No. Včera som zažil taktiež jeden z mojich príjemných chvíľ a zážitkov, z čoho som naozaj nadšený, nakoľko profesijne sa tomu venujem už dlhých osemnásť rokov, ale toto bolo predsa len o niečo výnimočnejšie ako po iné časy. Mal som naozaj z toho radosť. 

Okrem toho, že zúčastnených aktérom poznám, dal som si na tomto všetkom prirodzene, mimoriadne záležať. Snažil som sa podať čo najlepší výkon, a práve aj na základe včerajšej milej slávnosti a následnej skúsenosti môžem teda povedať, skonštatovať, že opätovne som o krok vpred, a zas som v niečom našiel seba samého, čomu sa samozrejme ja osobne tomu, teším. 

Vytvorilo toto všetko, ak mám pravdu povedať, vo mne proste dojem vnútorného pokoja, z ktorého sa dá hojne čerpať. Isto mi dáte proste za pravdu, že pokiaľ človek zažije možno aj niekoľko omylných rozhodnutí, vždy to dobré rozhodnutie, ktoré teda možno časom len príde, vytvorí ten základ pre to, aby človek našiel seba samého, aby našiel tie povzbudzujúce stimuly, veľmi potrebné pre neho samého, aby mal z čoho čerpať. 

Na základe mnohých skúseností musím nutne skonštatovať, ale v pozitívnom zmysle, že človek proste potrebuje akési stimuly do svojho života, najmä sa to deje v situáciách, kedy možno o niečom začne, povedal by som priam fatálne pochybovať, začne sa proste v niečom mýliť, vytvára si možno akúsi pomyslenú priepasť nedôvery, ktorá sa môže rozširovať, a nikomu to zaiste neprospeje.

Dneska opätovne sa posnažím povenovať tejto tematike, kde spomeniem tiež zastavenie času ako dôsledok hodnoty, ktoré celkom isto môže mať s týmto veľký súvis, a pokúsim sa v nasledujúcich riadkoch priblížiť ako.

Celkom isto je potrebné zbieranie určitých skúseností. Na druhej strane musím nutne podotknúť, že aj to prechádza istým vývinom, vývojom, ktorý sa v určitom momente proste uzatvorí. Vytvára to proste akýsi pomyslený kruh vývoja, ktorý sa prirodzene rozširuje, naberá na svojej kvalite a kvantite, pričom oba fakty sú nemenej dôležité, a keď jednoducho uzná za vhodné, že už toho má dosť, jednoducho to uzavrie.

Dozreje proste do nejakého štádia, kedy vie, že na to, aby, ak sa vrátim k tematike, našiel seba samého, musí si niečím proste prejsť. Musí možno byť odmietaný, musí v niečom zažiť niečo, čo u neho samotného podnieti akúsi sebareflexiu a následné prehodnotenie si svojich jednak životných potrieb, čo konkrétne potrebuje, čo nepotrebuje, musí presne zadefinovať to, kto je, a čo všetko mu chýba k naplneniu určitých vznešených predstáv.

Kedysi som vyjavil myšlienku, že aj v matematických prípadoch po vyriešení príkladu ako takého ešte v podstate nie je koniec, pretože výsledok je priam nutné overiť skúškou správnosti. Nič menej je skutočnosť, že človek keď potrebuje nájsť seba samého jednoducho musí niečo vyskúšať znova a znova, a nič nejde prvoplánovo.

Na základe tohoto by som nutne opomenul evanjeliový príbeh oného bohatého mládenca, ktorý teda mal všetko, ale podľa slov Krista mu ešte jedno chýbalo, a to predať všetko čo má a nasledovať ho. Pánove slová som parafrázoval, viacerým kresťanom je toto viacmenej známe. Aj tu sa vyžadovalo akési zastavenie času v dôsledku uvedomenia si nejakej hodnoty, pretože bez tohoto zastavenie, uprostred niečoho uponáhľaného nemáme šancu si niečo uvedomiť.

Človek je síce výborný v osobnom rozlete, kedy sa mu darí, ale zo skúseností viem povedať, že skúste takému človeku možno odobrať  to jemu srdcu blízke, jemu to najmilšie, jemu to najlepšie, na čom mu naozaj záleží, a čomu predkladá mimoriadny význam a zrazu uvidíte jeho pravú tvár.

Vtedy na druhej strane môžeme zistiť sami na sebe, ako píšem v nadpise, čo znamená nájsť seba samého. Vtedy môžeme posudzovať a zaoberať sa tou myšlienkou, či sme alebo nie sme dobrí, alebo zlí vo svojej najvnútornejšej podstate, pretože to nevieme, pretože, ako citujem biblické texty ..."hlbočina je človek, a jeho srdce je priepasť..." citoval som Žalm 64.

záverom mojej reflexie poviem toľko, že je dobré nachádzať seba samého v situáciách, kedy sa nepoddáme tomu nepríjemnému, ale vtedy, kedy má človek možnosť rozvíjať sa duchovne. 

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár