Birdzáci, poraďte filmy, kde je rôzne spektrum ľudí, zavretých v nejakej miestnosti/hýbajúcom sa dopravnom prostriedku, odkiaľ sa nedá vyjsť von. Buď riešia záhady, ako sa dostať von, alebo nejakú vraždu... Ďakujem.