pls pomoc, ak sa uchádzam na UK (právo), stačí mi odoslať tú prihlášku iba elektronicky?