Má význam priať si niečo ťažko uskutočniteľné? II

Dobre vieme, že nie je až také ťažké a zložité vymyslieť si niečo, čo ešte nevieme celkom, ako sa to dá splniť. Jestvuje jedna anekdota, ktorú som kdesi zhliadol ešte počas mojich študijných rokov, ktorú si dodnes pamätám a síce, že nikto vám nedokáže splniť toľko, čo vám ja dokážem sľúbiť. Samozrejme, je to myslené viac menej žartom, žartom sa dá povedať všeličo, ale napriek tomuto žartovnému prísloviu musím uznať, že sa tam skrýva filozofická pravda, ktorú samozrejme málokto môže len tak poprieť.

Zo skúseností jednoznačne viem povedať, že najviac si predsa človek želá dá sa povedať presne to, o čom vie, že je vcelku nemožné splniť. Človek si najviac želá niečo, po niečom najviac túži, ktoré síce môže byť celkom reálne splniteľné, je to reálne, ale isto sa to nedá uskutočniť okamžite. Okamžite ako tak je veľmi málo pravdepodobné, že niečo sa dá spraviť, nikto nie je kúzelník, že všetko dokáže na počkanie. Je smutné, že mnohí si to o druhých myslia, a práve vtedy prichádza pomerne k veľkým nedorozumeniam hlavne pri ľuďoch, ktoré obyčajne mali akési tuhé korene, spájalo ich priateľstvo, spájalo ich možno viac ako priateľstvo. Spájala ich akási spoločná filozofia, spoločná vízia a nazeranie tohoto sveta, akési synoptické videnie, vysvetlím čo to je.

Pojem synoptické sa zväčša používa v biblických kruhoch, pri biblickej teológii, a je to vysvetlené tak, že dvaja, alebo viacerí ľudia ktorí niečo študujú, jeden a ten istý prameň, majú jeden a ten istý pohľad na daný študijný materiál. To znamená, že tá ich výsledná práca, hoci pracujú nezávisle od seba, je v podstate v rozličných bodoch rovnaka. Prezrádza to obsah a forma textu, prezrádza ich akýsi spoločný prístup, spoločná mienka, spoločný pohľad, teda akási jednotná súhra názorov, vďaka čomu dosiahnu konsenzus.

A práve napriek tejto súhre vidíme aj v bežnom živote, že je veľmi ťažko priať si niečo, čo sa nedá len tak uskutočniť na základe len spoločnej zhody, pretože vieme, že v niečom sa síce zhodneme, ale v niečom sa akosi v zásade rozchádzame, a tu môže nastať problém. Chceme v podstate dosiahnuť všetci jeden a ten istý cieľ. To sa celkom isto nedá poprieť.  Aj keď človek na niečom pracuje a každý chce byť v niečom samostatný, predsa len v akomsi jadre danej práce na danom projekte skôr či neskôr príde k tomu, že sa vytvorí z jednotlivcov nejaká skupinka, ktorá postupne si začne pomaly dôverovať, začne si budovať postupne cestu ku sebe, kde už nebude akéhosi rozdelenia.

A proste príde istý vhodný okamih, kedy aj na základe možno nejakých nesympatií, a možno všetkého možného, čo si len pod týmto pojmom dokážeme predstaviť príde akejsi duchovne symfónii, tak by som to nazval, kedy všetci budú pracovať v jednom, zjednotenom myslení a jednotnom duchu, kde sa naozaj dosiahnu spoločné dobré vysledky, na ceste k dobru, kde teda smerujeme do nejakého spoločného cieľa, kde vyvrcholí naša cesta.

A keď sa dodržujú niektoré pravidlá a podmienky, môžem si smelo odpovedať na otázku, ktorú som nadhodil v tomto v poradí druhom článku, že teda jestvuje reálna možnosť, že jestvuje možnosť priať si niečo aj ťažko uskutočniteľné, to, čo mnohí považujú vyslovene za bláznovstvo. Prirovnal by som to k situácii roku 2002 v športe, ktorú možno poväčšine z vás nik nič nehovorí, a celkom isto sa na to nepamätá, ale po neúspešnej olympiáde sme sa naozaj v hokeji, použijem nateraz športovú terminológiu dostali na ozajstný vrchol, a vtedy som si uvedomil, že mnohé veci predsa sa dajú, a má význam priať si niečo ťažko uskutočniteľné.

Záverom poviem toľko, že môj článok som síce prepojil s relatívne dávnejšou dobou zo sveta športu, ale filozofia ako taká ostane jedna a tá istá nemenná. Prehrá naozaj len ten, ktorý sa vzdá. A práve preto má význam priať si niečo ťažko uskutočniteľné, hoci cesta k nemu je mimoriadne dlhá a namáhavá, aby človek videl, že naozaj to stálo zato, aspoň niečo vyskúšať. Niekedy ma mrzí, že v minulosti som nevyskúšal mnoho vecí, ktoré sa mi núkali, a boli istotné pre môj osobný prospech, ale na druhej strane vždy treba rešpektovať osobnú voľbu, pokiaľ to samozrejme vyžaduje istá situácia. Nech sa vám darí.

Zdieľaj článok na facebooku
64 odoberateľov

Komenty k článku