Zámerne som sa vyhol v nadpise pojmu, ktorý som mal v úmysle ešte predtým titulovať, ako o "nejakej sv. žene, alebo o nejakej svätice, preto som si to nechal akosi pre istotu len pre seba. Dnes je naozaj veľmi horúco, mam aj klimatizáciu v izbe. Včera bola búrka, kedy aj zlialo, ale nie veľmi, bolo by vhodné aj celú noc. 

Doobeda som bol v kostole na sv. omši, totiž na troch, pretože hrávam, a prišiel som domov autom, dosť som bol nejak vyčerpaný sa priznám. večerom asi sa chystám ešte do cintorína, ak vydá, ak nie nie, ešte uvidím.

Poobede som si ľahol, trochu som zdriemol. Sníval sa mi veľmi čudný sen. Snívalo sa mi, že som na nejakom poli, kde bola žatva, a videl som ľudí v nejakom dobovom oblečení. Videl som pole, ľudí, prevažne ženy pracovať na poli. Veľmi zreteľne som počul, že je medzi nami prítomná aj Sv. Anna, a Sv. Barbora. Neviem prečo som počul práve tieto dve mená, sv. barbora žila približne v 3 storočí, a sv. Anna je matka Panny Márie, teda žila ešte p.n.l.

A snívalo sa mi, ako som spomínal, že sme spoločne na nejakom poli. videl som ako mali na chrbte nejaké koše, ako spomínam, bola žatva, to som vnímal a zrazu prišiel medzi nami nejaký nepriateľ. Mal v ruke akýsi veľký nož, alebo skôr sa to podobalo na nejaký veľký meč, a začal sekať všetko okolo nás. Keď došiel ku nám, videl som ako chcel nožom zaťať do týchto sv. žien, ale v tom jeho pravá ruka ostala nehybne stáť, a nikomu sa nič nestalo.

Je dosť pravdepodobné, že niekde sa takáto scéna udiala, ale o živote sv. Barbory ,alebo sv. Anny sa toto nikde nespomína, ani v nijakom životopise sv. nakoľko som si to hneď zo záujmu a akejsi kresťanskej zvedavosti chcel pozrieť hneď na internete. Totiž internet, ako vieme má samozrejme svoje negatíva, ale má aj svoje pozitíva, záleží, z ktorého uhla pohľadu sa na toto všetko pozrieme. Je výborným pomocníkom  Patrí do zboru štrnástich svätých pomocníkov a patrí medzi takzvané Quattuor Virgines Capitales [štyri hlavné panny, vynikajúce], medzi ktoré patrí aj svätá Dorotka, svätá Katarína Alexandrijská a svätá Margaréta Antiochijská; často sú zobrazené spolu. Toto som sa dozvedel z internetu a vikipédii.

Neviem prečo, ale pomerne často sa mi snívali akési mystické sny, ktoré si neviem veľmi dobre vysvetliť, a vždy sa týkali nejakej udalosti, ktorá sa buď niekedy stala, možno vernou kópiou toho, čo naozaj bolo, alebo mi bolo povedané, že toho sa napríklad nedožijem už, ale obraz danej udalosti som už videl.

Možno sú to nepravé veci, neviem. Čo však viem je to, že ma to povzbudilo vo viere v to že aj keby človek neviem akým spôsobom v niečom trebárs buď o pravosti čohosi pochyboval, je dosť možné, že prostredníctvom niečoho bližšie neidentifikovateľného, sa utvrdí o tom, čo hovorí pravda. Nech sa vám darí. Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár