prekladu (RP) ktorý je u protestantov najpresnejším slovenským prekladom.

  Definujme si najprv význam slova "sekta" a "sektár". "Sekta" je náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi ( ako napríklad protestanti, ktorí sa odštiepili od základnej katolíckej cirkvi). Pre sektu je tiež typické to, že jej vodca, (pastor), alebo jej zakladateľ, je obyčajný človek, ktorý nemá s Bohom nič spoločné - rozumej, že nedostal Božie zjavenie, ani poverenie od Boha zostaviť danú cirkev, ale danú cirkev založil čisto z jeho vlastných (ludskych) ambícií a myšlienkových pochodov. Obidva body musia byť súčasne splnené.

  "Sektár" je človek nachádzajúci sa a obhajujúci učenie danej sekty.
  ---------------------------------------------------------------------------....................................................................................................

  List Títovi 3:10
  Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby.

  Pavol sa tu vyjadruje negatívne k sektárskemu človeku, teda človeku pochádzajúceho zo sekty.

  List Galaťanom 5:20
  modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, SEKTY, 21 závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú DEDIT Božieho kráľovstva.

  Pavol tu považuje sekty za velmi zlú vec, dokonca až tak zlú vec, ktorej následkom človek nebude dedičom Božieho kráľovstva.

  2. Petrov list 2:1
  Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.

  Rovnako tak ani apoštol Peter nepovažuje sekty za nič pozitívneho.
  -----------------------------------------------------------------------------...............................................................................................................

  Niekto však može namietnúť, - nebola aj Ježišova cirkev nazývaná sektou ? Ano bola nazývaná, lenže Ježišovu cirkev nazývali sektou jej protivníci, a nikdy nie apoštoli sami. Ježišova cirkev teda sektou nebola, pretože sa sama tak nenazývala,(nazývala sa Cirkev, Božia Cirkev (nikdy nie sekta)) a pretože výraz "sekta" bol v ostatných častiach Písma vyjadrovaný vo velmi negatívnom svetle, a pretože hoci bola Kristova Cirkev odčlenená od hlavného prúdu judaizmu, jej zakladateľ bol Boh Ježiš Kristus, ktorý nebol obyčajným človekom, ale Bohom (a pre tých, ktorí chcú silou mocou odmietať Ježišove Božstvo, bol Božím Synom) a ktorý dostal od Boha Otca poverenie zostaviť Cirkev. Ciže Kristova Cirkev nesplna obidve podmienky, ktoré by ju zaradovali medzi sektu, a ani sa nikdy ako sekta nenazývala, a výraz "sekta" v iných častiach Písmo odsudzuje, a preto Kristova cirkev nemohla byť v žiadnom čase nazývaná sektou.

  Skutky apoštolov 24:5
  Lebo najdúc tohoto človeka jako morovú nákazu a jako takého, ktorý robí vzbury medzi všetkými Židmi po celom svete a jako hlavného náčelníka známej sekty nazarejov,

  Kristovu cirkev označili za sektu nie sám apoštol Pavol, ale rečník Tertullus (farizej).

  Skutky apoštolov 24:14
  Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svätoslúžim Bohu svojich otcov veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch,

  Tu hovorí apoštol Pavol "ktorú nazývajú sektou", čiže farizeji hovoria o Ježišovej cirkvi ako o sekte.

  Skutky apoštolov 28:22
  Ale uznávame za dobré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tejto sekte nám je známe, že sa jej všade protivia.

  Tu rímsky židia označujú Ježišovu cirkev ako sektu.

  ...........................................................----------------------------------------------------------------------------------------------
  Sektou boli nazvaní aj farizeji a saduceji :

  Skutky apoštolov 5:17
  Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta to sadúceov, a boli naplnení závisťou

  Saduceji šírili nesprávne učenie - popierali zmrtvychstanie, a okrem 5 kníh Mojžišových neuznávali všetky ostatné knihy Starého Zákona. Vznikli v 4 storočí pred Kristom, oddeliac sa od hlavného prúdu Judaizmu, a súčasne ani ich zakladateľ nebol Božskej podstaty, ani nemal s Bohom nič spoločné - Saduceji odvodzujú svoj povod od velknaza Sadoka. Saduceji sa teda právom nazývali sektou, pretože splnaju obe podmienky.

  Skutky apoštolov 15:5
  Ale vraj povstali niektorí zo sekty farizeov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia obrezovať, a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov.

  Rovnako tak farizeji boli nazývaní sektári, pretože vznikli v 4 storočí pred Kristom, oddeliac sa od hlavného prúdu Judaizmu, a ich povod siaha od skupiny tzv. Chasidim, ktorá však nebola Božskej podstaty ( V danej skupiny sa nenachádzal ani Boh, ani Boží proroci). Farizeji teda splnaju obe podmienky pre sektu, a preto boli aj sektou nazývaný. Farizeji boli tiež nespravodliví, Ježiš sa o nich vyjadroval v negatívnom slova zmysle, a boli to Farizeji ktorí ukrižovali Ježiša.

  Skutky apoštolov 26:5
  ktorí ma znajú od prvopočiatku, keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty našeho náboženstva som žil ako farizeus.

  Tu apoštol Pavol označuje svoje náboženstvo (farizejizmus) ako sektu.

  ..............................................................................................................--------------------------------------------------------------------------------
  www.mojabiblia.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

  Vo všetkých hore uvedených veršoch, okrem jedného, sa nachádza slovo "sekta" aj v Ceskom Králickom preklade, ktorý je v Cesku najstarší, a považovaný za najpresnejší česky preklad.
  ......................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Záver :

  Sekty a sektári boli aj u židov aj u krestanov chápané vo velmi negatívnom zmysle. Zidia nazývali Kristovu cirkev sektou, a krestania používali výraz "sekta" tiež vo velmi negatívnom význame. Tí čo splnili predpoklady pre sektu (obidve podmienky) vždy boli v Písme označení za nespravodlivých - Saduceji, Farizeji. V Novom Zákone sú sekty jedným z hriechov, ktorí zabranuje stať sa dedičom Božieho Kráľovstva.

  Protestanti ktorí tvrdia, že aj ked je ich cirkev "sektou" nevadí to, pretože aj Ježišova cirkev bola na začiatku "sektou" nemajú pravdu, ako som už aj argumenty pre to uviedol. Ba naopak, Písmo "sekty" odsudzuje, a taký ktorí budú členami sekty alebo jej tvorcami, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

  Sekty sú v protestantizme všetky protestantské denominácie, pretože splnaju obe podmienky - oddelili sa od hlavného krestanského prúdu - katolíckej cirkvi, a súčasne ich zakladatelia a takzvaní vodcovia, nemaju s Bohom nič spoločné (ich cirkev nezaložil Boh, ani Boží vyslanci - apoštoli) ale ich zakladatelia a vodcovia sú len obyčajní ľudia, ktorí si svojvolne na základe svojich vlastných ludských myšlienok rozhodli založiť danú "sektu".
 2. 2
  James98

  32 ročný muž
  Bratislava

  Však ale kresťanstvo je oficiálne židovská sekta - vzniklo ako odnož Judaizmu. Takže aj ty si sektár.
 3. 3
  Fragile.

  29 ročný muž
  Stockholm

  Konecne tu niekto diskutuje dolezite otazky.
 4. 4
  Karlotiskot

  32 ročný muž
  I'll Be In The Garage

  Takže sekty sú zlé, ale niektoré nie.
  Ok...
 5. 5
  Tomas55555

  25 ročný muž

  @james98

  No však o tom som písal v článku, na to aby niekto bol nazvaný sektou musí spĺňať súčasne dve podmienky, oddeliť sa od hlavného náboženského smeru a súčasne jej zakladateľ a vodca musí byť obyčajný človek, a to u Kristovej cirkvi neplatilo, pretože jej zakladateľ bol Ježiš - Boh
 6. 6
  Tomas55555

  25 ročný muž

  @karlotiskot

  Všetky sú zle.
 7. 7
  James98

  32 ročný muž
  Bratislava

  Okrem toho si napísal s prepáčením aj ďalšiu pičovinu: "Sekty a sektári boli aj u židov aj u kresťanov chápané vo veľmi negatívnom zmysle." Tak napr. sekta Farizejov bola u Židov veľmi vážená a uctievaná pre ich učenosť.
 8. 8
  Dreyjir

  hrá sa, že má 0 rokov
  [smutná]

  šokantné
 9. 9
  Plavam_zivotom

  25 ročná žena

  Ja som minule čítala v biblií, že ak sa pozrieš na menštrujúcu ženu tak to je hriech, tak by som ti radila preventívne nekukať sa na ženy, lebo nikdy nevieš ktorá má menzes.

  Takisto som v biblií čítala, že aby si zabránil homosexualite, mal by si ponúknuť mužom radšej svoje dcéry, nech ich použijú, pokojne aj celá dedina, tak na to mysli ak raz budeš mať dcéru.

  Myslím že niekde v štvrtej knihe Mojžišovej som čítala, že ak v nedeľu pracuješ (hoci aj okolo domu) mali by ťa ukameňovať, tak dúfam, že si sa ani jednu nedeľu ešte nedotkol ničoho, pardon, ja musím ísť zabiť moju mamu čo každú nedelu vyvára rodine a potom upratuje.
  K tomu som dohladala aj presnú citáciu: „Keď boli Izraelci na púšti, našli človeka, ktorý v deň sviatočného odpočinku zbieral drevo. Tí, čo ho našli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi, Áronovi a k celému zboru. Dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, ako sa s ním naloží. Vtedy Hospodin hovoril Mojžišovi: Ten muž má byť vydaný na smrť! Nech ho celý zbor ukameňuje vonku za táborom. Celý zbor ho vyviedol von za tábor; ukameňovali ho a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.“ Štvrtá kniha Mojžišova, Kapitola 15, verše 32 – 36
  ------------........._________,,,,,,,,............::::::::::::::::::?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__________________

  Záver: Biblia je plná úžasných návodov, ďakujeme ti Biblia, si stále tak fucking inšpirujúca , naj kniha, úplne best.
 10. 10
  Etelnair

  12 ročný chlapec
  vie čo je to zarobiť na zahraničný voz

  List Galaťanom 5:20
  modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, SEKTY, 21 závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú DEDIT Božieho kráľovstva.

  vsetci vieme ze v okrese Galanta je len jeden vyrobca sumiveho vina, toto je dost spinava hra
 11. 11
  Devil

  16 ročný chalan
  Žabokreky

  nikdy som bibliu necital a ani nebudem.. a ani moje deti nebudu a ani ich deti. krestanstvo a islam su najvacsia picovina, co na svete existuje. a samozrejme aj tie ich menej zname odnoze. pfuj. mam voci tomu apatiu.
 12. 12
  Tarassaco

  tvári sa, že má 6 rokov

  @devil btw, aký je rozdiel medzi tým, keď kresťan povie, že jeho dieťa BUDE čítať bibliu a keď ateista povie, že jeho dieťa ju čítať NEBUDE? Nemá sa dieťa rozhodnúť samo? Či? (?)
 13. 13
  Firestorm

  30 ročný muž
  Bratislava

  Nikoho to nezajíma..
 14. 14
  Devil

  16 ročný chalan
  Žabokreky

  @tarassaco rozhodnut sa urcite moze, ale ja mu dam relevantne a racionalne info o tom, ze nic take, ako boh na oblaciku, eva z adamovho rebra, noemova archa a mariine pocatie s duchom svatym, su proste len vymyslene picoviny. este nieco?
 15. 15
  Torpedo08

  28 ročný muž
  kOkOtOvO na Záhorí

  Citam ze BILLA odsudzuje sekty (hehe) reku asi ich nepredavaju tam :D
 16. 16
  Tomas55555

  25 ročný muž

  @james98

  "Sekty a sektári boli aj u židov aj u kresťanov chápané vo veľmi negatívnom zmysle." Tak napr. sekta Farizejov bola u Židov veľmi vážená a uctievaná pre ich učenosť"

  Lenže problém je ten že farizeji sami seba nevnímali ako sektu, ale ako hlavné nabozenstvo, a rovnako tak i ostatní zidia. Avšak Písmo uvádza farizejov i saducejov na pravú mieru, keď ich označuje sektami.
 17. 18
  Darksider96

  24 ročný chalan
  Underworld

  Šak kresťanstvo je samo o sebe zdegenerovaná sekta (hehe) Učenie resp. náboženstvo Sanatana Dharma ako označenie sa datuje na cca 5200 rokov dozadu. Definícia sekty je podľa odborníkov → minoritná skupina ľudí, ktorí sa odtrhli od pôvodného smeru. Vygoogli si to ;) Napr. ak zoberieme do úvahy, že Krišnu ako Božstvo uznáva vyše 1,3 miliardy ľudí a hinduizmus je najstaršie náboženstvo a filozofia, tak sa dá objektívne povedať, že sektou je všetko okrem hinduizmu. Napr. kresťanstvo dokázateľne vychádza zo starších pradávnych náboženstiev a boli popisovaní ako sekta prvých 500 rokov od svojho vzniku kým sa nerozrástli. Kresťanstvo vo svojej ranej podobe ako ho učil Ježiš bolo rovnaké s Východnými filozofiami, ktoré študoval. Problém je ale to, že to čo prehlasuje dnes cirkev za kresťanstvo je v podstate nejaká stredoveká sekta, ktorá využíva Ježiša ako svojho maskota a spravila z neho Božieho syna. Je to proste jedna veľká skorumpovaná banda pokrytcov.
 18. 19
  Notmehofejk

  39 ročný ujo
  Fear no more, precious ladies!

  ADOLF HITLER ODSUDZUJE NACIZMUS!!!!
 19. 20
  Julietdeyl

  22 ročné dievča
  svoj svet

  @devil mám rovnaký názor
 20. 21
  Devil

  16 ročný chalan
  Žabokreky

  @julietdeyl boh ti zehnaj, dzivocka
 21. 22
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @plavam_zivotom vzhľadom na tvoju obmedzenosť ako nehnevaj sa, sa nečuduješ, že ľudia podobní tebe si vytrhávajú z kontextu to čo sa im páči. tak si pozri ústavu sr, tam keby si vytrhla z kontextu mnoho paragrafov prišla by si k tomu, že v podstate ani z domu nemôžeš vyjsť, ak teda nejaký máš. ak k tomu pridáme matovičove hrozby o vypnutí republiky tam teoreticky naozaj môže nastať koniec sveta. to máme predsa aj v súčasnosti, a každého dráždi len biblia. vieš čo ti odporúčam? nečítaj ju, pretože človek, ktorý neverí Božiemu slovu, po prečítaní bude viac mu na škodu ako na osoh. takže takým ľudom ako ste tu na diskusii, ktorí taktiež v podstate v živote ešte nič nedokázali okrem práce za minimálnu mzdu a ktorí nechápu historický kontext možno 10 tisic rokov dozadu sa to ťažko vysvetľuje.
 22. 23
  Plavam_zivotom

  25 ročná žena

  @vreskot000 Ty čo zas nad koho vyvyšuješ ty pošahanec fanatický sprostý? Čo ty vieš o mne čo som dokázala alebo nedokázala? By si sa divil, určite som dokáazala svojimi názormi zaujať viac ľudí ako ty tými svojimi drblými 23949 blogmi čo si tu zverejnil a mal si na ne dokopy tak 3 a pol reakcie. Hlavne že ty všetkému chápeš a rozumieš, ty bezmozog sprostý.
 23. 24
  Plavam_zivotom

  25 ročná žena

  @vreskot000 A skús mi ešte raz napísať že som nič nedokázala, skús!!!
 24. 25
  Nespiacakraska

  29 ročná žena
  Doma

  No inak... Ja ked Vas citam, vy viete byt pekne zli. Akoze dpc... Mne tiez obcas drbne v palici(ok, dobre... Mne drbe casto, mam nato diagnosos) ale povysovat sa nad niekoho a urazat ho tym ze robi cely zivot za minimalku a nic nedokazal, len zato ze neveri v co vy, je teda pekne hnusne... Jak keby boli ludia co nie su riaditelia, lekari, manazeri, proste ludia na nizsich poziciach s nizsim financnym ohodnotenim nieco menej jak vy...
 25. 26
  Annyejnji

  22 ročné dievča

  @Devil prichádzaš o super scifi. Skoro ako hry o tróny :D
 26. 27
  Annyejnji

  22 ročné dievča

  @Tomas55555 a ty si katolík? :D
 27. 28
  Tomas55555

  25 ročný muž

  @annyejnji

  Ano
 28. 29
  Tomas55555

  25 ročný muž

  @vreskot000
  Druhý list Timotejovi 4: 1-4

  "Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam."

  Nastáva len situacia, ktorá nastať musela, a Pavol o nej prorokoval. Nielen protestanti, ale i ateisti odmietajú katolíckych biskupov, a sami si zháňajú svojich učiteľov podľa svojich ziadosti, aby im šteglili uši.

  Modlime sa za nich brat moj, aby sa zachránili z tohto zvrhleho pokolenia, a modli sa aj ty za mňa, pretože to veľmi potrebujem. Veľa totiž zmôže modlitba spravodliveho.
 29. 30
  James98

  32 ročný muž
  Bratislava

  @nespiacakraska To je životný príklad dobrého kresťana, ktorý každý deň poučuje o morálke.
 30. 31
  Devanelemen

  18 ročný chalan
  Nuladimenzionálny priestor

  @plavam_zivotom počuj. Ale ty hovoríš o starom zákone. Nie o novom. Len tak mimochodom. (hehe)
 31. 32
  Tomas55555

  25 ročný muž

  @darksider96

  "Definícia sekty je podľa odborníkov → minoritná skupina ľudí, ktorí sa odtrhli od pôvodného smeru. Vygoogli si to"

  A vždy musí ísť o minoritnú skupinu ľudí ?
 32. 33
  Nespiacakraska

  29 ročná žena
  Doma

  @james98 dpc na Birdzi je uplne jedno, ci si IT alebo dobry krestan. Pre vsetkych su ludia co zarabaju menej hnusny Plebs. :D Toto je uz s vami v pici toto... :D :D :D
 33. 34
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @plavam_zivotom ja nie som pošahanec. som pracujúci človek ktorý sa má veľmi dobre, lebo verím v Boha. a mám toľko o čom ty môžeš za tvojim počítačom len snívať. a tie nadávky si odpusti v diskusii. ja viem že toho nemáš veľa v hlave. ale to je v pohode.
  druhá vec.
  ako vidím v živote sa sťažujú len tí, ktorí máločo v živote dosiahli. a prečo? lebo o nič neprosili, a neboli schopní sa pred ničím pokoriť. pýcha predchádza pád, a to je symbol mnohých ateistov a bezmozgov, ako si napríklad možno, hovorím možno aj ty. ale ja ťa neodsudzujem, mne je to jedno. dalej. biblia hovorí, blažený človek čo kráča podľa zákona pánovho. Mnohí nerozumejú čo je to kráčať podľa zákona pánovo. to je ten smutný výraz pánbičkár, ktoré je hanlivé slovo na kresťanov. ateista, ktorý neverí v nič, a po smrti zloží svoj účet pred Boha, bude zahanbený naveky. To je fakt, ktorý hovorí biblia, fakt, pred ktorým varuje. nejde ani o to, či biblia odsudzuje sekty. ide o to, že viera v Boha je len jedna, tá biblická. všetko ostatné, čo je v nejakej sekte doplnené, nepochádza od Boha.
  a je veľmi smutné, že ľudia, ktorí nepochopili o čom v podstate je viera v Boha, sa snažia vnútiť niečo, čo tam nie je. Celá biblia je o Láske, ktorou je Boh. A Boh miluje aj keď odníma, ako som to počul aj dnes na jednom pohrebnom obrade. Viera je niečo, čo si nemôžeš dať sám sebe, pretože veriť v niečo to nie je len tak.
  Ďalšia vec. Ak niekto si chce rýpať do toho, či som napísal stovky blogov o viere, pozri. Ja ich píšem nie preto, lebo chcem doplniť kázeň pána farára z nedele, ale aj práve preto, pretože kresťan v dnešnej dobe pre mňa znamená človek, ktorý prekračuje hranice. Kto kresťana udrie po líci, má mu nastaviť druhé. A keď toto všetko vydrží, príde obdobie pokoja, kedy ten pokoj dosiahne naozaj. Keby tomu tak nebolo, neboli by plné psychiatrické oddelenia, ktoré liečia ťažko chorých na psychické choroby. Sám som ako ošetrovateľ sa staral 4 roky o takéto osoby. Človek pri nich cíti v prvom rade súcit. Ty možno by si pociťovala hnus. Na jednej strane sa treba pozrieť, čo všetko je v tomto svete, a či človek netrpí neprávom, alebo trpí právom. Všetko je totiž následok toho, ako človek žije, hoci chorobu ako takú si prirodzene nik nevyberie. Ale je mnoho ľudí, ktorí radi za mlada nadávajú, áno, užívajú si, všetkého majú nadostač, a hlavne majú veľa peňazí, ktoré tak veľmi milujú. Milujú peniaze nadovšetko, ako keby neviem čo všetko bolo, ale na to najpodstatnejšie zabúdajú, totiž na prejavenie lásky. To je niečo, čo mnohí nedokážu prejaviť, a väčšina najmä mladých sa mylne nazdáva, že láska sa prejavuje v posteli. Aj tam, to určite nemožno poprieť, ale Boh nás povolal do niečoho lepšieho. Do toho, že človek ako starne, alebo ako zreje, chápe isté súvislosti. A chápe postupom času aj to, čo v mladosti možno vyznával a myslel si, že je to najsprávnejšie, pretože videl, že ľudia, ktorí takto hriešne žijú, a nič sa nedeje tak v podstate naozaj sa nič nedeje. A presne tomuto podľahli predsa aj mnohé sekty. Tu ani nejde o to, či sa obmedzilo pravé kresťanské učenie, ako skôr to, že človek si duchovno a náboženstvo, a vlastne celý princíp života prispôsobil na svoje chúťky, ktoré sú niekedy dosť nemorálne, obscénne, a práve toto biblia zakazuje. A teda mnohí ľudia práveže túžia sa z tohoto všedného, konzervatívneho postoja, avšak najsprávnejšieho vymaniť, pretože im to ide proti srsti. Takí ľudia potom vytvárajú isté ideové hnutie, kde samozrejme môžeš všetko. A práve tu nastáva nešťastie človeka v podobe samovrážd, psychických chorôb, zástupu ľudí ktorí sa vypisujú k psychiatrovi. A to všetko len preto, lebo v mladosti zanedbali duchovnú, duševnú výchovu. Presne ako v škole. Učíme sa memorovať kadejaké nezmysly, ale tolerujeme medzi deťmi napríklad šikanu. Aká jestvuje prevencia? Len sa o tom hovorí, ale šanca na pravé odhalenie a potrestanie vinníkov je mizivé percento, aby bolo všetkému zadosťučinenie. Škola neponúka výchovu k šikane. A keby človek sa správal poriadne, nebolo by potreba psychologov, psychiatrov, a podobne. Vinou dnešnej doby je nezrelosť ľudí, ktorí keď nevedia argumentovať, znižujú seba samých na úroveň zaostalých citovo nezrelých, nefunkčných ľudí, ktorí sú v prvom rade zranení, a nijako nepoužiteľní, pretože nemajú napríklad základ v rodine. Práve takí sa utiekajú k nejakej sekte, ktorá im ten obmedzený a falošný priestor dá, ale často si vyberú veľkú daň. A koniec koncov nezrelí ľudia sú vo väčšine prípadov na škodu spoločnosti. nezarábajú, sú neúspešní, nevedia sa nikde uplatniť. všade na všetko sa sťažujú, a máločo vedia pochváliť. Zamyslite sa do ktorej skupiny patríte a odpovedzte pravdivo.
 34. 35
  Plavam_zivotom

  25 ročná žena

  @vreskot000 a kde vidíš že by som sa sťažovala že nič nemám ? Alebo že malo zarábam ? Ja zarábam dosť a nie ke to zďaleka minimalka a mám sa výborne , zatoze neverím tým SKURVENYM POSAHANYM A PRIJEBANYM riadkom z biblie neznamená že sa mám zle. Sú to všetko len pojebane zvasty ktoré sú mi ma smiech rovnako ako ty , ty večný panic čo nikdy nezasunie do nikoho a môže o sexe s tým svojim nechutným zjavom leda tak snívať
 35. 36
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @james98 povedal by som ti asi takto, sekta farizejov na statiach písma svätého bola síce vážená, aj keď neviem, či je to správne pomenovanie, ale dajme tomu, ale uvedomme si že prečo. predovšetkým zo strachu, ktorý prezentovalo židovstvo, ktoré sa bálo o moc. Prejavilo sa to predsa pri súde s Pánom Ježišom, ktorý predsa povedal, že moje, teda jeho kráľovstvo nepochádza z tohoto sveta. A problém židovstva do dnešnej doby je majetky, peniaze, miliardy, milióny, neustále zarábanie, mať sa dobre, nič pre to neobetovať, stále z niečoho len profitovať, podnecovať druhých k akejsi nenávisti, hlásať bludy. žid neverí, že pán Ježiš vstal z mŕtvych. Pre mňa je to najposvätnejšie tajomstvo mojej viery, ktorej som presvedčený od môjho narodenia. A čo teda sa stalo. Kristus predsa doniesol niečo iné. A problém mnohých kresťanov nie katolíkov, povedal by som vyslovene ino katolíkov, ale pozri, nechcem sa nikoho dotknúť. Snažím sa len veci prezentovať tak, ako sa majú, a teda vraciam sa k téme, je ten, že sa hľadajú v statiach starého zákona, čo nie je zlé, veď písmo treba poznať celé od knihy genezis po zjavenie, poprípade v pavlových listoch. čo ale by som žiaľ, zámerne chcel zdôrazniť je asi to, že mnohí kresťania na svoju vlastnú škodu vedome prehliadajúc synoptické evanjeliá, ktoré ponúkajú biblické spoločné nazeranie na pravdu, cestu a život, ktorou je jedine Ježiš. Farizjei neboli učení vôbec. Povedal by som, že to boli takí šašovia, ktorí boli v prvom rade arogantní, bezcitní, držali sa ortodoxne akéhosi zákona, ale skutek utek. Dodržiavali všetky možné zákony, ktoré isto vedeli odrecitovať spamäti, tak ako niektorí kresťania poznajú desatoro, ale vedome napríklad kradnú, vedome berú meno božie nadarmo, vedome smilnia, vedome žiadajú manželku alebo manžela iného, než svoje zákonité vedome prestupujú napríklad pri interrupcii piate božie prikázania, a pri eutanázii taktiež. Dokonca nie jedny protestantské sekty, nie jeden krát som si ich vypočul napríklad na niektorých videách na nete, vysmievali sa napríklad z Eucharistii, opravdivého Ježišovho tela. Ja mám takú zásadu v živote. Ja sa nevysmievam ničomu, a kde končí moje poznanie podrobené kritickému pohľadu, ktoré si neviem vysvetliť, to nebudem posudzovať, pretože neviem presne kde je pravda, v nádeji, že teda keď niečomu nerozumiem, možno k tomu dospejem racionálnym poznaním, alebo to napríklad premodlím, a pokúsim sa odpoveď nájsť v božom slove. Ďalej v čom je problém u farizejov. Boli naučení len niektoré frázy ako papagáj, a ich učenie, poprípade ich vedomosti boli celému národu na ťarchu. Znevažovali iných, možno ozbíjali chudobných ľudí potrebné na platenie daní pre rímsku ríšu, a ktovie čo všetko sa ešte napáchalo. Ale dajme tomu, taká bola doba.
  Ďalšia vec. Sekta ako taká vždy vznikla s cieľom degradovať pravé učenie. nanešťastie problém učenia v kresťanstve je to, že mnohé veci nevieme dokázať zmyslami, teda musíme sa opierať o vieru, ktorá presahuje rozum. Vieme dobre, že do motora s naftovým pohonom nesmie sa tankovať benzín. To vie každý. znalec vie odlíšiť na prvý pohľad naftu od benzína, hoci sa jedná o kvapalinu určenú pre spaľovací motor, ale nie každý to dokáže. Amatér celkom isto nie. A toto je problém, kedy máme na porovnanie dve učenia, ktoré sú úplne odlišné. Aj benzín aj nafta sú palivo, obe poháňajú motorové vozidla. Ale obe naraz sú pre auto nepužiteľné, a zničia sa pokiaľ by si obe nalial do jednej nádoby. Možno som pridal krkolomné prirovnanie, ale takto to funguje aj v náboženstve. Pravda je len jedna. Od katolíkov sa naučili mnohé dobré veci. A celkom isto aj sektári sú dobrí ľudia, to sa nedá poprieť. Veď keď vyznávajú Boha, milujú ho, všetko im slúži k dobrému. Lenže v niečom predsa len je finta, a to v tom, že v to, čo oni neveria, idú silno proti tomu do krajnosti. Tam sa tá láska vytráca, a nastupuje egoizmus a falošný záujem o poznanie druhého človeka, ktorého obkľučuje jediné a to strach, a silná potreba vymaniť sa z takého spoločenstva, ktoré v žiadnom prípade nespolupracuje s Duchom Svätým. Práve na tomto základe, aspoň si myslím, Kristus predstavil svoju cirkev, kde jeho nasledovníkov budú mnohí nenávidieť, zatracovať, potupovať, všetko nepravdivé hovoriť, ale len ten, kto vytrvá do konca bude spasený. Pridávam teda biblické súradnice pre úplnosť, Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.
  Pridaj záložku 20 Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
  Pridaj záložku 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.
  Pridaj záložku 22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
  V toto teda títo ľudia vôbec neverili, aj keď samozrejme je otázka, či tieto slová Pánove oni naozaj reálne počuli, alebo ich Pán riekol kdesi len pred svojimi apoštolmi ťažko povedať. Jedno je isté, že, idem citovať písamo, aby sme teda v komentároch mali oporu aj v biblických citátoch samozrejme, ako som to napísal v riadkoch vyššie, a síce, že teda v nikom inom niet spásy, okrem Ježiša. Toľko som chcel ešte k tejto problematike napísať.
 36. 37
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @plavam_zivotom veľmi nadávaš. užívaš si prehrešenie sa proti šiestemu božiemu prikázaniu.
 37. 39
  Vreskot000

  33 ročný muž

  plavam_životom všimla si si že nikto nereaguje na teba?
 38. 40
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @plavam_zivotom inak mi pripadáš ako keby si bola trochu mimo. prepáč. možno by ti pomohlo nejaké liečenie
 39. 41
  Plavam_zivotom

  25 ročná žena

  @vreskot000 to sa ten pravý ozval :) tebou sa urážať nenechám môj milý
 40. 42
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @plavam_zivotom takže si asi skončila, to ma teší
 41. 43
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @james98 sekta je v podstate všetko okrem rim kat cirkvi. to vieš? písal som ti už dávnejšie ohľadom tejto tematiky ale asi si nereflektoval. nechcem sa dotknúť tvojho kresťanského učenia, inokatolíckeho, ale naozaj je to pravda. poviemti prečo. Poznám jednu protestantskú skupinu, oni sa tak nazývajú, ktorý očakávajú skorý príchod Pána. Nie sú to jehovisti, to je jedno. Oni hovoria, že ich učenie je založené čisto na písme svätom, čo sa dá celkom ľahko vyvrátiť, a teda v opačnom garde dokázať, že to tak nie je. Pravda pripúšťam, že ten, kto sa chce bližšie primknúť ku ježišovi Kristovi, ten celkom isto má dvere do neba ku nemu otvorené. Som presvedčený, že v nebi sú aj príslušníci siekt, ktorí podľa svojho svedomia vyznali Boha, aj keď iným spôsobom, ako mi to možno káže písmo sväté. Čo mi ale vadí je to, že nonstop sekty narážajú na katolícku cirkev, na hierarchiu kňazstva, ktorý sa začína diakonátom, pokračuje kňazstvom, a vrcholí v biskupskej službe, pretože jedine biskup má plnosť kňazskej moci, čo znamená, že jedine biskup je cirkevno právne schopný vysvätiť muža (jedine muža, nie teda ženu) na kňaza. Túto moc nevlastní nijaká iná cirkev, navyše na svätenie biskupa je potrebný pápežský mandát, teda akési dovolenie, aj keď teoreticky sa môže svätiť aj bez neho, robilo sa to za obdobie neslobody v cirkvi, ktoré trvalo do osemdesiateho deviateho, ako to všetci dobre poznáme, a možno nie, a práve preto som to napísal. Čo je nebezpečné u siekt je to, že každý si myslí, že sú si rovní, a ale oni sú si rovnejší. Že všetci hovoria naokolo klamstvo, ale len jedine oni majú patent na pravdu. ako keď som zhliadol naozaj s bolesťou, ako sa pastor protestantskej cirkvi vysmieval z Eucharistie, ktorú ja ako kresťan katolík mám vo veľkej úcte, pretože je to sviatosť mojej cirkvi, ktorá sa definuje ako viditeľný znak cirkvi. To čo Ježiš priamo ustanovil. ja ako kresťan katolík sekty neodsudzujem, pretože viem, že všetci sme kamsi nasmerovaní. Len jedny sú viac, druhí menej odklonení. Vieš, môže ti to pripadať niečo ako GPS navigácia v úplne neznámom teréne. Pokiaľ máš stiahnuté neaktualizované mapy, celkom ľahko ťa popletú. Napokon ťa môže napríklad doviesť do cieľa, to nepopieram, ale napríklad z opačnej strany. vo veľkomestách je pre taxikárov taký zlozvyk, že keď natrafia vyslovene na neznámeho človeka, ktorý sa pýta teda z bodu A do bodu B jeho taxíkom, netušiac, že ten cieľ, ktorý si oni stanovili, kde chcú prejsť, je trebárs dva kilometre od nich, teda asi 20 minút cesty. Keďže to ten taxikár vie, s radosťou ich prevedie úplne opačným koncom, kde spraví 20 aj viac kilometrov v nádeji, že im takto aspoň "poukazuje" mesto, a zapýta si väčšiu taxu. V podstate využil ich nepozornosť, ich neznalosť. Neoklamal ich priamo, len vedel, že im ukáže inú cestu, ktorá ich tiež uvedie do cieľa, ale z opačnej strany, ale zaplatia za to príslušnú daň. Čo chcem povedať. Toto isté robia sekty. Oni ťa chcú nahovoriť pod zámienkou rečí o biblii, a zatvoria ťa do svojich osídiel, skade nenájdeš cestu von. Budú ti ukazovať iné cesty, ale vedia dobre, že nemajú pravdu. kto číta písmo sväté je úplne jasné, že oni majú veľmi nízke vedomosti, takmer žiadne. Majú možno naštudované niektoré vybrané state, ktoré hovoria dookola, ale nemajú z toho nijaký úžitok. Neprinášajú Božie slovo, oni si chcú všetko len na svoj obraz prispôsobiť. V ktorej cirkvi sa čítajú pasáže o tom, ako Pán poveril Petra apoštola, ktorý má spravovať jeho ovce, a kde ho ustanovuje za hlavu cirkvi. Obáva m sa, že v nijakej cirkvi sa výklad týchto slov nerobí, pretože to je explicitne, teda vyjadrené úplne priamo na katolícku cirkev, ktorá ako jediná pochopila svoje poslanie. hlava cirkvi po Pánovi bol predsa Peter, a nástupca sv. Línus, a ďalej Anakletus, čo je grécke adjektívum slova "bezúhonný" Toto hovorí praxi a história cirkvi. Ale nechcem pravdaže nikoho znepokojiť. Som pevne presvedčený, že tak, ako všetci hľadáme pravdu, ktorou je Ježiš, a všetci túžime po jednote, a nie rozdelení, nám Pán Boh vo večnosti všetko vysvetlí a dá na správnu cestu pekne poporiadku, aby sme ho všetci jednomyseľne chválili bez prestania vo večnosti ako zjednotené jedno stádo pri svätom Pastierovi, ktorým je samozrejme Kristus Pán. Nech sa ti darí. Dúfam, že som ti to mojím príspevkom vysvetlil dostatočne, keby nie, kľudne sa ma opýtaj niektoré otázky, nie je problém, s radosťou by som ich objasnil.
 42. 44
  Dezolat

  32 ročný muž

  Nikoho to nezaujima. Iba rimokatolici kopu vsade okolo seba a vynucuju si pozornost. Strasne toxic ludia...
 43. 45
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @dezolat toxickí ľudia su napríklad ako verdamt a jemu podobní, ktorí v živote nikdy nič nedokázali. nikto si nevynucuje pozornosť a nikto nekope do nikoho. to robili jedine komunisti, ktorí v živote dokázali len rozkradnúť čo sa dalo. a nikdy nič nedokázali. žijú vo svojich panelákovych bytoch, vyznávajú jeden životný štýl, majú svoju filozofiu ale mentálne stále žijú kdesi v 70 tych rokoch. a väčšina je neúspešných ľudí, ktorí si november 89 ani nevšimli a ubehlo už vyše 30 rokov.