Zajtra máme sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenského národa.
     Slovensko má ako svoju svätú orodovníčku – patrónku samotnú Pannu Máriu. Je to veľká výsada a česť, ale aj veľká zodpovednosť. Navyše má ako svoju patrónku Pannu Sedembolestnú, matku plnú bolesti a utrpenia, čiže Slovensko uctieva Pannu Máriu v tej podobe, v akej sa nachádzala pod krížom, hľadiac na utrpenie svojho Syna. To na jednej strane využívame na to, aby sme sa dovolávali jej súcitu s našimi bolesťami a utrpením, ale na strane druhej si akosi málo uvedomujeme, že Panna Mária Sedembolestná je patrónkou, ktorá je preniknutá bolesťou nad utrpením svojho Syna. Tieto dve veci sa nedajú od seba oddeliť a môžu viesť k nasledujúcemu paradoxu: prosíme Pannu Máriu o pomoc a zároveň Slovensko a Slovenský národ, svojimi nehanebnými nariadeniami a chovaním, trápia a mučia ďalej jej ukrižovaného Syna.


Bolesti Panny Márie.


Pozrime sa ešte bližšie na bolesti našej milostivej patrónky, ku ktorej sa utiekame. Medzi sedem bolestí Panny Márie patrí:

1. Simeonovo proroctvo v jeruzalemskom chráme

2. útek svätej rodiny do Egypta

3. stratenie sa dvanásťročného Ježiša v jeruzalemskom chráme

4. stretnutie s Ježišom na krížovej ceste na Golgotu

5. Ježišovo ukrižovanie a smrť

6. Ježišovo snímanie z kríža

7. Ježišov pohreb

Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť.

1. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona, ktorý Jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že “Jej vlastnú dušu prenikne meč”.

2. Druhý krát Mária trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných.

3. Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov.

4.,5. Štvrtú a piatu bolesť prežívala Matka Božia pri umučení Syna, keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom.

6.,7. Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve telo a keď Jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím utrpením spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a veriaci ju uctievajú ako Matku plnú bolesti.
Ďakujeme ti Panna Mária za dobrých a odvážnych  kňazov, ktorí hlásajú tvoje slová aj dnešných zlých časoch, medzi nich patrí aj tento kňaz Austrálie....tu je preložená jeho kázeň...

Nadišiel čas bratia a sestry postaviť sa za svoju vieru,

a urobiť pre to všetko, čo je v našich ľudských silách.

Predovšetkým sa obrátiť k Preblahoslavenej Panne Márii.

Vo Fatime nás pred tým varovala, je to súčasťou fatimského varovania,

že bludy Ruska sa všade rozšíria, čo sa aj stalo.

Pri tomto komunistickom prevrate našej demokracie,

bola zničená ľudská dôstojnosť a sloboda.

Máme mužov a ženy vo vyššom veku, ktorí sú uväznení v inštitúciách,

a ktorým boli zakázané návštevy blízkych.

Je to zlo. Je to nesprávne, je to neospravedlniteľné, a nie je to dobré.

Je to neprijateľné, ocitli sme sa v policajnom štáte.

Slušných občanov obťažuje polícia za to, že sú ľuďmi.

Za to, že chcú praktizovať svoju vieru.

Žiadni zločinci, ale slušní austrálski občania.

Na tom, čo sa tu práve deje, niet kúska dobra.

Nedá sa to ničím ospravedlniť. Nie je to v poriadku.

A pokiaľ ide o očkovacie pasy, veď je to drakonické.

Celkom nás to pripraví o našu slobodu, o naše súkromie,

a taktiež je to zlé a komunistické.

Musíme brániť našu vieru, našu slobodu, náš národ.

Každoročne oslavujeme ANZAC, keď si pripomíname všetkých tých úžasných

mladých mužov a ženy, ktorí bojovali za našu slobodu.

A čo robíme my?

Máme zombifikovanú generáciu s natoľko vymytým mozgom, že to nemá obdoby.

Sedíme si na zadkoch, a sledujeme hlúpu televíziu a internet,

a všetko im žerieme aj s navyjákom.

Berú nám absolútne všetko, a ospravedlňujú to strachom z vírusu,

ktorý nás môže zabiť.

Je to zlé, keď príde na to, pretože sme stratili našu vieru v Boha,

a prestali sme nasledovať Krista.

Musíme zaprieť samých seba, robiť pokánie, a modliť sa.

Modliť sa každý deň ruženec, päť desiatkov, to stačí,

každý deň sa pomodliť päť desiatkov ak ste katolík,

ak ste veriaci, modlite sa každý deň ruženec,

a konečne urobte to, o čo nás Matka Božia vo Fatime žiadala,

lebo nás varovala, a ešte to nemáme za sebou,

povedala nám, že celé národy budú zničené.

Pápež Benedikt nám povedal, že Fatima neskončila.

Musíme sa obrátiť k našej Svätej Matke,

ktorá povedala: „Môj Syn chce v tomto svete ustanoviť pobožnosť

k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby nemuseli byť duše zatratené.

Peklo je veľmi skutočné, a je tu vážna hrozba toho, že mnohí v ňom skončia.

A keď v ňom už raz skončíte, cesty späť niet.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie oroduj za nás, pomáhaj nám,

a dodaj nám odvahy postaviť sa, a bojovať za našu vieru a slobodu!

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
zdroj: » gloria.tv/share/E1UwEZbHL...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
puuzdro  piatok 02:04
Amen tma
 
 fotka
zajko1211  piatok 10:32
@puuzdro
si skončil na mojom nicku...
 
 fotka
vreskot000  pondelok 14:52
áno, nastávajú posledné časy. A je škoda, že pohania a ateisti tomu neveria. ostáva nám jedno jediné...."urobte všetko, čo vám povie..." Jn 2,5 a taktiež... blízko je Pánov deň. Sof 1,14.
Napíš svoj komentár