Táto filozofia má rôzne podoby a variácie, ale žiadne spoločné učenie na ktorom by sa zhodli všetci jej vyznávači. Všetky takéto náuky ako sú voidisti, mayavadini a tzv. Jednota s.r.o. vychádzajú z Védskej sekty Advaita od ktorej sú aj odvodené niektoré variácie novodobých new age ezoterikov. Je to filozofický smer predstavujúci absolútny nedualizmus (viac vám povie ujo Google). Navyše advaita bola v minulosti porazená ako sekundárna filozofia, lebo je to len čiastočná pravda a tiež aj taký najvýznamnejší predstaviteľ tejto filozofie, Ádi Šankara ku koncu života sám rezignoval na advaitu a povedal, že táto filozofia prázdnoty je len špekulácia so špecifickým účelom podobným tomu aký mal Buddha a že Boh je Absolútna Pravda. (to len tak na margo).

Podľa Véd je duša osoba, je individuálna a je čiastočkou celkovej tzv. duchovnej energie. Rovnako tak aj táto energia je osobná a individuálna. Dáva to logiku, keďže vlastnosti, ktoré má časť musia pochádzať z celku a to, čo je v “dôsledku” nemôže chýbať v príčine. Kvalitatívne sú teda duša a Boh totožní. Zástancovia impersonalizmu a pohľadu advaita filozofie tento fakt nechcú prijať z rovnakého dôvodu prečo nechcú prijať ani fakt, že oni sami sú osoby. Keby existovali osoby, existovali by medzi nimi z konečného hľadiska aj vzťahy a zodpovednosť. To sa oni ale zo strachu snažia popierať. Museli by pripustiť, že sú predsa len časti a existuje tu nejaký celok, ktorému sú podriadení. A keďže ich filozofia “všetko je jedno” a “jednota” hlása kvalitatívnu, ale chybne aj kvantitatívnu totožnosť, snažia sa tým domýšľavo povýšiť na úroveň celku. Preto chcú s celkom splynúť, aby sami boli celkom a nie iba nejakou časťou niečoho vyššieho. To je samozrejme ďalšia a veľmi silná pasca falošného ega. Pod zámienkou vzdania sa stotožňovania s týmto telom, mysľou, a pod. sa začnú stotožňovať so všetkým. Preto je to aj vrchol skrytého materializmu.

Z tohto dôvodu upierajú Celku vedomie a individualitu. Akýkoľvek posledný pes môže mať svoje vedomie, individualitu alebo meno, ale Celok alebo Boh ich podľa nich mať nemôže. Ich pseudoargument je, že týmto by sme to “absolútno” obmedzili. Je to ale veľmi ironické, lebo oni vravia, že Boh nemôže mať meno alebo podobu a tým Ho sami obmedzujú. Boh ako Celok je absolútny a z tohto titulu môže mať akékoľvek meno aké bude chcieť a z iného pohľadu sú všetky mená Jeho. Rovnako ako všetky podoby a vlastnosti. Keby sa na seba rozhodol zobrať zdanlivo podobu korytnačky, nenašiel by sa nikto, kto by Mu v tom zabránil alebo Ho v tom mohol obmedziť, tvrdiac, že “to nemôžeš”.

Tak ako máme my svoju individualitu, ta ju má aj On. A tak ako máme my istú mieru slobodnej vôle, tak má On absolútnu slobodnú vôľu. Môže si robiť čo len chce... Realita, či už duchovná alebo hmotná patrí Jemu a zákony, ktoré tu určil, určil podľa seba a veľmi konkrétne. Obloha je modrá, lebo to tak chce, jablko chutí ako jablko a nie ako pomaranč, lebo to tak chce a rýchlosť svetla vo vákuu je presných 299 792 458 metrov za sekundu. Aj tento materiálny svet, aj keď je dočasný, má svoje konkrétne vlastnosti a rozmanitosť. Nie je to žiadna pulzujúca bublina bez tvaru, aby sa výberom jednej možnosti náhodou nediskriminovala druhá. Podobne duchovná realita a absolútno sú rozmanité a nie sú obmedzené tým, že by museli mať nejakú podobu, ale ani tým, že ju mať nemôžu. Pre nás je to len ťažko predstaviteľné z momentálneho stavu, ale dá sa to postupne začať chápať a mať ako takú predstavu. Aby som začal tému o duši, treba spomenúť aj duchovný osobný celok - Boha pretože totožnosť duše sa odvíja práve od Jeho totožnosti, keďže duša je Jeho neoddeliteľnou časťou/čiastočkou. Uvediem príklad, na ktorom sa dá predstaviť logika časti vs. celku a neosobného vs. osobného pohľadu.

Ako dobrý príklad poslúži naše telo a jeho bunky. Predstavme si teda analogicky, že naše telo je celok, súhrn celkovej energie. Jeho bunky sú čiastočkami, ktoré slúžia zvrchovanému účelu tohto tela.

Čiže na tento účel slúži vesmír, kde sa dostávajú duše nachádzajúce v ňom do styku s hmotnou energiou, ktorú sa môžu pokúšať užívať si, privlastňovať si ju, budovať si v nej niečo, ale ako vieme, moc sa im to nedarí. Je to ako keby váš prst sa rozhodol napiť sa vody a byť tak šťastný. Tým, že sa odtrhne od tela a začne sa máčať v pohári. Takáto mentalita je doslovne rakovinová. Hmotný svet má teda za účel to, aby po mnohých a mnohých životoch tieto poklesnuté duše pochopili, že nie sú Boh a jediné šťastie je, keď sa vzdajú akéhokoľvek egoizmu. V tomto bode pochopenia sa dá začať hovoriť o začiatku sebarealizácie, ktorá končí potom až úplným odovzdaním sa Bohu a ukončením samsáry - kolobehu zrodení a smrtí v hmotnom svete. Niekedy to trvá aj stovky životov, ale dá sa to zvládnuť aj v jednom. Čiže skutočný zmysel pobytu v hmotnom svete a hmotných telách je pochopiť ako sa z toho oslobodiť a vrátiť sa späť do duchovného sveta, kde budeme asistovať Celku, prirodzene a s láskou. Láska bez slobody neexistuje. Preto daňou za túto duchovnú slobodu, ktorá je vlastná každej duši, je aj možnosť túto slobodu istým spôsobom zneužiť. Z tohto dôvodu sa istá minoritná časť duší rozhodla vyskúšať si aké to je neslúžiť Celku (celkovému duchovnému telu), ale byť takým malým Bohom len sám pre seba a užívať si nezávisle.
Screenshot


Materialisticky zaslepená duša v tomto hmotnom svete žije v ilúzii, že si nezávisle užíva, ale v skutočnosti slúži tentokrát hmotnej energii v podobe hmotného tela a jeho zmyslov. Z konečného hľadiska každý slúži Bohu. Buď priamo a dobrovoľne s láskou v duchovnom svete, alebo nepriamo, tým, že slúži Jeho hmotnej energii - mysliac si, že si ju užíva, ale v podstate vždy len trpí. Viac o takomto niečom je tu: » www.jogaprezdravie.sk/zaklady-jogy/it...  

A daň za život v tomto hmotnom svete je karma. Takto si je každý strojcom svojho osudu a utrpenie, ktoré v hmotnom svete zažívame nie je vďaka tomu, že by ho Boh dopustil alebo že by mu nemohol zabrániť. Karma je jednoducho daň za to, že máme slobodnú vôľu a jednáme “na vlastnú päsť”. Však nikto nás nenútil ísť do hmotného sveta hrať sa na pánov.

Prečo je Celok/Boh osoba? Znova si pomôžem príkladom s telom. Vyššie som znázornili vzťah časti k Celku v podobe tela, ale chýba tam ešte jeden aspekt a tým je, že za tým telom je ešte vedomie a osoba. To telo nie je mŕtve. A aj keď si teraz môže niekto povedať, že ok, ale bunky nie sú osoby, nevadí. Istú individualitu majú a na toto ani nie je potrebné byť úplne doslovný, sú to len prirovnania a metafory, ktorých účel je ľahšie chápať princíp.

Človek sa teda pre prípad tohto prirovnania skladá z tela, ktoré má jednotlivé časti - bunky, ale to telo ako také má za sebou ešte vedomie, osobu. Bunky, pokiaľ berieme, že majú vedomie, tak v porovnaní s vedomím celku ho majú veľmi obmedzené (hlavne tým, že sú obmedzené samotnou formou bunky). Takáto bunka si môže byť povedzme vedomá toho, že existuje nejaké telo, ale nepozná ho. Pre ňu je telo tak obrovské, že jej pripomína celý vesmír.

Okej, povedzme si napr. že sú to baktérie. Sídlia niekde v črevách a pre nich je každý z tých záhybov niečo ako obrovská galaxia. Niektoré baktérie sa ujmú role vedcov a budú skúmať a merať, ako to asi vyzerá mimo čreva, budú robiť rôzne pokusy a navzájom svoje obmedzené teórie prekonávať a vyvracať. Veľmi ťažko ale pochopia, ako vlastne celé telo funguje vo svojej komplexnosti, nehovoriac o tom, že nikdy neprídu na to, že to telo má ešte svoje vedomie a osobnosť. Je to mimo ich možnosti skúmania, keďže sa držia svojich obmedzených metód.

Niektoré filozofické baktérie sa budú pohrávať s touto myšlienkou a povedia si, že to telo má istú potenciu, je za ním nejaká myseľ alebo jednota. Na základe istých javov a princípov, ktoré logicky dedukujú v poriadku a premyslenom dizajne tela. Povedia, že musí byť niečo viac. Baktéria menom Platón to nazve svet ideí a začne hovoriť o akomsi všeprestupujúcom dobre a pod. Toto impersonálne poňatie je z istého hľadiska nadradené suchej materiálnej špekulácii o črevách a vnútornostiach, ale stále má veľmi ďaleko od chápania osoby, ktorá sa konieckoncov volá Jožo, Mišo alebo Tonko a má napr. rád pizzu... A toto je práve tá skutočná osoba (v tejto analógii). Nie nejaké súcno a nie len nejaké telo, aj keď dokopy tvoria jeden celok a všetci hovoria o tom istom, len z iných levelov poznania.

Rovnako Védy popisujú celkovú realitu v troch úrovniach a to:

Bhagavan (Najvyššia Osoba (BOH) a individualita Celku - “tela”, so svojim Menom, menami, preferenciami, záľubami a spôsobom jeho vlastných túžob a zábavy)

Paramátma (Potencia, súcno, absolútno a potencia Celku “tela”, teda niečo ako jeho myseľ)

Brahman (Energia, duchovná a hmotná energia Celku “tela”, telo samotné...)

Keby som bol Boh ja, tak tí, ktorí by ma poznali ako osobu, nejakého týpka, Sajdera, ktorý rieši to a to a páči sa mu to a to, automaticky by to zahŕňalo aj poznanie mojich schopností (Paramátma) a aj môjho tela (Brahman). Realizácia Pravdy v jeho absolútnej podobe je teda poznať realitu ako Osobu, podobne ako je to u ľudí.

Tí, ktorí so mnou nechcú mať žiaden osobný vzťah o mne môžu hovoriť len v podobe mojich výsledkov a schopností, čo je impersonálny, neosobný, ezoterický pohľad na Sajdera. Mnoho materialistických ezoterikov by malo za cieľ so mnou splynúť a stať sa mnou.

Najviac ignorantskí by ma brali iba ako telo a popisovali by ma v medziach hmotnosti, výšky, obsahu tuku a pod. Nechápali by, že som osoba a tvrdili by, že existuje iba moje telo a aj to vzniklo nejakou náhodou (alebo výbuchom).

Takto môžeme prirovnať postoj a prístup k skúmaniu absolútnej pravdy v prvom bode sú duchovne ašpirujúci ľudia, v druhom bode sú neosobní filozofi a v treťom sú vedci, scientisti, ateisti a materialisti.

Dúfam, že som vás tým moc nepoplietol... Je veľmi ťažké zhrnúť Védske učenie a jeho základné princípy tak, aby to bolo predstaviteľné pre tých, ktorí boli učení v pravý opak.

Skúste si to ale aspoň predstaviť

Je to navyše aj veľmi optimistické a pozitívne keď začneme konečne trochu chápať, aj keď sme to už dlhšie tušili, že nie sme nejaká mŕtva hmota a máme svoje skutočné miesto. Len škoda, že v dnešnej konzumnej materialistickej dobe sú ľudia natoľko pomýlení a zaneprázdnení, že skoro nikto nemá čas počúvať o svojej večnosti.

A zas také výroky typu "Boh sa nedá spoznať" z istého pohľadu je pravda, keďže Boha nemôžeme poznať v Jeho absolútnosti, iba do miery. A už vonkoncom nie našimi nedokonalými hmotnými zmyslami a mysľou. Nemecký filozof Martin Buber povedal, že v takého Boha, ktorý by sa dal plne pochopiť by ani veriť nechcel. Prečo? Niečo pochopiť znamená, že dosahujeme rovnakú úroveň, ba dokonca ešte vyššiu a vieme sa na to pozerať zhora, z nadhľadu a povieme si - toto je presne toto a toto, funguje tak a tak a má také a také vlastnosti. To predpokladá, že sme minimálne na takej úrovni ako to čo popisujeme alebo vyššie. Nemôžeme totiž poznať úroveň niečoho, čo nás presahuje - logicky. Takže z tohto hľadiska by poznať Boha znamenalo, že sme viac ako On.

Ale v skutočnosti Védy nevylučujú to, že sa na Absolútnu Pravdu dá hľadieť aj neosobným "prázdnym“ spôsobom. Sú to v podstate rôzne pohľady na tú istú vec. Ale zároveň pred týmto prístupom varujú a označujú ho za veľmi nepraktický a častokrát aj za chybný. Niečo o tom si môžete prečítať tu: » vedabase.io/sk/library/bg/1...

Rôzne uhly pohľadu na tú istú vec môžu byť prínosné, ale aj zavádzajúce. Ide o tú paramparu, postupnosť duchovných učiteľov a žiakov, ktorá garantuje, že je zachovaná podstata. Keď prevzali nejaké Védske časti, ktorým sami nerozumejú, lebo to nemá hlavu a pätu, tak vznikajú takéto rôzne špekulácie. Vo Védach existuje autorizovaná postupnosť, akou sa predávajú ďalej a z učiteľa na žiaka už od čias Krišnu, čím je autorizovaná a nie je v nej miesto na hmotné špekulácie alebo akúkoľvek kontamináciu. To sa vola parampara a je to zárukou toho, že učenie ostane nezmenene a tí, ktorí ho učia majú to poznanie realizovane a sú na úrovni svojich predchodcov. Pokiaľ niekto o sebe tvrdí, že je majster v tomto poznaní a píše veci, ktoré pochádzajú z Véd, ale nevie preukázať svoju príslušnosť k parampare, Védy o takejto osobe hovoria, že je podvodník, šarlatán a falošný guru. Takých je žiaľ väčšina. Momentálne sú z tých originálnych a oficiálnych postupnosti na svete len dve, jedna je Brahma sampradaya z ktorej vzišiel projekt hnutie Hare Krishna na Západe, ale po smrtí zakladateľa začal upadať a momentálne sú tam vo vedení kostolníci a sektári. Ale niet sa čomu diviť. Však aj jej zakladateľ sám tvrdil, že každá náboženská inštitúcia je predurčená na korupciu a zánik. A druha je Sri sampradaa, ktorí sú prevažne v Južnej Indii, ale neučia západniarov. A tzv. Jednota s.r.o a spol. nie je v žiadnej parampare a idú si stále dookola iba svoje a môžu akurát len rozoberať donekonečna svoje mentálne konštrukty, ktoré nikam nevedú. Ale však im je to jedno ako hovoria

Tie ich filozofie sú založené iba na vlastnom sentimente a mentálnych fantáziách. Týmto spôsobom, pokiaľ sa tvária, že robia aj nejakú prax, tak meditujú buď nad prázdnotou (impersonalizmus), jednotou alebo vlastnou božskosťou. Pre takýchto ľudí je veľmi ťažké spraviť akýkoľvek duchovný pokrok, lebo ten sa odohráva nie objektívne, ale iba v ich mentálnych predstavách a domýšľavosti o vlastnej dôležitosti. Tu sa už veľmi ťažko argumentuje, keď máte viesť diskusiu s bláznom. Aj keď je niekto zarytý materialista-ateista, chápe aspoň toľko, že sú tu nejaké vyššie (prírodné, systémové, politické...) zákony, ktorým sa musí podriadiť. Viď.Okrem toho takí ešte šíria reči typu - "Samsára je nirvána" čo vlastne podľa toho spojenia slov znamená, že utrpenie, prežívanie a stagnácia je vyslobodenie alebo akási spása. Oni sa extrémne desia zodpovednosti, ktorá pochádza z toho byť individualitou, no aby sa nemuseli zodpovedať za svoje túžby, činy, či nedajbože nejakú karmu, sú aj extrémne namyslení. Totiž to nevinne vyzerajúce “všetci sme jedno” a “všetci sme všetko”, je v skutočnosti “ja som všetko a všetko je vo mne”. Tvrdia, že Boh nie je. "Boh si aj ty, aj ja, aj tento pes je Boh“. "Na slovách a konceptoch nezáleží". Ak im aj niekto argumentuje, tak ho odbíjajú pseudoargumentami typu: “Ty by si to nepochopil… Ešte nie si na takej úrovni… Musíš to v prvom rade cítiť.. Príliš o tom rozmýšľaš… Prežívaj silu prítomného okamihu...” a pod. V tom učení ide o zmazanie všetkých rozdielov a úrovni, pretože ich nechcú poznať. Čo, ale chcú, je dať do stredu všetkého SEBA a takto sa sami vyhlásiť za Boha. Cieľom je rozpustiť svoje telo aj dušu v práve v takej “jednote”. Tým sa človek podľa nich vyhne utrpeniu. Vychádzajú z toho, že hmotný život = utrpenie a teda žiadne utrpenie = žiaden život = nič. To má byť podľa nich konečným životným cieľom a snažia sa to obhajovať nezmyselnou argumentáciou, ktorá navodzuje dojem, že sa snažia svoju prílišnú abstraktnú intelektualizáciu svojich reči uprednostňovať pred ich racionalitou a pragmatizmom. Hovoria, že iba skúsenosť je dôležitá a nezaujíma ich, že aj tá ich skúsenosť je iba malým fragmentom pravdy, atď. atď.

Takéto osoby by najskôr museli vedieť, čo Védy sú, o čom tam skutočne ide, ako sa delia, atď. Inak by niekto čítal 50 rokov niečo a stále sa nedopracoval k záveru. Plus, treba čítať autorizované diela ku ktorým sú výklady od pravých duchovných učiteľov v originálnej učeníckej postupnosti, akým bol napr. Prabhupada. Navyše tu nejde o lipnutie na konceptoch a knihách. Tomu sa hovorí vzdelávanie a používanie rozumu. Oni namiesto toho používajú akurát iba nedokonalé zmysly, materialistickú myseľ, ktorá vidí iba to, čo chce vidieť a čo jej diktujú jej vlastné očakávania, predstavy, sentiment a naučené vzorce. To nie je dokonalý postup.  

"Čo ak snaha uniknúť z ilúzie je posledný trik ilúzie samotnej ako ťa udržať v nevedomosti? Čo ak Mája JE Krišna? Čo ak Krišna JE všetko, čo JE?"

 

"Čo ak? A čo ak? " Ten kto je v mayi, tak nevie, že je v mayi. Keď vie, že je v mayi, tak v nej už nie je? "Čo ak? A čo ak?" #speculation #endlessparadoxes #infinitymentalwarfare #mozkomor #dementor
Hmm, čo ak si v mayi ty, keď si myslíš, že je možnosť, že som v mayi a o tom neviem? 

ZÁVER:

Filozofia prázdnoty je len ďalšia ilúzia. Tu to vysvetľuje učiteľ Srila Prabhupada, ktorý patrí do učeníckej postupnosti o ktorej som písal. Srila Prabhupada bol naozaj výnimočným človekom, ktorý sa ako 50 ročný vybral sám a iba s 50 dolármi do dystopickej Ameriky a nakoniec rozšíril originálne a pôvodné Védy do celého sveta, postaral sa o ich preklady do viacerých jazykov, vydal mnoho kníh, prednášal a debatoval, osvietil mnoho ľudí, získaval nasledovníkov a dokázal argumentáciou, rozumom a pravdou to, čo kresťanskej cirkvi trvalo manipuláciami a hrubou silou stáročia.

» www.facebook.com/reinkarnacia/vi...
 

 Skutočný príbeh
Komentuj
 
 fotka
james98  29. 8. 2022 00:28
Tak ani moderné vedy nenašli žiadne centrum v mozgu, ktoré by predstavovalo “osobu” alebo “osobnosť”. Veda je skôr na strane princípu anátman.
 
 fotka
darksider96  29. 8. 2022 02:41
@james98 @james98 To o čom tvrdíš je iba čiastočná pravda.

Vedomie je potencia a osoba je zas individualita, ktorá používa vedomie. Ak ťa zajíma niečo také (vidím, že píšeš slovo anátman), tak skús Achintya-bhedabheda-tattva. To je taká stredná cesta.
 
 fotka
darksider96  29. 8. 2022 08:03
@2 + to patrí do tej postupnosti...
 
 fotka
bot  29. 8. 2022 13:10
Niektorí ľudia nedostanú celý život ani len príležitosť nad týmito vecami rozmýšlať. Niekedy ich ľutujem, no niekedy im závidím. Sám neviem posúdiť, čo je lepšie. Ale tak, po smrti predsa všetci uvidíme pravdu.
 
 fotka
protiuder22  29. 8. 2022 14:15
Nedualita je posun vo vedomí, pri ktorom dochádza ku kolapsu rozdelenia subjekt/objekt. Takýto posun nastáva dočasne (self-transcendence, prebudenie) alebo úplne (no-self, anatta, oslobodenie). Tento stav nemôže byť pochopený mysľou, vedou ani filozofiou, pretože je mimo duality. Ale môže byť iba jednoducho žitý, ak k nemu raz dôjde.
 
 fotka
darksider96  3. 9. 2022 01:10
@protiuder22 „Zlo nemůže vytvořit nic nového, může pouze zkazit a zničit to, co dobré síly vymyslely nebo vytvořily.“
 
 fotka
darksider96  3. 9. 2022 01:12
@bot A čo potom po smrti? Už ti bude na nič vedieť pravdu...
 
 fotka
bot  3. 9. 2022 07:53
@darksider96 No veď práve. Možno je to na nič aj keď si živý.
 
 fotka
darksider96  3. 9. 2022 08:11
@bot Tento tvoj názor je iba tvoja domýšľavosť, lebo to, že to ty nevieš, neznamená, že to nikto nevie... Tu máš zaujímavý a krátky blog na túto tému: » reinkarnacia.sk/slabost-pritomn...
 
 fotka
darksider96  3. 9. 2022 08:47
@bot Tiež je tu šanca, že kľudne môžeš dosiahnuť tú mokšu ak sa zažerieš do tohto poznania... Len to treba skúsiť... V tomto by sa nemal podceňovať nikto pokiaľ sa nejedná o nejakú ťažko mentálne zaostalú osobu... Však týmto poznaním len človek získa. Osoby v týchto kruhoch sú dokonca ešte šťastnejšie než hmotne zabezpečení materialisti A ak by aj ten dotyčný nedosiahol oslobodenie, tak tým neprehrá... Akurát bude na tom karmicky lepšie v budúcich životoch a môže sa zas dostať k Védam a pokračovať v tom... BTW, v tejto dobe stačí na to málo

Ja to beriem tak že nemám čo stratiť keďže nič nemám A aj keby som mal, tak aj tak by som silou času o to prišiel... Navyše nemám to tu rád + považujem za nutnosť sa dostať odtiaľto keďže to tu bude v budúcnosti oveľa viac na hovno než je teraz + byť človek neznamená byť človekom navždy...
 
 fotka
bot  3. 9. 2022 10:16
Povedal som možno. Nie je to názor. Nedomýšľaj si prosím.
 
 fotka
darksider96  3. 9. 2022 10:28
@bot Ok.
 
 fotka
darksider96  3. 9. 2022 10:31
...Len ja nemám čas a ani energiu na "možno"...
Napíš svoj komentár