Niežeby som nevedel, alebo niežeby som chcel rozoberať skutočný pôvod Vianoc, ale mal som za potrebu vysloviť sa k jednému článku. O čo teda ide zmienim sa v riadkoch nižšie.

Skutočný pôvod Vianoc je v narodení Božieho Syna Ježiša Krista. To je ako prvý dôvod, prečo veriť. Vianoce potrebujeme na oslavu narodenia Ježiša ako Božieho Syna, pretože keď sa narodil, prakticky nik o tom nevedel. (biblické dôkazy)

Je úplne zbytočné porovnávať kresťanstvo s pohanskými nezmyslami, a to z nasledovných, veľmi logických dôvodov.

Saturna – boha ohňa a úrody. toto je len pojem ako prvé a najnedokonalejšie poznanie veci.

Saturna, podobne ako x gréckych, rímskych, slovanských, germánskych, keltských, a neviem ešte čoho, je len prakticky znôška výmyslov od národov, ktorí mali za potrebu niekoho alebo niečoho uctievať, pretože sa v civilnom živote strácali. Tak ako kedysi v staroveku Gréci verili, že oheň im priniesol Prometeus z bájneho vrchu Olymp, kde ho strážia grécki démoni.

za prvé.

Ak by som mal v krátkosti "porovnať" biblické učenie a učenie iných pohanských náboženstiev, musím mať na zreteli jedno.

Jestvuje mnoho predstaviteľov kadejakých duchovných prúdov, ale všetci zomreli. Naproti tomu Kristus síce zomrel násilnou smrťou, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.

Podľa biblie je to teda tam dôkladne zaznačené.

Myslím si, že keby to "hypoteticky" boli výmysly, neverím, že niekto si dal námahu, aby napísal 45 starozákonných kníh, 27 novozákonných kníh, čo na stránkach biblie predstavuje niečo vyše 2200 strán.

Zbytočne píšeš o slovanských zvyklostiach, pretože rozmýšľanie o slovanoch, germánoch, a neviem kom sa uvažuje len v národnej rovine.

O "kresťanskom Bohu", píšem v úvodzovkách preto, lebo pre teba je to neznámy pojem v ktorý neveríš, v predstavení Boha Otca, Syna Ducha Svätého vedia kresťania po celom svete, a ich počet najmä v Africkom kontinente vďaka misionárom šíriacim zvesť Evanjelia úspešne rastie preukázateľne každým dňom.

Zásluhu na tom majú predovšetkým predstavitelia katolíckej cirkvi pod vedením rozličných rehoľných spoločenstiev, ktorí sa starajú o duchovné potreby, ale aj o telesné. Stavajú nemocnice chudobince, starobince. Aj v európskom kontinente cirkev dbá o to, aby vznikali napríklad ošetrovateľské domovy sociálnych služieb, teda kresťanstvo koná charitu. Napríklad podľa príkladu o obraze milosrdného samaritána, nachádzajúce sa v Lukášovom evanjeliu desiatej kapitole ako píšem súradnice. Lk 10,30-37.

Mnohé subjekty konajú podľa tohoto príkladu, a majú vo svojom obchodnom názve rozličné biblické súvislosti.

jestvuje zariadenie sociálnych služieb ktoré nesie meno. Misijná spoločnosť Vincenta De Paul so svojím zariadením sociálnych služieb, ďalej dom Matky Terezy, Betánia, Lazár IKV, ako inštitút Krista veľkňaza dom lazár, charitný dom Jána Bosca, napríklad v Bystrici v centre mesta je Dom Božieho milosrdenstva, potom sú niekoľko ústavov sociálnej starostlivosti nesúce meno sv. Jozefa ako dom sv. Jozefa, a mohli by sme takto menovať ďalej, či už na slovensku, alebo aj Čechách, alebo ostatných štátoch.

Mojím príspevkom ti chcem povedať toľko, že pokiaľ tvoje náboženské pohanské presvedčenie nevychádza z pomoci blížnym, konanie dobra, a šírenie blahozvesti, čoho dôkazom je Kresťanstvo spolu s charitatívnymi projektami, a konkrétnej pomoci starým, chorým pretože Najdokonalejšie Bytie Boh si praje aby dobro, láska spravodlivosť zavládla na celom svete, potom tvoje snaženie je úplne zbytočné.

Ps.

Vianočné sviatky nie sú o pokoji, pretože pokoj cítim aj teraz, a sviatky ešte nie sú. pokoj môže cítiť aj v janurári, alebo februári, a sviatky taktiež už toho času nebudú.

skús sa zamyslieť nad tým, a prajem ti pokoj v duši, ktorý ti chýba 

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár