Svätý Štefan je prvý mučeník a diakon Cirkvi (Sk 6,5) spolu s ďalšími diakonmi, ktorých ustanovili apoštoli. Boli to Filip, Prochor, Nikanor, Timon, Parmenáš a Mikuláš. Meno Štefan naznačuje, že pochádzal z gréckeho prostredia (stefanos znamená po grécky veniec). Skutky apoštolov dosvedčujú, že Štefan konal diakonskú službu a vynikal osobitnými duchovnými darmi. Popri obsluhovaní pri stoloch aj kázal. No jeho protivníci ho obžalovali pred židovskou veľradou, že odmieta Mojžišov zákon. Pre Štefanovu horlivú a obrannú reč za Krista ho ukameňovali.

      Umučenie diakona Štefana predstavuje prvé novozákonné hagiografické rozprávanie. Nájdeme ho v Skutkoch apoštolov (kap. 6-7). Prvomučeníka Štefana kameňovali Židia mimo Jeruzalema, keď bol úrad rímskeho prefekta neobsadený, azda v roku 31 alebo 32. Ukameňovanie zodpovedalo židovským zvykom. Rimania zvyčajne nevyužívali tento spôsob trestu smrti.

      Relikvie prvomučeníka Štefana objavil v roku 415 kňaz Lucianus, ktorý slúžil v Caphargamale (dnes Beit Jimal 30 km západne od Jeruzalema) a napísal o tom aj správu, ktorej grécky originál preložil do latinčiny Avitus z Bragy († po roku 418).

      26. decembra 415 preniesli Štefanove relikvie do Jeruzalema a uložili v chráme Hagia Sion. No už predtým Martyrologium Syriacum prisúdilo 26. december sviatku prvomučeníka Štefana. Tento dátum potom prevzalo Martyrologium Hieronymianum i Calendarium Carthaginiense.

Jeruzalemský biskup svätý Juvenal postavil baziliku na mieste, kde mal byť diakon Štefan ukameňovaný, a v roku 439 ju nechal posvätiť alexandrijskému patriarchovi svätému Cyrilovi. Cisárovná Aelia Eudocia (†460) dala rozšíriť baziliku prvomučeníka Štefana, ktorú napokon v roku 614 zrovnali so zemou Peržania.

      Diakon Štefan, známy zo Skutkov Apoštolov (6,8-8,3), bol veľmi populárny v kresťanskom svete: zachovali sa homílie od svätých Gregora z Nyssy (†394), Asteria z Amasey (†410), Augustína z Hippa (†430), Bazila zo Seleúcie (†460) a ďalších, hlavne po spomenutom objavení Štefanových relikvií, ktorých časti neskôr preniesli aj do severnej Afriky, Konštantínopolu, Ríma a rozličných biskupských sídiel na kresťanom Západe.

      O šírenie kultu prvomučeníka Štefana v Afrike a odtiaľ do západnej Európy sa zvlášť zaslúžil svätý Augustín, biskup v severoafrickom Hippo. Z pera najväčšieho latinského cirkevného otca a cirkevného učiteľa sa zachovala viacero homílií ku cti svätého diakona a prvomučeníka Štefana.

 Blog
Komentuj
 
 fotka
swamper  28. 12. 2021 09:47
Veniec ? To fakt ? Sa nečudujem , že ho šikanovali
 
 fotka
zajko1211  29. 12. 2021 10:31
@swamper

dpc. čomu sa čuduješ, napr v Poľsku je meno kokotek a nikto nikoho nešikanuje, aj na Slovensku su v okoli Prievidze priezviska Cikulovci...
Napíš svoj komentár