Nastala generácia medzi
niečím: vytrhnutá z koreňov
statočného pred a neprichádzajúceho po.

Vtedy v nejakom mieste, dnes iba na medzi:
polia ležia úhorom a medzi nami
môžeš chytiť aj iné exotické ryby.
Studené, klzké a nemé - chýba im
úspech: medzi nami je
všade navôkol, radšej nevystupujem.

Zmaľuj svojho impresionistu.

Kam by som šiel?
Zostávam vnútri.

 Báseň
Komentuj
 fotka
phantasia  11. 5. 2015 22:43
oslovilo, že až dosť.
Napíš svoj komentár