Teda opätovne aj pre dnešný večer bude problematika č.2. ktorej sa venujem, a síce, Hovor, čo máš na srdci. Teda nie telefonický hovor, ktorý mám na srdci, ale rozkazovací spôsob hovor, rozprávaj, čo máš na srdci. 

Úvodom by som zaiste, nechcel obísť jednu situáciu, že dnes doobeda som mal senzačný program, dúfam, že sa ešte bude opakovať, a o niekoľko hodín, večerom som skočil za kamarátom, vymenili sme si niektoré nové zážitky, celkovo mi to dobre padlo. 

Úvodom teda by som chcel veľmi poďakovať istej zhode náhod, ktorá mi poskytla začiatkom tohoto týždňa, mimochodom sa  nemohol začal ani lepšie, teda začal sa fantasticky, spomeniem na okraj, v mojom živote nový motív k osobnej, novej skúsenosti a následnej veľmi potrebnej sebarealizácii, doslovne by som to nazval znovuzrodeniu, novému pohľadu na svet, novému mysleniu, všetkému novému, ktoré mi zaiste význačne pomohlo od presne tohoto týždňa radikálne sa mentálne, osobnostne, kariérne posunúť vpred. 

Znie to síce ako poučka zo skrípt nejakej učebnej disciplíny z ekonomiky, ale chcem sa vyjadriť pravdivo, že je to tak. Verím tomu, že tie dané modlitby predsa len dosiahli svoj cieľ, a teda námaha priniesla požadované ovocie, z čoho naozaj mám veľkú radosť.

Aj na základe tejto skúsenosti som napríklad opätovne na sebe vybadal, že znovu viem predsa len nadobudnúť, presne ako píšem v nadpise o krokoch k sebapoznaniu, alebo krokoch sebapoznaniu, rozdiel je minimálny, znovu nadobudnúť bližšie poznanie o sebe samom, čo všetko napríklad môžem dosiahnuť, ako sa dá zabrať na dno svojich síl či skôr výstup na tú pomyslenú biblickú horu Tábor, následné vnútorné premenie sa, tak ako sa premenil Pán Ježiš pred očami troch apoštolov, Petra, Jakuba a Jána, alebo iné, biblické putovanie Mojžiša na vrch Sinaj, aby som predsa len bol o čo i len jeden krok k bližšie k duchovnej dokonalosti, ktorá predpokladá bližšie spojenie s Bohom, v tej svojej najvnútornejšej duchovnej podstate, ak by som to mal tak opísať.

Píšem teda, hovor čo máš na srdci. A presne, povedal som to, čo mám na srdci v predchádzajúcom odseku, lebo týmto, a to si môžeme povedať možno každý sám za seba, lepšie poznávame seba.

Vieme dobre, že sú ľudia, ktorí tento bod za istých okolností môžu myslieť naozaj doslovne, jednak to vyplýva napríklad z mentality, z povahy, a nejakých bližšie špecifikovaných alebo nešpecifikovaných osobných a osobnostných čŕt.

Pojem, hovor, čo máš na srdci, je dvojsečná zbraň. Poviem teda v tomto blogu, ako to myslím.

Mnohí ľudí stavia na názore, že za každú cenu treba byť úprimný, a teda sa prikláňajú k názoru, že úprimnosť nadovšetko. Ako v dobrom, tak je to aj v zlom. 

Človek v dobrom si dokáže získať nielen uznanie a rešpekt, to je všeobecne povedané, ale konkrétne si vie dobrom získať  niečo, čo ho začne charakterizovať ako niečo príťažlivé, niečo čo by sme mohli označiť ako charizmatické.

Vieme dobre, že najdôležitejší je predsa prvý dojem z prvého kontaktu. Isto je človek v niečom akosi menej trpezlivý, napätý, neistý, váhavý, to, čo možno včera považoval za samozrejmé možno dnes, alebo zajtra má v tom takpovediac organizačný chaos, začne strácať pevnú pôdu pod nohami, a zvykne v niektorých osobnostných rozhodnutiach poriadne zaváhať, že sa on sám čuduje, prečo je tomu tak, keď donedávna bol vo svojich názoroch a osobnostných presvedčeniach a predpokladoch viacmenej istý a jasný, čo vedel konkrétne definovať, a nebál sa, že v niečom bude vytŕčať z toho pomysleného radu a podobne.

Zaiste je to silná pozitívna stránka poctivých a vychovaných ľudí, ktorí vedia, čo sa patrí, vedia, kde je slušnosť, aké významné a dôležité miesto zohrávajú tieto vlastnosti, teda lepšie povedané kvality v ich živote, čomu všetkému sa majú vyvarovať, a teda ako píšem už po jedenásty raz, to všetko smeruje k sebavýchove, a teda následným krokom sebapoznaniu, ktorých nikdy nie je dosť. To, čo som vymenoval, ktoré konkrétne sú to neznamená, že jestvujú len tieto. Sú to akési bližšie konkretizované body.

Záverom mojej sobotnej večernej reflexie poviem to, že keď človek povie, čo má na srdci, ale vyjadrí sa kultivovane a slušne, a teda vytvorí si pravdivý obraz reality predovšetkým o sebe samom, pomenuje si praktické stránky svojej osobnosti, dobré význačné črty a opomenie aj to, čo je možné zmeniť, zlepšiť, zrenovovať, odhodí od seba všetko to, čo znetvorovalo jeho charakter a stane sa o krok dokonalejším. Verte, že to funguje.             

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár