hrá sa, že má 2 roky, „Smrťou končí každý problém. Žiadny človek, žiadny problém."