Predstavte si, že máte dve možnosti. Prvá je, že dostanete 80 Eur len tak bez ničoho hneď na ruku. A druhá je, že za určitých podmienok získate prístup k neobmedzeným finančným zdrojom. Čo by ste si vybrali? To prvé, alebo to druhé?

Každého normálneho človeka by iste okamžite zaujala druhá možnosť, a preto by sa informoval o podmienkach, ktoré by mal splniť.

Je však paradoxné, že ľudia našej planéty takýmto spôsobom neuvažujú, pretože v trochu iných súvislostiach, ale na základe toho istého princípu, si úplne nelogicky a nepochopiteľne vyberajú prvú možnosť. A vyberajú si ju v tom zmysle, že 80 rokov svojho materiálneho a fyzického bytia uprednostnia pred večným, nikdy nekončiacim a trvalým duchovným bytím.

Znamená to teda, že každý z nás má na výber, či svoje snaženie, svoje radosti, svoje hodnoty, svoje šťastie i celé svoje bytie spojí so svojou hmotnou a materiálnou existenciou, ako s tým jediným čo existuje, a čo pre neho má nejaký zmysel a význam. Alebo naopak, či bude vnímať svoj pozemský život len ako niečo dočasné. Len ako prípravu na skutočný a pravý život v ríši ducha.

Ak človek vsadí všetko len na 80 rokov svojej materiálnej existencie, vyberá si tým zároveň uznávanie materialistického hodnotového rebríčka, ktorý tak dôverne poznáme z nášho každodenného života. Vyberá si tým hodnoty materializmu, ktorými sú peniaze a ich získavanie. Ktorými sú majetky, užívanie, moc, sláva, kariéra, úspech a podobne.

Takýto človek neuznáva nič iného a jeho život i jeho myslenie sa pohybujú iba v týchto hraniciach. Z hľadiska svoje materialistickej filozofie si užíva plnými dúškami, ako sa len dá. Ale život letí až príliš rýchlo, nadchádza staroba a nakoniec smrť. A človek zrazu stráca všetko čo mal a čím bol, pričom podľa jeho materialistického názoru odchádza do ničoty. A práve preto, že podľa neho definitívne skončí v ničote, si treba počas aktívneho života maximálne užiť. To je prvá možnosť.

Druhá možnosť spočíva v tom, že človek si je schopný uvedomiť, že ľudský život má predsa len oveľa vyššiu hodnotu, než je jeho osemdesiatročné jestvovanie na zemi. Že celé naše bytie nie je vôbec vtesnané do úbohých osemdesiatich rokov pozemského života. Že naše bytie je niečo oveľa veľkorysejšie. Že siaha až k večnosti.

Avšak dosiahnutie méty večnosti je podmienené osobnostným dosiahnutím tých najvyšších a najvznešenejších hodnôt ducha. Lebo presne tak, ako sa materialista v hmotnom svete musí cieľavedome snažiť o dosiahnutie materiálneho prospechu a materiálnych pôžitkov, rovnako cieľavedome a intenzívne sa musí človek ducha snažiť o dosahovanie vysokých morálnych hodnôt a cností. Týmito hodnotami je spravodlivosť, čestnosť, ohľaduplnosť, vnútorná čistota, ušľachtilosť, snaha o poznávanie duchovného rozmeru bytia, snaha o poznávanie Vôle Stvoriteľa a snaha o nadobúdanie pevného a úcty plného vzťahu k nemu. Len najvyššia miera týchto osobnostne nadobudnutých kvalít, ako i duchovného poznania môže človeku otvoriť bránu k večnosti. Bránu k večnému bytiu v ríši ducha, plnému jasavého a nikdy nekončiaceho šťastia a radosti.

Tá najlepšia rada, o ktorú v dnešnej dobe dbá málokto znie: „Zhromažďujte svoje poklady v nebi! Lebo tam, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce!“

Inými slovami povedané: Zhromažďujte poklady večných a nezničiteľných hodnôt ducha, pretože len dostatočná kvalita a množstvo nazhromaždenia tohto kapitálu vám môže otvoriť brány kráľovstva nebeského.

Znamená to teda, že hodnoty, k akým priľne naše srdce, sa stanú našim osudom. Osudom osemdesiatich rokov konzumne a poživačne poňatého života na zemi, alebo osudom večného bytia v prípade našej intenzívnej pozemskej snahy o nadobúdanie hodnôt ducha.

Aby sme mali v celej veci úplne jasno, uvediem slová jednej pani, ktoré som náhodne zachytil cestou vlakom. Spolu so svojou známou viedla rozhovor o rôznych veciach, a nakoniec sa rozhovorili o tom, že budú mať stretávku zo strednej školy po štyridsiatich rokoch. A spomínaná pani na to povedala asi toto: „Ja tam nepôjdem, pretože zas sa tam budú len všetci chváliť, čo majú, čo dosiahli, kde všade boli a ako vynikajúco sa darí ich deťom. Mne sa to už nechce počúvať“.

Tieto slová staršej pani dokonale vystihujú hodnotový svet súčasného človeka. To sú hodnoty, ktoré pre neho znamenajú všetko a s ktorými sa chváli pri vhodných príležitostiach. Sú to však len hodnoty materiálne, ako sú majetky a peniaze, alebo potom hodnoty s matériou úzko súvisiace, ako je kariéra, postavenie, rôzne úspechy, spoločenské uznania, dovolenky, nové autá a mnohé iné možnosti toho, čo si všetko môže človek dovoliť. Do tejto pasce je chytené srdce väčšiny ľudí nášho sveta. Toto je všetkým, čo pre nich niečo znamená. Jedne dosiahnutie týchto vecí ich hreje pri srdci. Toto je ich poklad, na ktorý sú fixovaní. V skutočnosti sa tým však fixujú iba na vlastnú, úboho nepatrnú, zhruba osemdesiatročnú existenciu, po ktorej nasleduje ich duchovná poprava. Duchovná poprava osobnosti, ktorá uprednostnila osemdesiat rokov pozemských pôžitkov pred večným a nikdy nekončiacim bytím. Takéto jednanie a takýto výber je v dnešnej duchovne prelomovej dobe vysloveným šialenstvom. Je hlúposťou, aká nemá obdoby! Je niečím tak absurdne neuveriteľným, že na to niet slov!

Svet sa však zbláznil, pretože všade, kde sa len pozriete, ľudia jednajú a uvažujú len na základe takéhoto, čisto materialistického, krátkozrakého šialenstva, limitovaného úbohými osemdesiatimi rokmi ich života, po ktorých už v dnešnej vážnej dobe často prichádza definitívny duchovný rozsudok smrti.

Ale tento rozsudok smrti by vôbec nemusel prísť, keby poklad a srdce ľudí boli ukotvené na správnej strane. Na strane ducha a v hodnotách ducha, ktoré sú večné, a ktoré preto prepožičajú večné bytie každému, kto o ne usiluje.

Ide skutočne o až príliš jednoznačnú voľbu, ktorá by mala byť pre každého normálneho človeka úplne jasná. A predsa náš svet a ľudia v ňom žijú v materialistickom ošiali, vyrážajúcom svojou nepochopiteľnosťou normálnemu človeku dych. Ale žiaľ, je to tak!

A preto aspoň ty, jednotlivec, vystúp z tohto kolotoča materialistického šialenstva, vymedzeného úbohými osemdesiatimi rokmi života, a svoju dušu, myseľ a srdce zameraj k zhromažďovaniu hodnôt ducha, pretože ľudské bytie je oveľa väčšie a vznešenejšie než to, čo z neho urobil a robí bezduchý materializmus.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
aeria  1. 11. 2021 19:17
LALALALALALALALA NEPOCUVAM LALALALALALAAL
 
 fotka
passerine  1. 11. 2021 21:58
článok som popreskakovala, ale padlo mi tam do oka zase to oháňanie sa materializmom
však dobre, poďme sa všetci hrať na nematerialisticky založených ľudí a potom používať najnovšie počítače/mobily a internet
 
 fotka
vreskot000  2. 11. 2021 09:41
@passerine ten kto si zvykne na istý nadštandart, a je jedno či si podnikatel alebo pracujúci za nejaké pekné peniaze, si na podštandart, ako opak tohoto všetkého zvykne len veľmi ťažko. Hovorí o tom jedna rozprávka od o psíkovi a mačičke od josefa Čapka (spolu s bratom Karolom začali literárnu tvorbu) presne o tomto istom. boli to jednoduché stvorenia (samozrejme nemáme na mysli doslovne mačku a psa, to je logické, on to písal pre deti si ich uvažovaním v detskom svete) ale presne toto mal na mysli, keď som si prečítal tento článok. Aj oni objavili zázračný prsteň, ktorý keď vlastnili, nejako s ním čarovne manipulovali, tak zrazu mali pred sebou stoly plné jedla, pitia. Proste materializmus ako vyšitý. A hoci boli do onoho času naučení na skromnosť a relatívny podštandart, všeličo im prirodzene chýbalo. A tento jav sa opakuje u ľudí, preto rozrpávky odzrkadľujú životnú múdrosť, ktorá sa opakuje do dnešného dňa. Správne nastavený človek je ten, ktorý keď dobre zarába si povie... trochu brzdi, možno sa prestane dariť. Mne sa presne táto situácia stala, a ráno som o tom pri modlitbe rozjímal, bolo možno pol siedmej. Aký toto všetko má zmysel. Chodíš niekde do práce, všetko je super. Zrazu príde nejaká kríza a za jeden deň sa ocitneš v materiálnom dne. a dokedy táto situácia bude pokračovať vie naozaj Pán Boh. Práve preto sa plne stotožňujem minimálne s nadpisom tohoto článku, že je naozaj tragické vymeniť tých spomínaných 80 rokov života za večnosť. Jednu vec by som pochopil, že áno, ten, kto popiera hodnoty viery, pravdy, lásky, najvyššieho zákona spočívajúce v predstavení osobe Ježiša Krista, ten nepochopil nič. Jeho článok je logický a aj správny, avšak musím uznať, že konečne citoval aj biblické texty. na druhej strane však problém je tom, že súčasná doba vedie k situácii, že aj tí najväčší duchom, silní, ktorí svoj život postavili na základe viery občas zapochybujú. Nie o viere. Pán jestvuje aj bez toho, aby som ja o tom veril. Ale preto, že vidíme, že nedokážeme aplikovať veci duchovné v tomto svete. Kto potrebuje dnes okrem kresťana napríklad modlenie. kto potrebuje zhromaždenie veriacich v chráme. vypočuť si božie slovo, čo i len jeden, dvakrát do týždňa. to potrebuje jedine ten, ktorý rozpoznal tú skutočnosť, že jeho život bude a má zmysel jedine vtedy, kedy kedy nechám prúdiť božou cestou všetky tie božie pravdy, všetko to, čo duchovný život zjednotený s Ježišom obnáša, a o ostatné, nech sa postará Pán, presne v duchu hesla..."zlož svoju starosť na Pána, a on sa už postará...Ž 55,3. a oháňanie sa materializmom v tom druhom slova zmysle má význam, pretože človek, kedy ho má dostatok, kedy pracuje (ako prirodzená súčasť života daná od Boha rozkazom, potvrdené ďalším biblickým citátom, že ..."robotník si zaslúži svoju mzdu..." Lk10,1-20, a ktorú zopakoval vo svojich listoch sv. Pavol 1 Tim 5, 18, to znamená, že Boh vložil isté zákony do tohoto sveta, ktoré oddeliť od seba nijako nemožno. A tak ako je pre človeka (pravda ako pre koho ) prirodzené pracovať, tak je pre človeka s plným právom prirodzené dostať aj mzdu za prácu. To nijako nesúvisí samozrejme s niektorými kontraproduktívnymi názormi lenivých ľudí, ako to bolo aj v apoštolskej dobe, ktorí síce chvályhodne čakali Parúziu, Kristov II príchod, avšak nič nerobili, ..."len sa zháňajú za zbytočnosťami ..." Sol 3,11. A pavol tam dopĺňa, že týchto vyzývame, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. 2 Sol 3, 11-12
 
 fotka
passerine  2. 11. 2021 10:09
@vreskot000 pls, skráť to troch viet, toto sa mi nechce čítať
 
 fotka
vreskot000  2. 11. 2021 10:11
@passerine zmysel tohoto článku pochopíš, ked možno raz prídeš o všetko
 
 fotka
tequila  2. 11. 2021 16:42
umri
 
 fotka
zajko1211  2. 11. 2021 18:13
@vreskot000

Bohužiaľ ona nie je sama, ktorá má takýto názor...

birdz je toho dôkazom, stačí pozrie niektoré fóra, či statusy...
» www.birdz.sk/forum/co-by-ste...

cynizmus, ľahostajnosť a primitivizmus...odpad od Boha je neskutočne obrovský...

aj táto slečinka čo si myslí, že zožrala všetku múdrosť sveta a je za vodou, to zistí jedného dňa, stačí choroba, nejaké nešťastie a život sa jej zrúti...potom už iba plač a otázky, prečo práve ja?!...
no pre toto drahá, za ten cynizmus, škodoradosť, výsmech a úbohý život...

ľutujem ich, mnohokrát som sa prihováral, prosil, lenže som vyšiel akurátne na smiech...
 
 fotka
vreskot000  2. 11. 2021 22:04
@zajko1211 Pán je blízko, a nech už príde čoskoro sa modlím. ja sa už do večnosti teším. naozaj.
 
 fotka
passerine  5. 11. 2021 16:51
Pokrytci
 
 fotka
kobra  5. 11. 2021 21:02
Skap ty sračka vyjebaná
 
 fotka
verdamt  8. 11. 2021 15:52
To, čo je, tu a teraz, je večné bytie.
Napíš svoj komentár