tvári sa, že má 4 roky, Ankh-Morpork & Bratislava & Praha