Pridávam zamyslenie, ktoré som adresoval pod jednu veľmi dobrú diskusiu vedenú pánom pátrom.

Píše, citujem..."Zázraky božie vyžadujú tak prosté gesto od človeka, že sa až nechce veriť, že to tak môže jednoducho fungovať, preto ich u nás niet...."

Tento starozákonný príklad je dosť mätúci. Nám stačí pohľad na ukrižovaného Pána na dreve kríža. V novom zákone je eucharistický Pán predstavený predsa Emauzským učeníkom v konaní večeradla (Pán Ježiš s nimi slávil opäť svätú omšu predsa /lámanie chleba) a v tom okamihu kedy "zmizol" bola dokázaná prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii. Už niet starozákonného symbolu medeného hada. 

Ten symbol sa v Novom zákone už neobjavuje, a nemá preto ani nijaké opodstatnenie. Ak by som ešte opomenul, kedy sa v každej farnosti konali aspoň raz za mesiac eucharistické procesie... prejsť nemusia nutne okolo mesta a naprieč dedinou, Pánovi "stačí" keď kňaz s monštranciou (Eucharistiou) vyjde z kostola a dá požehnanie, a uvidíte, ako by sa svet menil! 

Keby sa kňazi dohodli na jednotnom čase, kedy by udelili požehnanie so Sviatosťou, uvideli by ste, aké zázraky sa dejú. Miesto toho dúfame v akési zázraky, ktoré pochopiteľne neprichádzajú, pretože nedochádza k nášmu vnútornému pohľadu na Ježiša Krista. 

Pokiaľ neodhodíme to profánne, dotiaľ Božia milosť môže prúdiť nadarmo. Znie to síce neuveriteľne ale je to tak. Presne ako hovoríte, že zázraky božie vyžadujú až tak prosté gesto od človeka, že sa až nechce veriť, že to môže tak jednoducho fungovať- preto ich u nás niet... Ale sú... akoby nie... len vy konkrétne o nich neviete. Na niektoré Vám naozaj vzbudiť si pevnú vieru. 

Žiaľ ani vy kňazi neučíte ľudí, aby sv.omša v nás všetkých trvala aj naďalej, lebo pojem "ite misa est", znamená "choďte omša je"... a pevne verím, že aj vy, ako kňaz a pastier Cirkvi Kristovej máte moc, a máte ju určite, aj uzdravovať chorých prostredníctvom vkladania Vašich rúk, keď sa dotýkajú Tela Pána, prostredníctvom vašich pier, keď prednášajú modlitby a sú denne zvlažované predrahou Krvou. 

Uvedomte si čo konáte, a naplňte svoj život tajomstvom Pánovho Kríža! 

(konsekračné slová vysviacky) 

A vtedy som pevne presvedčený, že by ste ako kňaz celkom isto dokázali aj fyzicky uzdraviť človeka. Ja tomu pevne verím, že to v sebe máte. Laik takú schopnosť nemá, vy áno. Skúšajte denne vzývať Dary Ducha Svätého pre posvätenie zhromaždenia, ktorému predsedáte vo sv. omši. 

Skúšajte konať adorácie a Eucharistiou žehnajte konkrétnych fyzicky chorých a slabých a uvidíte, že Moc Pánova dokáže prostredníctvom Vašich kňazských úkonov aj vyliečiť chorých ľudí. Len to skúste.... sv. Peter a Pavol mali takú istú moc ako máte vy, a predsa odvážili sa povedať žobrákovi v chráme citujem 

Skutky apoštolov Sk3,6...."Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 

Skúste to aj vy povedať hendikepovanému bez problémov. Keď zaopatrujete chorého. To nemusí znamenať, že on sa musí fyzicky uzdravieť, ale v tom sa prejavuje Duch Pánov vo vašej kňazskej službe. Je mnoho spoločenstiev aj v našej cirkvi samozrejme, kde dochádza k uzdraveniu práve na príhovor kresťanského ľudu, a deje sa to aj v našej katolíckej cirkvi, a poznám úplne konkrétne človeka, rímskokatolíka pre úplnosť, poznám ich dvoch, ktorí sa dokázali prostredníctvom konania Eucharistickej adorácie konanej dlhší čas, na príhovory modlitieb vyzdraviť z ťažkých chorôb. 

Vás chcem k tomu povzbudiť, vy takú moc máte... my nie... ale viete... 

"čokoľvek vám povie urobte to..."Jn 2,5. 

Skúste to. Od biskupa ste dostali aj moc pre vysluhovanie pomazania chorých. 

Sv. Jakub v liste hovorí mimoriadne myšlienky ako základ sviatosti pomazania.... "Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene....." Jak 5,14

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár