Si kontajner sveta

pohlcuješ

a následne filtruješ
nemeníš filtre tak často

ako by si mala


Zahnívaš?


Bion raz povedal: „Matka je kontajner dieťaťa, pohlcuje všetky jeho strachy, desy a hrôzy zo sveta, zo žitia.“


Ty si si vybrala


Si kontajnerom sveta

padá to do teba


nedosýtená

nenaplnená


-Kedy budeš pravá? Už si?


-Skoro

No dnes ešte nie


Odtlačky

jemné úzkosti

stres

tisíce bolestí

nesebaregulačné záchvaty

s možnosťou voľby

ostali


Opozitum minulosti

netkvie v menení

chyby


Si vystretá a dýchaš zhlboka


Odolávaš

rozumieš

prijímaš

hmatáš,

aj keď je zhasnuté


Zvládneš pád

zvládneš vymedzenie

zvládneš odmietnutie

Zvládneš neurobiť

akt


Nie si lepším človekom


Kto teda si?


- Stala som sa slobodná... slobodná od samej seba


***

 Báseň
Komentuj
Napíš svoj komentár