Internetom obletela fotografia známej monumentálnej sochy Krista v brazílskom Rio de Janeiru, ako do nej udrel blesk. Média o tom napísali: „Nielen do hriešnikov, ale do samotného Krista udrel blesk z čistého neba.“


Akú má táto skutočnosť duchovnú symboliku? Je totiž naozaj mimoriadne znepokojivé, keď služobníci Stvoriteľa, čiže bytosti prírody, spravujúce prírodné dianie, nasmerujú blesk do sochy Ježiša Krista. Čo to znamená?

Skôr ale, ako prejdeme k objasneniu týchto skutočností treba vedieť, že mnohé z toho, čo sa okolo nás deje, v sebe skrýva hlbokú symboliku a hlboké posolstvo. Lebo je naivným ten, kto si myslí, že žijeme vo svete náhodného diania. Naopak, žijeme vo svete zákonitého diania, ibaže ľudia sú vo všeobecnosti tak egocentricky upriamení iba na svoje vlastné ciele, túžby a žiadosti, že fungovanie týchto zákonitostí nevnímajú. A preto ani nevidia, čo im chcú svojou vlastnou rečou povedať a sprostredkovať. Na čo ich chcú upozorniť a pred čím ich chcú varovať. Mali by sme preto konečne otvoriť oči a oveľa pozornejšie vnímať bezprostredné udalosti okolo nás a učiť sa dešifrovať ich posolstvá.

Socha v Brazílii vznikla ako predstava sochára o podobe Spasiteľa. Ak to posunieme do širšieho kontextu, ide o symboliku ľudských predstáv a názorov na osobu i učenie Krista.

No a práve do tejto symboliky ľudských predstáv o Spasiteľovi a o jeho učení udrel blesk! A udrel preto, lebo tieto predstavy sú v mnohých zásadných veciach skrivené, falošné a nesprávne. Ako nesprávne boli zásahom blesku označené bytosťami prírody, ktoré stoja v službách Stvoriteľa a spravujú prírodné dianie. Bytosti prírody v nadchádzajúcej očiste zeme totiž najskôr len označujú, ale napokon aj zničia všetko, čo je nesprávne, aby to správne, pravé a pravdivé mohlo naplno zažiariť.

Je v maximálnom záujme ľudí, aby sa tým začali vážne zaoberať. Aby začali, zatiaľ ešte bezbolestne, skúmať a hľadať skutočnú pravdu o osobe, živote a učení Ježiša Krista. Vôľa Stvoriteľa, manifestovaná viditeľným dianím v prírode nám totiž naznačuje, že život Spasiteľa bol v mnohých veciach iný, než sa veriaci nazdávajú. I samotný zmysel jeho príchodu na zem bol úplne iný. A to už ani nehovoriac o absolútne chybnom vnímaní jeho smrti na kríži. V tejto konkrétnej veci, ale aj v mnohých iných veciach v živote, ktoré nechápeme a nerobíme správne, nás bude k ich pochopeniu a prehodnoteniu čoraz intenzívnejšie nabádať vonkajšie prírodné dianie, riadené bytosťami prírody, stojacimi v službách Stvoriteľa a naplňujúcimi jeho Vôľu.

Lebo čas ľudských predstáv a sebaklamov už vypršal! Začína nová doba Svetla a Pravdy. O tejto Pravde už nebude možné ďalej mlčať a ďalej ju zatajovať. Lebo je napísané, že keby hoci aj všetci ľudia mlčali, začnú hovoriť kamene! Začnú hovoriť hromy, blesky a búrky! Začne hovoriť voda, oheň a vietor! Začne hovoriť príroda tým, čo sa v nej deje, k čomu už aj teraz reálne dochádza.

A dochádza k tomu preto, aby sa ľudia zastavili, zamysleli a urobili si poriadok v životných hodnotách a vo svojich prioritách. Aby si urobili poriadok v základných pravdách vlastnej viery, pretože nastáva čas, kedy musí byť úplne všetko očistené a postavené na zdravý základ.

A mimochodom, k veľmi podobnému prípadu došlo aj na Slovensku v Šaštíne. Pri búrke spadol strom a zničil sochu Panny Márie, čím boli kresťania upozornení na nesprávnosť jej kultu.

Na základe tohto všetkého, čo sa začína diať si musíme uvedomiť, že bytosti prírody nás nenechajú spať v našej duchovnej nevedomosti a budú nás z nej zobúdzať stále tvrdšie, drsnejšie a intenzívnejšie.

Aby ľudia vedeli, ako sa správne narovnávať a tým uniknúť ničivým silám prírodných bytostí, ktoré začnú v mohutnom očistnom dianí zrovnávať so zemou všetko falošné, zasľúbil Ježiš príchod Pomocníka, Ducha Pravdy. A Duch Pravdy skutočne prišiel a svojim Posolstvom Grálu nás uviedol do plnej Pravdy. Ním ukázaná Pravda Božia je záchranným lanom, určeným k záchrane každého, kto sa ho v nadchádzajúcich očistných búrkach s dôverou chopí.

Nekráčajme preto slepo vlastným bytím! Vedzme, že mnohé z toho, čo sa deje okolo nás je symbolikou, a tá sa nás snaží nasmerovať na správnu cestu. Učme sa to vnímať, učme sa to poznávať a učme sa to chápať! Nežime ako slepí, aby nás z našej slepoty nemuseli bolestivo prebúdzať údery bleskov v očistných búrkach, ktoré sa blížia k zemi, a v ktorých môžeme aj duchovne zahynúť, ak sa neprebudíme!

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár