Je motivácia pocit alebo myšlienka? II

Človeka motivujú mnoho vecí, a niekedy sám nevie si dostatočne dobre vysvetliť príčinu niektorých osobných motivačných nápadov, ktoré sa mu akosi celkom spontánne dostávajú. Obyčajne veľmi úspešní ľudia prekypujú a doslova sršia dobrými nápadmi, dobrými motivačnými rečami, ich totižto motivuje vyslovene kadečo, všetko je pre nich inšpirácia, čo možno pre priemerne chápajúceho človeka je nieč ťažko pochopiteľné a predstaviteľné. Isto je pravda, že človek, ktorý napríklad pozitívne rozmýšľa, je orientovaný k dosiahnutiu úspechu, toho, čo si zaumieni, vie, že v podstate skôr či neskôr aj tak dosiahne daný vytúžený cieľ toho všetkého, len na začiatku treba akosi takticky vyčkávať, a pripravovať sa na akúsi ofenzívnu polohu, samozrejme takú, kde nechce nikomu ublížiť, ani rečami, ani skutkom, ani ničím, a myslí to možno celkom dobre. To je presne ako to, čo som naznačil niečo v mojej sérii článkov, kde sa pýtam rečnícku otázku, či teda je neúspech motivácia k dosiahnutiu osobných úspechov, alebo teda, dopĺňam myšlienku, či neúspech môžeme charakterizovať ako niečo, čo mi môže slúžiť, poslúžiť k dosiahnutiu osobných úspechov.

ako dobre vieme, na všetko jestvuje niekoľko uhlov pohľadu, kde pesimisticky naladený človek vám predostrie situáciu teda z iného uhla pohľadu a iného chápania, teda svojského chápania a pchopenia danej veci, ako človek, ktorý myslí pozitívne. Možno si dáme otázku, že kde je ten stred.

Či človek, ktorý rozmýšľa pozitívne, je dobre naladený, vie, že úspech raz predsa príde, alebo pesimista, ktorý síce verí v hlbokosti svojho srdca úspech, to sa nedá celkom poprieť, že nie je tomu tak, ale jeho videnie skutočnosti je predsa odlišné od toho optimistického naladenia, a preto má celkom iný pohľad na danú skutočnosť, ktorú možno aj vplyvom jeho skúsenosti, alebo depresii  

No môžeme si to povedať, ako môže byť niečo, čo ma vyslovene kamsi zatlačilo, čo ma v nejakej miere negatívne ovyplvnilo, možno osobne zhodilo, možno istým spôsobom ponížilo, a mohli by sme to pomenovať ešte kadejako motivácia k tomu, aby som sa dostal vpred. Je to vôbec dobrá myšlienka, alebo nejaký pocit, ktorý nejako nakrátko vo mne zavládol?


Zdieľaj článok na facebooku
64 odoberateľov

Komenty k článku