Duchovné súvislosti II

Pridal by som jeden článok, ktorý opätovne píšem do diskusie ako koment. Nie, nejedná sa mi o to, aby som prispel nejakým dlhším príspevkom, skôr sa mi jedná o to, že keď sa o niečom bavíme, na nejakú tému diskutujeme, má to byť poriadne, a nemá to byť odfláknuté. Preto by som chcel môj diskusný príspevok napísať aj to tohoto nového článku. O čo teda ide sa zmienim nižšie. 

Vieš, Boh. Božská prirodzenosť, ktorá spôsobila (zapríčinila)  zmŕtvychvstanie Ježiša Krista si poradí aj s možnosťou že panna porodí dieťa. 

Ježiš nevznikol z vôle muža, ani ženy, ale z vôle Ducha Svätého, ktorému privolila Panna Mária slovami, ktoré nájdeme citované v Biblii. Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho Slova. 

A odborníci, ktorí ale nepodkladajú svoj význam na základe poznania biblie, biblických pasáží, ale snažia sa všetko vysvetliť prirodzeným spôsobom, ako mi to spomína veda, paradoxne teda, nevedia veľa vecí vysvetliť, pretože tomu nechápu. A na to, aby som niečo vedel vysvetliť, musím to najprv pochopiť. A tu je kameň úrazu, že odrazu zisťujeme, že to nie je také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá.

Takže do tohoto nech sa nepúšťajú- našou úlohou nie je všetko pochopiť, ale prijať veci také aké sú. Vo svete, a ľudskom živote máme veľmi veľa nepochopiteľných a nepochopiteľnejších, a možno aj dôležitejších vecí, ktoré si nevieme ľudským rozumom vysvetliť, a nič sa nedeje. Ak má Patrixo na mysli práve biblické udalosti, ktorým teda nechápe, nechápem ich ani ja, ale vo svete ako píšem, si veľa vecí nevieme vysvetliť, a ony predsa existujú. 

Hocičo. Aj z biologie, ako toto podobné, aj z chémie, aj matematiky, hoci exaktnú vedu ako takú vieme ľahko dokázať a overiť experimentami, výpočtami, lebo matematika je presná veda. 

Pri skúmaní biblických vied treba byť opatrní, a niektoré fakty, teda nie hypotézy, ale fakty, skúmať jednak svetlom prirodzeného rozumu, ďalej nadprirodzeným svetlom slávy, o čom sa zmieňuje dogmatická teológia. 

Neviem či ste počuli tento pojem, ktorý som použil, ja som sa ho neučil, učili sa ho staršie ročníky 4-6, kde som nedošiel, ale dogmatiku vo voľnom čase som hojne študoval. A je tam jasne napísané, a teda aj vysvetlenie tohoto všetkého je, že človek nemôže všetko pochopiť ľudským rozumom, pretože viera prekračuje rozum, naše rozumové poznanie, ktoré teda nevieme logicky si overiť. Možno niekto bude namietať, že keď nečo neviem pochopiť, načo sa tým ďalej budem zaoberať a niekde sa zmieňovať.

Ono to je tak, že tajomstvo ľudského vnútra je doposiaľ nepreskúmané, a robíme preto niekedy rozhodnutia, ktoré idú proti logike aj pri bežných životných situáciách, kde nevieme vysvetliť naše konanie, ktoré vysvetlenie môže veľmi ľahko byť. Ale vidíme, že nie vždy to ide. 

A ty sa pýtaš na veci, ktoré prekračujú náš rozum. Dobre. Ale je dobré, keď niekoho aj toto napadlo, a rozmýšľa nad tým, nie je to na škodu veci.

A ešte ti chcem odkázať, že keď sa o tom zmieňuje Biblia, ktorá je pre mňa prameň viery, a nie jediný, pretože okrem písanej Biblie, mám predsa ešte aj tradíciu, tak prečo by som tomu nemal veriť. A pri skúmaní platí zásada, ja sa riadim podľa toho, že to, čo neviem dokázať, nemôžem ani vylúčiť. 

Ja by som ti konkrétne na tvoju otázku odpovedal týmto spôsobom, čo som spomenul v prvej časti tejto vety. A celkovo vo svete veľmi veľa udalostí nám častokrát nedáva logiku, než by sme sa akokoľvek usilovali. Stále sú tu tie klasické známe otázky typu prečo, ako, akým spôsobom, rôzne podmieňujúce spôsoby vyjadrovania sa. Hádam slovenská gramatika na hodine gramatiky ti vie dať naozaj x odpovedí, aký zložitý, náročný je náš slovenský jazyk, niekedy oveľa náročnejší ako iné jazyky. 

A predsa iný jazyk nie je nerovnocenný s naším, a predsa aké odchýlky vo vyjadrovaní je. Tým chcem povedať, že to, čo je pre teba nepochopiteľné, aj pre mňa samozrejme, aj pre všetkých, je azda zámerne, lebo všetko pochopiť nemôžeme, je to proste nemožné. 

Človek má právom vyhranenú obmedzenú kapacitu vnímania, tak ako si nevieme vysvetliť mnohé iné pojmy. Napríklad večnosť, nevieme čo konkrétne znamená z hľadiska priestoru a času. teda tým sa ani netrápim, pretože to presahuje moje logické myslenie. 

Záverom ti poviem azda toľkoto, že. Skôr by som sa ja osobne zamyslel, a to robíme kresťania chybu, že vyhľadávajme akési biblické senzácie, čo by bolo keby bolo, prečo sa dejú vo svete niektoré udalosti, prečo sa niekomu darí niekomu nie, prečo, prečo..... môžeš si dať milión otázok, a fascinuje ma na mojej viere to, že pýtaš sa donekonečna, a niekedy stále si na začiatku. Vidíš, celé je to v podstate jednoduché, ale predsa zložité. 

Našou úlohou je žiť tak, aby náš život prinášal ovocie dobrých skutkov, aby sme preukazovali dobro jeden druhému, a tak, ako hovorí modlitba k anjelovi strážcovi.... aby som v vždy v každej chvíli, viedol život Bohu milý, a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Nič iné nemáme robiť. Naša úloha je preto presne vymedzená, a memento nášho života spočíva na každom jednom cintoríne, kde mŕtvi očakávajú vzkriesenie. Toľko som ti chcel povedať.

Zdieľaj článok na facebooku
63 odoberateľov

Komenty k článku