No. Takže venujem sa opätovne tejto krásnej filozofickej tematike, kde som podľa možnosti sa snažil zacitovať azda najznámejšiu knihu sveta, Biblia.

Začiatkom môjho článku, ktorý píšem ako recenziu chcem povedať, že nechcem vyzdvihovať v mojom článku moju obratnosť v týchto záležitostiach, ale to, že postupným skúmaním dôjdem k nejakému záveru. Čiže skúsim to vysvetliť približne na týchto riadkoch. 

Pozri sa poviem ti niekoľko paradoxov. Keď sa narodil Pán Ježiš, ver či never, áno, je to najväčší paradox v dejinách, tak o tom nevedel nik. Tušil a dozvedel sa to Herodes, ktorý sa v nejakom konkrétnom čase dopytoval troch mudrcov z východu, pretože zvesť, že narodil sa nový Kráľ, otriasla jeho vedomím.

Samozrejme, Pán Ježiš sa nepredstavuje ako "kráľ tohoto sveta", ktorý plní priania a potreby ľudí s prízemnými potrebami, že musí nastoliť nejaký politický, sociálny, národný alebo emocionálny poriadok. 

Že na spôsob, nasýť ma a viac ťa nepotrebujem. Daj mi chleba, a potom nechcem o tebe počuť. 

Vidíš, že keď otvoríš bibliu, a aj keby si ju nebral ako vieroučnú knihu, čo ja ju beriem ako BOŽIE SLOVO, tak máme x prípadov naprieč starým a novým zákonom, kde sa koná dobro. 

Ježiš predsa ešte na kríži, kde isto trpel hrozným utrpením telesným dokázal prakticky okamih pred smrťou fyzicky odpustiť vrahom tým známym a prakticky ľudovým ..."otče odpusť im lebo nevedia čo činia Lk23.34.

fakticky a vecne to vyslovil podľa biblie len raz.

Všimni si čo ti chcem v krátkosti povedať, a opäť to použijem ako blog.

Nehádajme sa teraz, kto má pravdu, idem na to realisticky. V kresťanstve realizmus hrá významnú rolu práve preto, lebo logickými argumentmi dokážem kresťanskú zvrchovanosť v každom ohľade.

Všimni si jedno.

Medzi národmi od nepamäti jestvovali dobyvačné boje na spôsob kto z koho. Od nepamäti sa ľudia napádali s cieľom rozšíriť svoje územie, avšak za cenu obetí a straty na ľudských životoch. Od nepamäti ľudí hnala túžba po krvi, po pomste, dychtivý po krviprelievaní, pretože od nepamäti vyhrá len ten, kto premôže v boji svojho nepriateľa.

Premôcť v boji svojho nepriateľa odjakživa, naprieč gréckymi, rímskymi, slovanskými dejinami, ale samozrejme mňa konkrétne zaujímajú a na piedestál kladiem biblické dejiny, sa vždy považovalo za triumfálne víťazstvo.

Takmer toto dokázali aj židia, avšak Kristus vstal z mŕtvych. Citujem citácie z biblie, aby som ti nehovoril moje dojmy.

Niet ho tu, vstal z mŕtvych..... Mk 16,6

Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley..... Mt 28,7

Nebojte sa, choďte a oznámte mojim bratom aby šli do Galiley, tam ma uvidia..... Mt 28,10

Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa miesto, kde ho uložili... Mk 16,6

Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane zmŕtvych... Lk 24,7

Ježiš jej povedal. Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi.... Jn20,17

odcituj mi prosím z nejakých mimobiblických prameňov, hociktorých, niečo také, ktoré presahujú logiku, ale zároveň to človeku dáva silu a chuť žiť. V podstate budem len rád.

Záverom môjho príspevku ti chcem zdôrazniť to, že ja sa nehádam, keď máš iné názory, ktoré čiastočne podkladáš nejakou autoritou.

Len ti chcem povedať, že ja som ti citoval ZAKLADATEĽA (v skratke Ježiša) na citáciách, preukázateľne jestvujúcich 2000 rokov.

Je možné, že pri komponovaní biblie sa niečo dostalo skôr, niečo neskôr, ale je to pochopiteľné, pretože nepoznali kníhtlač, nemali internet, nemali notebooky, tablety, ani smartfóny, žeby si Ježiša mohli nahrávať, ako niečo robí, alebo odfotiť, aby to ako DôKAZOVÝ MATERIÁL mohli kdesi použiť.

Tie výpovede sú tak jednoducho napísané, ale pritom tak faktické, presné, že okrem toho je zaujímavé aj to, že o mnohých udalostiach sa píše prakticky na 3 alebo 4 krát / v evanjeliách.

Preto, lebo evanjelisti boli 4.. Matúš, Marek, Lukáš Ján a všetci štyria prakticky nezávisle od seba spísali tie isté udalostí pod svojím pohľadom. V skratke ti vysvetlím, že opisovali jednu a tú istú podstatu čohosi, len z iného uhla pohľadu, pričom výsledok je ten istý. Opisovanie toho istého, len z iného uhla pohľadu.

Ak to mám preniesť do reality, je to to isté ako napríklad.

Kúpiš si smartfón, a návod na použitie, ten nekonečnýýý príbalový leták je písaný v slovenčine, nemčine, angličtine, čínštine, a ktohovie v akom jazyku ešte.

máš to na x krát napísanú podstatu jednej veci.

Záverom ti chcem napísať, že biblia nemá za cieľ FAKTICKY, to znamená na základe ťarchy dôkazov opísať život Krista a život pred ním v starom zákone ako dejinnú záležitosť, lebo biblické dejiny bez rozmery spásy, nemajú význam.

Biblia má za cenu hľadať VZŤAH medzi človekom a Bohom, človekom, ktorý je pozvaný do spoločenstva s Bohom.

dúfam že si tento môj obšírny výklad pochopil, lebo keď toto nechápeš, tak neviem potom čo očakávaš od života čo sa tohto týka

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár