Úvodom môjho štvrtého článku v poradí musím povedať, že som písal tri články naraz, a musel som sa veľmi sústrediť, aby som si ich nepomýlil, čo veľmi sťažuje pravda situáciu. Písal som niečo veľmi dlhé do jednej diskusii, a veľmi ma prekvapila pomerne jednak nízka účasť, a jednak to, že nik sa nad ničím nechce pozastaviť.

napríklad sa to deje na spôsob, že niekto niečo nadhodí, v nejakej diskusie, a niekto sa bojí možno v niečom vyjadriť. 

Nám chýba vlastný náhľad na skutočnosť, to, že človek musí predovšetkým spoznať pravdu v danej realite, kde sa nachádza. 

potom sa znižuje k niektorým stanoviskám, ktoré nehovoria konkrétne.

To všetko je zjednocujúci prvok strach, ktorý nedovolí sa pádne vyjadriť k danej problematike, ako napríklad bol zákaz slávenia bohoslužieb, ktoré v podstate v dejinách nemá obdobu pravda od niektorých dejinných situácii, kedy sa cirkev musela skrývať. 

Dialo sa to od nepamäti, zrodu kresťanstva, kedy cirkev sa schádzala v katakombách, za čias veľkého prenasledovania, dialo sa to pravda v rozličných periódach dejín, ako sme sa to dozvedali z dejepisu, a deje sa to za istých okolností aj teraz.

Rozdiel medzi týmto všetkým je ale ten, že dnes sa to deje iným spôsobom, ako sa to dialo v minulosti, a ešte len možno uvidíme, aké to bude mať následky tohoto neblahého obdobia.

Nechcem nič vidieť negatívne, a som viac menej pozitívne naladený, avšak vidíme, že neschopnosť práve mnohých členov cirkvi spôsobuje neistotu v bežných laických občanoch, ktorí nevedia, čo majú robiť. Dezorientuje sa takto božie stádo, pretože pastieri sú viacmenej prenasledovaní. Nikdy som si nemyslel, že to príde, to už bolo, ale vidím, že sa napĺňajú znaky čias. na druhej strane musím podoktnúť, že musíme mať oporu predovšetkým vo sviatostiach a božom slove, ktoré si nemôžeme s ničím iným zameniť.

Ale otec Mordel neodpovie, lebo facebook nepozná. on vie písať len svoje zamyslenia, ktoré nemajú nijakú váhu, nič nezmôžu všetko na spôsob nedeľnej kázne, ktorej obsah po omši si nik nepamatá. musíte sa snažiť veci docieliť do konca. 

inak Vaše kázanie bude mlátenie prázdnou slamou a myslím si že máte na viac. avšak v pandemii sa naplno prejavila nielen vaša, ale celkovo knazská neschopnosť, kedy ste poslušne prijímali a nevedeli oponovať ohľadom slávenia a neslávenia omši. 

teraz vytiahnite CIC a navrhujem, aby ste všetkých, ktorí zakázali (a na jeseň ešte zakážu) slávenie sv. omši za účasť verejnosti, aby ste matrikových katolíkov verejne exkomunikovali a zakázali im do dňa pokánia, ktorá svedčí o vnútornom obrátení človeka ako takého účasť na slávenie sv. omši prípadné pristupovanie k sviatostiam, v duchu písma sväteho, že kto je a pije nehodne prijíma, je a pije, prijíma svoje zatratenie, pretože to píšu stránky písma svätého. druhá vec. 

ak zájdeme do kresťanskej histórie. koľkým svätým kňazom bolo z rozličných dôvodov zakázané činnosti nerozlučne späté s činnosťou kňaza cirkvi. nie jednému svätému, ktorého si teraz uctievame ako svätého bolo znemožnené aj priamo od cirkvi spovedať, sláviť sv. omšu. 

nemusíme pravda zachádzať ďaleko do cirkevnej historie, a pozrite, kde sú oni, a pozrite, kde sa nachádzajú (v periferii historického pozadia, ak také vôbec existuje) tí, ktorí to zakazovali. prvý predobraz máme v biblii o lazárovi a boháčovi, kde lazár chudobný má meno, teda je poctený titulom, kdežto boháč je len "boháč" ako sa volal boháč.... sa možno dozviete len vo večnosti, ak sa dozviete. 

na tomto pomerne dosť poučnom biblickom príbehu vidíme odkaz pre dnešok, kedže biblia je nadšasový svätý prameń textov, ktoré sa uchováva aj pre naše poučenie. ten odkaz je pomerne jasný. bohatý meno nedostane ale chudobný, resp. ten ktorý je o niečo ukrátený, je poctený a povýšený menom. Pán vo svojich blahoslavenstvách hovorí jasne.....

Záverom teda citujem biblické texty v tomto znení. " blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení...." Mt 5,6. Ten odkaz siaha od evanjelistu Matúša po dnešné časy, ktoré kresťania napĺňajú pred druhým príchodom Pána. Preto sa podľa mňa práveže mám radovať, lebo Pán je blízko. ak to pohopíte, lebo na toto je potrebné vidieť mnoho súvislosti v duchovno spektre, a prosiť o dary Ducha Svätého. Odkaz pre tieto udalosti je viacmenej jasný. Viďte v tom blízky príchod Pána nič viac.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár