1. Indra a ZeusIndra aj Zeus sú niečo ako králi bohov. Indra je kráľom dévov (inak nazývaní polobohovia, niečo ako v kresťanstve anjeli) a vládcom Svarga-loky (nebeské t. j. vyššie planéty tzv. lunárnych polobohov). Zeus je najvyšší zo starogréckych bohov a vládcom Olympu. Obaja bojujú s morským monštrom: Indrovým protivníkom je had Vritra, zatiaľ čo Zeus bojuje s Typhonom. Dokonca aj ich sídlo a atribúty sú dosť podobné.

2. Trójska vojna a RámájanaDej príbehov Rámájana a Trójska vojna je dosť podobný. Obe tieto veľké vojny sa viedli pre ženu. Pán Ráma a jeho armáda bojovali s Rávanovou armádou, odkedy Rávan uniesol jeho ženu Situ, zatiaľ čo trójska vojna sa odohrala po tom, čo Helen utiekla s Parisom. Viac podobnosti si môžete prečítať tu: » www.lonelyphilosopher.com/relation-betwee...

3. Minotaurus a NandiMinotaurus aj Nandi sú napoly človek, napoly býk.

4. Yama a HadesHades a Yama sú veľmi podobné postavy. Obaja sú pánmi podsvetia. Ale zaujímavé je, že obaja nie sú zlí. Len majú na starosť podsvetie a vykonávajú funkciu spravodlivých sudcov. Hades je vládcom Tartarosu (podsvetia resp. pekla) kam putovali duše najhorších spomedzi ľudí. Yama je vládcom 28 Narakov (pekelných planét) kam sa inkarnujú duše najhriešnejších, aby si vyčerpali veľmi zlú karmu, inak nazývanú aj ugra-karma (ničivé, veľmi hriešne činnosti).

5. Icarus a SampatiPríbeh o Ikarovi a Daedalovi patrí medzi veľmi známe rozprávané príbehy. Je zaujímavé, že tento príbeh má paralelu aj v hinduizme v príbehu Jatayu a Sampatiho. Jedného dňa, keď lietali vysoko na oblohe, sa Jatayu dostal príliš blízko k slnku a Sampati šiel za ním, aby ho mohol zachrániť. Síce ho zachránil, no popri tom sa mu od slnečného tepla popálili krídla a spadol rovno na zem ako Icarus.

6. Hermes a NaradaObaja pôsobia ako poslovia a obaja sú synmi dvoch najmocnejších božstiev. Obaja sú veľmi bystrí a vynaliezaví a obaja sú známi ako šibali. 


7. Cerberus a SharvaraPekelní psi, Sharvara bol Yamov pes a v gréckej mytológii je Cerberus zobrazený ako sprievod Hadesa. Strážia brány svojich príslušných podsvetí.

8. Kamadeva a Eros/AmorAlegórie lásky a túžby, Kamadeva aj Amor, strieľajú šípy do sŕdc nič netušiacich ľudí, aby sa do seba zamilovali.

9. Umiestnenie nebaPodľa hinduizmu sa nebo nachádza na vrchole hory Meru (čo je veľmi obrovská gigantická hora, ktorá ide stredom vesmíru. Samotný tento objekt podľa Védských textov zakrivuje priestor okolo nás podľa toho čo som čítal a ak ma pamäť neklame), zatiaľ čo podľa gréckej mytológie sa nebo nachádza na vrchole hory Olymp. Mount Meru a Olympus sú skutočné hory (hory v pravom slova zmysle), ktoré dnes existujú.

10. Svätá TrojicaPrítomnosť akejsi svätej trojice možno nájsť v oboch týchto panteónoch. V Hinduizme sa napriek všetkým ostatným božstvám považujú Brahma, Višnu a Šiva za tri najdôležitejšie božstvá.

Trinity (Trimurti):

Brahma; prvá stvorená živá bytosť a najvyššie postavená bytosť vo vesmíre, najvyšší poloboh – druhotný stvoriteľ hmotného vesmíru, vládca kvality vášne. 

Višnu; Najvyššia Božská Osoba, udržiavateľ, expanzia Boha, všeprenikajúci aspekt Jediného Boha a Boh je Zdroj všetkého. Pozn.: A Krišna je pôvodná podoba Boha a zjavuje sa ako jeden z avatarov, ale vo svojej pôvodnej podobe. Viď.  » postimg.cc/XrKSrfTF...

Šiva; poloboh, ktorý má úlohu ničiteľa vesmíru a má na starosti kvalitu nevedomosti, vládca hmotnej prírody, hmoty, matérie.

Rovnakým spôsobom v gréckej mytológii máme Zeusa, Hadesa a Poseidona, ktorí vládnu nebesiam, podsvetiu a moriam. Podľa gréckej mytológie sú považovaní za troch najvýznamnejších bohov Gréckeho panteónu.

11. Dobro vs zloV hinduizme je dobro reprezentované Dévami (mytologicky sú nazývaní polobohovia alebo v kresťanstve anjeli), zatiaľ čo zlo je reprezentované Asurami (démoni), hlavnými nepriateľmi Dévov.

Podobne v gréckej mytológii bohovia Olympu predstavujú dobro, zatiaľ čo ich opozíciou sú Titáni, ktorí predstavujú zlo.

12. Héfaistos a VišvakarmaObaja boli hlavným architektom a pánom strojov.

13. Poseidon a VarunaPoseidon aj Varuna sú božstvami oceánu. Sú to ochrancovia vodných živočíchov. Poseidon nesie Zlatý trojzubec ako svoju zbraň, zatiaľ čo Varuna nesie Pash.

14. Ares a KartikeyaAres a Kartikeya sú božstvami vojny. Ares bol jedným z dvanástich olympijských bohov a synom Dia a Héry, zatiaľ čo Kartikeya, syn Pána Šivu a Parvati, je považovaný za hlavného veliteľa dévov, pretože bol stvorený hlavne na ničenie démonov.

15. Rishi Kashyap a Kronos

Dobro a zlo sa v oboch týchto panteónoch rodia z tej istej osoby. Rishi Kashyap bol v hinduizme otcom Devov aj Asurov. V gréckej mytológii boli olympskí bohovia a titáni obaja splodení Kronosom.

16. Lakšmi a Hera

Lakšmi je v hinduistickej kultúre považovaná za polobohyňu bohatstva a blahobytu, podobne Hera, Diova sestra a manželka, má rovnaké postavenie v gréckej mytológii.

17. Aténa a Saraswati

Athéna aj Saraswati sú známe ako (polo)bohyňami múdrosti a učenosti a tiež ako (polo)bohyňami kultúry a poznania.

18. Múzy a Gandharvovia

Múzy sú dcéry Dia a Mnemosyne. Sú známe hudbou svojej piesne, ktorá prináša radosť každému, kto ju počuje. Gandharvovia sú mužskí polobohovia a manželia Apsár. Majú vynikajúce hudobné schopnosti. Vo svojich palácoch tvoria krásnu hudbu. Gandharva znamená spevák na dvore Devatas.

19. Gaea a Bhudevi

Gaia (Gaea) je bohyňa zeme. Bola jedným z prvotných elementárnych božstiev zrodených na úsvite stvorenia. Často sa o nej hovorí ako o bohyni Zeme. V gréckej mytológii bola Gaia druhou bytosťou, ktorá sa objavila počas stvorenia vesmíru. Podobne Bhudevi tiež predstavuje božstvo zeme.

Na margo:

» tinyurl.com/yc7abefd...

» tinyurl.com/3cj2zfze...

» www.birdz.sk/darksider96/obr...

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár