Pod krídlami

spiacich v zemi. 
Je všade. 
Je spomienkou v svedomí. 
- všetko čo vidím

pod tvojou perinou. 
Malum. 

 Báseň
Komentuj
Napíš svoj komentár