Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť , pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Lenže oni nepoznajú Pánove myšlienky a nechápu jeho rozhodnutie.
Mich 4,12
Stalo sa ti už niekedy, že si niečo veľmi chcela ? Dlho si sa za to modlila a myslela si, že je to správne a jediné riešenie tvojho problému. Žiadne iné si nevidela. Avšak ono sa to nesplnilo. Vôbec sa nestalo to, čo si chcela. A čo bolo horšie mala si pocit, že sa stalo niečo horšie ako to, čo si chcela alebo že sa nestalo vôbec nič. Čo si vtedy robila ? Si aj vtedy ochotná veriť, že to, čo sa deje je Pánova vôľa ? Že Jeho cesty nie sú tými tvojimi a že Jeho sú tie lepšie ? A stalo sa ti zasa, že si niečo veľmi nejako chcela a ono sa to stalo inak a bolo to omnoho lepšie ? Vtedy je veru ľahké veriť, že Božia vôľa je dokonalá a najlepšia. Ale čo vtedy, keď vôbec nevidíme zmysel niektorých vecí ? Keď vidíme len aké zlé sú a z nášho pohľadu sa vôbec nemenia, nič sa nedeje. Čo s vecami, na ktoré keď si spomenieme zmizne nám úsmev na tvári ? Máš také veci, ktoré sa ti tak brutálne ťažko príjmajú ? Ktorým vôbec nerozumieš prečo to je tak, ako to je ? Ja veru takých pár vecí mám. Avšak vieš čo ? Máme vieru ! Máme obrovský dar zhora. Boh nám dal vieru a tak jediné, čo môžeme robiť je veriť. Veriť, že On vie, čo robí, spomenúť si na udalosť, kedy dokázal, že Jeho vôľa je tá najlepšia. Jediné, čo môžeme vtedy robiť je modliť sa, utiahnuť sa a v ťažkej chvíli hovoriť, že nech sa stane Jeho vôľa a nech ju viem s vďačnosťou a radosťou prijať. Jediné, čo môžeme robiť je veriť a viera nám prinesie pokoj. Pretože On je Pán, nie my, On riadi naše životy, nie my. A On to vie najlepšie. Aj keď sa to často tak nezdá. Avšak vtedy si spomeň to, ako si niečo veľmi chcela a stalo sa niečo omnoho lepšie. Napríklad ja som pred letom túžila ísť na stanovačku ako pomocníčka, ale nevzali ma. Deň na to, čo som to odovzdala Bohu a povedala mu, že ak nechce aby som bola animátorkou, takl nebudem a budem hľadať iné cesty, prišli za mnou naši kňazi a povedali mi také pekné veci a že či by som nechcela vziať stretko. A vieš čo ? Nakoniec mi jedna animátorka zavolala, či nechcem ísť na tú stanovačku a ja som šla. Buď sa stane to, čo si želáme alebo niečo oveľa lepšie. Želám ti hlbokú vieru zakorenenú v istote, že Jeho plán je dokonalý!
Drž sa

 Blog
Komentuj
 fotka
burble  10. 12. 2012 15:25
toto si strašne viem predstaviť čítané dakde v kostole cipana.
 fotka
vreskot000  11. 12. 2012 16:45
súhlasím v podstate so všetkým, ale ...s niektorými vecami musíme uchopiť do našich rúk. ináč to nejde. Boh niekedy čaká na našu aktivitu. pochválený buď Ježiš Kristus
 fotka
zajkousko  11. 12. 2012 17:04
z prorctiev, ktoré teraz čítam, nás Ježiš Kristus nabáda k tomu aby sme nerozmýšľali a nepochybovli nad tým čo je dané Bohom, je správne, odložili do pozadia pozemské veci a čas venovali prírave na Druhy návrat jeho Syna, tak ako to stojí v Knihe Pravdy - Biblii, lebo času je už veľmi málo....filipmodli sa sestra modlitku Ruženeca Božieho milosrdenstva, tu priamo a "hneď" anjeli odnášaju k nášmu vykupiteľovi Ježišovi Kristovi...
Napíš svoj komentár