Na mojich viacerých článkoch som apeloval na to, že na komplexné zhodnotenie našej osobnosti, napredovania, vzdania sa mnohých nerestí, hriechov, zlosti, zla, nevraživosti, svárov, je potrebná ako píšem v nadpise vnútorná duchovná premena. Ako to všetko súvisí spolu sa zmienim nateraz v riadkoch nižšie.

Dokáže ti materializmus priniesť pokoj napríklad vo forme peňazí? 

Ale dokážu Miška. Stačí, ak zažijete v našom kresťanskom ponímaní harmóniu tela aj duše. Lebo zažívame v podstate romantický konflikt medzi dobrom a zlom, medzi telom a dušou. 

Veď predsa samotné písmo sv. na svojich stránkach v Pavlových listoch spomína veľmi jasne.... "telo si žiada čo je proti duchu, a duch čo je proti telu..." Galaťanom 5:16-17. Čo teda týmto mienim.

Táto veta z listu Galaťanom hovorí o všetko. Avšak, Pavol to píše len ako odporúčanie. Predstavte si, že žijete na pokraji biedy, a jedno z posledných peňazí použijete na vyplnenie tiketu v lotérii, kde vyhráte také peniaze, že zabezpečíte život možno ešte ďalším 3 vašim generáciám. 

Teda predstavte si, že z tých peňazí dokážete stimulovať finančne podporiť ústavy pre opustené deti s matkami. pre siroty. Ďalej napríklad plne alebo v nejakom tempe rozvinúť sociálny systém, ktorý sa nastaví tak, že prostredníctvom tohto objemu peňazí sa rozumne investuje do takých štruktúr, ktoré budú samé na sebe zarábať. Mnohí sa stanú na základe tejto udalosti finančne nezávislými, a keď budú vidieť príklad iných, oni sami dokážu pomôcť dobrej veci. 

Budeme ako v idee (idea) prvých kresťanov, na ktorých predsa samotní pohania povedali... "pozrite ako sa milujú". 

Viete. Pre kresťana nestačí len konať samotné pokánie. 

Pre kresťana je potrebné, a veľmi potrebné, aby zažil vnútornú duchovnú premenu, ktorú získa empiricky( na základe prežitého prežitej skúsenosti). 

Kto toto nezažil, nikdy sa nedokáže ani odpútať od hriechu. 

Je extrémne veľa ľudí, ktorí sa zamotávajú do hriechu 6.prikázania. Prakticky nikdy nik sa tomu nevyhol. 

Alebo jeden z hlavnych hriechov lakomstvo. taktiež kto sa mu vyhol. 

V našom tele je aj pudová zložka. Pudy sú dvojaké sebazáchovy a sexuálny, ktoré v nijakej miere nedokážete zničiť, maximálne potlačiť. 

Keď človek na základe istej prežitej emočnej udalosti, ktorú zažije v realite, podotýkam, zhrnie, a vyvodí si isté dôsledky z toho, zistí, že on dokáže mnoho nerestí zanechať behom jedného dňa, v dôsledku jedného jediného emočného momentu, ktorý napríklad v nijakej miere nemusí mať nič dočinenia s kresťanstvom, alebo vierou v Pána Boha, hoci píšem, že to len nepriamo, pretože Pán Boh samozrejme pôsobí vždy a všade, či si to človek dokáže uvedomovať, alebo nie. 

Proste na základe niečoho emočného, čo veľmi silne zasiahne, alebo otrasie vašou osobnosťou, dokážete sa ešte viac primknúť k Pánu Bohu, dokážete, alebo lepšie povedané človek je schopný a najmä uspôsobilý opustiť páchanie hriechov, ktoré vás roky skľučovali, a z ktorých ste sa možno každé 2 týždne alebo každý mesiac spovedali, ale cítili ste, sa slabá a možno neschopná. 

Nie je to tak. Boh dokáže použiť také prostriedky, prostredníctvom nejakej ako píšem emočnej skúsenosti, že tie neresti vám zrazu "dajú zmysel v tom, že sú nezmyslami" ktoré sa dajú zanechať. Vtedy začnete duchovne rásť! 

Zmysel života je dodržiavanie čistoty! Telesnej aj duševnej. Kto toto dokáže, vyhrá nad všetkým! opakujem na toto všetko je potrebná vnútorná duchovná premena hojne podporovaná mnohými mnohými modlitbami, ktoré Vás URČITE vytiahnu z najhoršieho. verte mi ? píšem zo skusenosti ?

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár