Zamyslel som sa teraz večer celkom nečakane v jednej anketovej otázke, a potom som si napísal, že okrem rozsiahleho komentáru to využijem na napísanie článku teraz večer. o čo konkrétne ide, sa zmienim v riadkoch nižšie.

@tomiq254 nie celkom-

Máš v poslednej vete pravdu. Spása od Boha zadarmo určite nie je. 

To len premotivovaný sv. apoštol Pavol, (pôvodom farizej, ale v srdci pred obrátením bol aj tak pohan) povedal že ospravedlnenie je zadarmo skrze milosť Pána Ježiša v novom zákone v liste rimanom, ako prvom zo 14 listov. Posledný je list hebrejom ( židom) aj keď nie je celkom isté, že to napísal sv. Pavol, pretože sa tam spomína veľkňaz novej zmluvy, ktorý vchádza do svätyne zhotovenej nie rukou, ale Duchom Svätým, a o tomto sa teda Pavol v porovnaní s ostatnými jeho listami nezmieňuje prakticky nikdy.

To, že sme vierou ospravedlnení. Vieš dobre, ako tento kontext chápu protestanti. 

Na základe tejto heretickej vety z listu apoštola Pavla Rimanom protestant sa bude katolíkovi vysmievať z chodenia na ušnú sv. spoveď. 

Je isté, že Boh v osobe Ježiša Krista ten boj s diablom vyhral na kríži. avšak vieš je to dvojsečná zbraň, na základe čoho ti teraz poviem. 

Je judáš spasený? Boh Ježiš Kristus(ako druhá božská osoba, preto som Pána Ježiša v oslovení nazval Boh Ježiš Kristus) ho predsa láskavo napomínal. Predsa ho zradil. nemusel, ale moc 30 strieborných bolo pre neho väčšia cena, ako byť v blízkosti Pánovej. Obesil sa, a pravdepodobne je v zatratení v pekle, pretože je nazvaný synom zatratenia. Hovoriš protestantské bludy.

ľudia si nevyberú ohnivé jazero. Nik si nič nevyberie. do neba alebo do pekla sa dostaneš na základe ťarchy dôkazov zo skutkov a viery tvojho života, a čo si veril vyznával, ctil, nasledoval, praktizoval, tam patríš.

Dovolím si ti to vysvetliť, na základe jedného článku, z ktorého som sa veľa poučil, a teraz dávaj pozor.

Choď na to logicky. Sú duše spasené, sú v očistci (len katolícka nauka, ani pravoslávni neveria v očistec, a sú duše v pekle, zatratení) 

keby duša v pekle mala možnosť oľutovať hriechy za sekundu, peklo na 100 percent by bolo prázdne. V pekle však už čas neexistuje, pretože nebo a peklo sa označuje ako večnosť. duša je vo večnosti. akej, to vie len Boh, ale má len dve možnosti, okrem akejsi prestupnej stanici v očistci.

sú zatratení, sú spasení, a kto je víťaz, Kristus alebo diabol. no daj si otázku. Ešte ani to nie je isté, pretože diabol ak má jednu dušu v pekle, a sú tam určite viac, sa naveky bude smiať Bohu. Boh isto spraví všetko preto, aby hriešnika zachránil a spasil pre večný život.

Na rozdiel od Pavlovského bludného chápania, ktorý poškodil celú bibliu vo svojich bludných 14 listov, a to ti píšem ako ortodoxný katolík, je takmer viac než isté, že večnosť si určuješ sám.

určuješ si ju predovšetkým svojím životom, praktizovaním alebo nepraktizovaním viery, skutkami, myšlienkami, konaním dobra, alebo zla. Či ti môže byť teoreticky úplne ukradnuté, že napríklad je veľká noc, alebo vianoce, alebo nedela, a miesto kostola. alebo modlitby domov, ideš na diskoteku, lebo predsa partia ta čaká ( ja mám už 36 rokov, na také dristy mládežnícke nemám čas)

nik si nevyberie ohnivé jazero naveky tak ako to hovoria pomýlení protestanti.

nik si nič nevyberie. dôvod je predsa viac než jednoduchý, a logický a nepotrebujem ovládať teologické poučky.

Prečo teda. no rozmýšľaj. 

Len hlupák by si v hodine smrti nevyvolil večnú spásu. Je x ľudí, o ktorých je svedectvo, že v hodine smrti doslova sa obrátili, a konali pokánie skrze milosť božieho milosrdenstva samotného. Podľa prisľúbenia sestry faustíny predsa vieme, aj ked to nie je hodnoverný doklad, keď sa jej zjavil Ježiš, povedal, že duša, ktorá je hriešna, sa nemusí báť približiť k Bohu, a keby boli jej hriechy červené ako šarlát, zbelejú ako sneh. koniec koncov hovorí to kniha proroka izaiáša, Izaiáš 1:18 SEB Poďte, vyjasnime si to!“ hovorí Hospodin. „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.

takže ešte raz. nik si nič nevyberie. buď v Boha veríš, ale aj konáš ako kresťan, alebo potom znášaš dôsledky.

samozrejme verím pevne v božiu moc odpúšťať hriechy, a to, že sa všetci stretneme v náručí pánovom.

to je všetko.

ps.

čitaj bibliu, budeš múdrejší, a nielen to, čo sa komu čo hodí, ale to, aby ti čítanie biblie bolo na poučenie a na svoju spásu. 

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár