Hneď, keď som z rozhlasu počul formuláciu obvinenia Róberta Fica zo založenia zločineckej skupiny mi bolo jasné, že ide o vykonštruované obvinenie. Že ide o divadlo pre verejnosť podobne, ako tomu bolo v päťdesiatych rokoch minulého storočia pri vykonštruovaných totalitných komunistických procesoch. To je úplne jasné! To predsa každý normálny človek cíti a vníma!


Týmto činom vláda iba pokračuje vo svojich fašizujúcich a totalitných praktikách, ktoré naplno rozvinula pri realizácii pandemických opatrení. Vládne fašistické šikanovanie, vydieranie, donucovanie, znásilňovanie a segregácia počas pandémie prešlo teraz kontinuálne do blokovania opozičných webov a do realizácie vykonštruovaných obvinení a súdnych procesov.

A pretože koalícia má v parlamente väčšinu, vyzeralo to, že Róbert Fico pôjde sedieť do kolúznej väzby. Vyzeralo to, že temnota, ktorou sú poznačené, ba doslova inšpirované kroky súčasnej vlády nakoniec zvíťazí. Ďalšie veľké víťazstvo temna už bolo na dosah a mnoho ľudí, schvaľujúcich tieto kroky cítilo víťazoslávne zadosťučinenie.

A predsa temno nezvíťazilo! A predsa v poslednej chvíli úplne neočakávane zvíťazilo to svetlejšie a lepšie.

Ako je to možné a ako k tomu došlo?

Možné je to tak, že okrem síl temna a diabla, ktorým načúva súčasná vláda a inšpiruje sa nimi, sú tu ešte aj sily Svetla a dobra. A tieto sily hľadajú neúnavne možnosť a priestor, ako ovplyvňovať k lepšiemu dianie na zemi, vinou ľudí podliehajúcej vláde temna.

Sily Svetla hľadajú neúnavne možnosti, ako v kľúčových momentoch pozitívne ovplyvniť ľudí v ich rozhodovaní. Trebárs vtedy, keď sa ich vnútro čo i len na okamih otvorí niečomu svetlejšiemu, lepšiemu a spravodlivejšiemu.

A k tomuto aktu došlo u dvoch poslankýň v rozhodujúcej chvíli pri hlasovaní v parlamente. Vnútorne sa v tomto momente otvorili smerom nahor tým, že ich svedomie bolo zasiahnuté pochybnosťou o spravodlivosti a čestnosti zámeru vydať Róberta Fica na väzobné stíhanie. Kvôli tejto pochybnosti, kvôli hlasu vlastného svedomia nemohli zahlasovať za. A nie je vôbec náhoda, že to boli práve ženy, pretože ženy sú vnútorne oveľa citlivejšie, otvorenejšie a vnímavejšie ako muži.

Týmto nechcem tvrdiť, že spomínané poslankyne sú nejaké duchovné bytosti, alebo že Róbert Fico je anjel. To nie, ale čo sa týka Róberta Fica, predstavuje neporovnateľne svetlejšiu a lepšiu alternatívu než to, čo nám teraz vládne.

Je to podobné, ako za čias vojny proti fašizmu. Ani Stalin nebol anjel, ale za vtedajším Sovietskym zväzom v jeho boji stáli sily Svetla, pretože Hitler a fašistické Nemecko predstavovali absolútne temno. A presne takto isto je tomu aj dnes pri súčasnej slovenskej vláde.

Ale tak, ako v druhej svetovej vojne nakoniec zvíťazil Sovietsky zväz, rovnako sme i my na Slovensku mali možnosť vidieť, že temno, ovládajúce takmer všetky mocenské pozície v štáte, môže byť predsa len nakoniec v rozhodujúcej chvíli porazené tým lepším a svetlejším. Videli sme, že aj dnes môže zvíťaziť Dávid nad Goliášom.

Kľúčovým momentom, v ktorom dochádza k porážke temna, je zachytenie citového impulzu svedomia a následné jednanie v súlade s ním!

Svedomie je totiž našim kontaktom so silami Svetla a Boha! Svedomie je hlasom Božím v nás! A našou úlohou je mu načúvať a jednať s ním v súlade. Tak budeme kráčať cestou Svetla, pretože naše svedomie nám bude sprostredkovávať inšpirácie zhora.

Svedomie sa v nás ozýva cez cit. Nie cez racionalitu rozumu, čím ale nieje povedané, že svedomie a cit sú iracionálne. Naopak! Sú prejavom vyššej „racionality“, než je tá rozumová. Sú prejavom duchovnej podstaty človeka, spojenej s Duchom Božím.

Týmto spôsobom ovplyvňujú sily Svetla ľudí, a týmto spôsobom bojuje Svetlo na zemi za svetlé hodnoty. Bojujú za ne ľudia, ktorí sa tomu dokážu vnútorne otvoriť, a ktorí sa za to dokážu aj pozemsky postaviť. Presne tak, ako sa to stalo v slovenskom parlamente pri kľúčovom hlasovaní o vydaní Róberta Fica na väzobné stíhanie.

Takýto proces sa však nemá diať ojedinele, výnimočne a nevedome! Takýto proces sa na našej zemi má stať vedomý! Vedome sa máme nechať inšpirovať citom a svedomím, a vedome máme jednať v súlade s nimi! Tak potom bude možné zahájiť víťazné ťaženie Svetla proti temnote, ktorá momentálne spútava našu zem.

Svedomie a cit patria k vyššej podstate človeka a rozumová racionalita patrí k nižšej podstate človeka.

Rozumová racionalita, doprevádzaná mnohými ľudskými chybami a nedostatkami, vytvára v človeku napojenie k nižším úrovniam. Odtiaľ potom čerpá, odtiaľ sa inšpiruje a tým sa stáva služobníkom nízkosti a temna. Takýchto ľudí je dnes plná zem. Preto na nej vládne temno.

Temno môžu poraziť len ľudia citu a svedomia. Len ľudia, ktorých rozumová racionalita je podriadená citu a svedomiu, pretože takýto ľudia sú schopní prijímať inšpirácie zo Svetla a robiť náš svet svetlejším.

Staňme sa preto nimi aj my! A to tým, že sa začneme viac a oveľa vedomejšie otvárať svojmu citu a svedomiu. Že sa necháme nimi inšpirovať a budeme sa podľa nich riadiť.

Staňme sa takýmito ľuďmi, lebo práve takýchto ľudí potrebuje naša úbohá, temnotou spútaná planéta ako soľ. Preto sa staňme soľou zeme! Staňme sa soľou zeme, čiže ľuďmi, ktorí začnú pretvárať zem v súlade s hodnotami Svetla.

Nech nám v tom Boh pomáha! Ak totiž budeme prosiť v blízkej dobe Boha o pomoc, jeho pomoc v podobe inšpirácie čo máme robiť a ako sa máme zachovať k nám príde jedine prostredníctvom citu a svedomia.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
james98  16. 5. 2022 19:00
Ešte nikdy v histórii sme nemali vládu s takými kresťanskými hodnotami ako máme teraz. Premiér je až moc aktívny kresťan, exminister zdravotníctva rovnako... atď. atď. až po pani Záborskú, svetlý kresťanský vzor v parlamente, pán Kuffa a kopec rôznych pastorov a kazatelov. A ty na nich ako dobrý kresťan nadávaš??
 
 fotka
sajzousko  17. 5. 2022 10:27
"Len ľudia, ktorých rozumová racionalita je podriadená citu a svedomiu" pani prezidentka ich porazí lebo všetko citlivo a svedomito vníma
 
 fotka
vreskot000  27. 9. 2022 20:21
druhá svetová vojna nemá žiadneho víťaza. priniesla choroby, smrt, biedu, hlad, nešťastie.vojna nikdy nemá víťaza
Napíš svoj komentár