Večer sa posaď Do chudoby tak neúprosnej, Že zanikne rozdiel Medzi kosťami a dychom. Viac nič. Ďalej »
Blog, pondelok 21:01     4   2