Zlomená vôľa dávnych predsavzatí keď ráno už dávno nie sme zlatí. Keď deň sa odvíja, sťa pretek v behu a násilie pričasto strieda nehu. Zlosyn si spriada nitky priadze, na pamätník mieru sadajú sadze, z pahrieb, kde skončili nádeje... Ďalej »
Báseň, 13. 5. 2022 10:14     4   2