No. pridávam nateraz na druhý pokus jedno zamyslenie, ktoré sa mi zavrelo nedávno, ale nevadí. 

pri listoch sv. Pavla by som bol opatrný, pretože aj jeho teologická koncepcia je skôr regionálna ako univerzálna. naozaj všetko môžem, ale nie všetko osoží. sú veci ktoré nemôžete. príklad. nepožiadaš manželku blížneho svojho. alebo iné, čo sa vzťahuje príkazovo. 

sv pavol v niektorých listoch myslel len na niečo čo je konkrétne, žiaľ my to myslíme skôr ako píšem univerzálne, na základe čoho sa cirkev aj rozdelila (protestanti, pravoslavni, my vlastní, katolíci) myslím že Kristus by s tým nesúhlasil, pretože ak citujem jeho slová.... " do neba nevojde nič nečistého..." Zjv 21,27, potom nie všetko je dovolené. 

práve to je problém, kedy definujeme právo a spravodlivosť tak, že všetko sa nám musí dostať, a nič sa nám nemá odoprieť, a len na základe napríklad rozumového poznania to, čo prijmeme zlé, môžeme ešte odvrhnúť. príklad. môžeme zjesť pokazené jedlo, za istých okolností môžeme, ale vieme, že nám istotne zaškodí so zdravotnými komplikáciami. čiže. 

všetko môžeme... aj to zjesť môžeme, ale nie všetko nám osoží sa vníma zas kontraproduktívne. Sv. Pavol pravdepodobne nepočítal s možnosťou voľby. že môžem sa rozhodnúť nielen pre Ježiša, alebo proti nemu, ale že sa nerozhodnem vôbec. 

Ako píšem, ja to vnímam ako problém v tom, že teologická koncepcia listu je lokálna. to znamená vzťahuje sa na konkrétne miesto, a nemyslel to všeobecne. Akiste mal na mysli skorý Druhý príchod Pána Ježiša. A Keďže logicky, už všetci zomreli, a aj sv Pavol reálne zomrel, nenaplnilo sa to, čo písal....

..."potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli.... "Kor 15,6. teda oni všetci zomreli a je viac ako zjavné že to písal v prítomnom čase niečo ako duchovný testament. ak sa vrátim k myšlienke, slobodno všetko, ale nie všetko mi osoží je aj o tom, že v tomto pravdepodobne mal na mysli vzťah vo svete, vzťah k niečomu materiálnemu, ktoré priamo nepodlieha k príležitosti páchaniu nejakého hriechu. napríklad obžerstvo. je hriech, keď niečo neúmerne veľa zjem? nie je. lebo jedlom nezhreším nijako. 

každý má predsa rozum a vie kedy mu je dosť. pudy neoklame nik. približne toľko ?

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár