Aby človek získal spásu musí splniť 2 podmienky :


1 : Musí spoznať pravdu, pretože ak človek nespozná pravdu, nikdy nespozná ani spôsob ako získať nebo a vyhnúť sa pekelným plameňom.

V článku "kto je správny kresťan" som ukazoval aké učenie vyplýva z biblie a v čo treba veriť a zachovávať aby človek získal spásu

» paranormalnejavy1.webnode.sk/2-kto-je-spravn...

V článku "ako vykladať bibliu" som ukázal ako treba vykladať bibliu tak aby ste ju vykladali nestranne a s rozumom a mohli skrze jej výklad objaviť pravdu

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/ako-vykladat-bi...


V článku "rozpory učenia RKC s Tradíciou" som dokazoval, že mimobiblické ranno kresťanské spisy od roku 90-340 sú v rozpore s dnešným učením RKC.

» paranormalnejavy1.webnode.sk/rozpory-ucenia-...

V článku "argumenty proti RKC" uvádzam dôvody prečo neveriť v učenie RKC

» paranormalnejavy1.sk/argumenty-proti...

V článku "argumenty proti Islamu"/"argumenty proti hinduizmu"/ "argumenty proti budhizmu"/ dokazujem, že aj tieto náboženstvá sú nesprávne a že sa neoplatí ich vyznávať a dodržiavať.

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/argumenty-proti...

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/argumenty-proti...

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/argumenty-proti...

V podstate vo všetkých týchto článkoch priamo aj nepriamo ukazujem, že jediná pravá viera, ktorú treba zachovávať ak chceme získať spásu je protestantská viera, respektíve viera fundamentálnych tradičných baptisticko charizmatických cirkví.

__________________

2 : Ak človek spozná pravdu, ktorá sa nachádza vo viere a učení baptisticko charizmatických cirkví, síce spozná spôsob ako skončiť v nebi a vyhnúť sa pekelným plameňom, ale ešte stále nie je spasený. Nestačí len vyznávať pravú vieru, treba pravú vieru aj zachovávať ! A práve zachovávanie kresťanských zákonov je pre kresťanov tou najťažšou cestou k spáse. K úspešnému zachovávanie kresťanských zákonov až do smrti sú potrebné nasledujúce veci :

1 : Silná viera v Božiu inšpirovanosť kresťanstva

Je veľmi dôležité mať silnú vieru v Božiu inšpirovanosť kresťanstva, lebo čím je viac človek presvedčený o existencii neba/pekla a v pravosť kresťanskej viery, tým ochotnejšie aj zachováva jeho zákony. Na tejto stránke som sa pokúsil niekoľkými spôsobmi dokazovať pravosť a Božiu inšpirovanosť krestanstve skrze :

A : Zázraky a znamenia v kresťanstve

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/1-zazraky-a-zna...

B : 116 kresťanských svedectiev pekla / 72 kresťanských svedectiev neba / 13 kresťanských svedectiev vyslobodenia z okultizmu

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/3-krestanske-sv...

C : 330 svedectiev paranormálnych javov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť existencie nadprirodzených bytostí, vyššek sily, a tým pádom i kresťanského Boha.

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/svedectva-paran...

D : Vyvracanie údajných :

teologických rozporov v Novom Zákone

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/prazdna-stranka...

vedeckých rozporov v Novom Zákone

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/vedecke-rozpory...

historických rozporov v Novom Zákone

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/historicke-rozp...

prorockých rozporov v Novom Zákone

» paranormalnejavy1.webnode.sk/prorocke-rozpor...

E : Dokazovanie, že aj v biblii sa nachádza viacero vedeckých faktov + vyvracanie údajných vedeckých rozporov v Starom Zákone

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/vedecke-rozpory...

F : Dokazovanie biblického Exodusu

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/biblicky-exodus...

G : Dokazovanie že potopa bola iba lokálna a nie svetová a dať tak celosvetovú potopu do súladu s vedou i bibliou

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/4-celosvetova-p...

Dať stvorenie sveta v Genezis do súladu s evolučnou teoriou i bibliou

» paranormalnejavy1.webnode.sk/vyvratenie-evol...

H : Odpovede na 15 ateistických námietok spochybňujúcich kresťanskú vieru

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/otazky-o-bohu/...

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/namietky-voci-k...

I : Dokazovanie existencie Stvoriteľa vesmíru cez vyladené vesmírne konštanty

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/fyzikalne-konst...

_______________________

 Blog
Komentuj
 
 fotka
tequila  21. 4. 2024 23:58
a co satanisti ako ja?
 
 fotka
tomas5555555  22. 4. 2024 15:00
@tequila
žiaľ, tí skončia v pekle. Ale ešte stále je čas, ešte stále máš čas na pokánie, tak prečo toho nevyužiť ?
 
 fotka
tequila  23. 4. 2024 09:54
Ale podla mojej viery my skončíme v nebi a vy v pekle
 
 fotka
tomas5555555  23. 4. 2024 10:34
@tequila
tvoja viera je falošná
 
 fotka
tequila  24. 4. 2024 23:30
podla mojej viery je tA tvoja.
kazdopadne, ako som ti minule pisal, som na tom finance velmi zle. podporil by si ma peniazmi, prosim?
 
 fotka
tequila  1. 5. 2024 14:17
haloo si krestan ci nie?
 
 fotka
tomas5555555  1. 5. 2024 15:30
@tequila
nemám peniaze aby som ta mohol podporiť.
 
 fotka
tomas5555555  1. 5. 2024 15:30
@tequila
ale daj svoj IBAN, ak budem mať niečo navyše, pošlem ti eurko
Napíš svoj komentár