Nedalo mi predsa ešte nateraz, aby som ešte jedným pridaným článkom v diskusii na to nereagoval. O čo teda ide zmienim sa v riadkoch nižšie.

Kniha Genezis s opisom a interpretáciou spôsobu zhrešenia prvých ľudí principiálne nemôže byť ani náhodne obrazne pomenovaný biblický spis, a poviem ti veľmi jednoducho prečo.

Biblia v Genezise opisuje, v doslovnom poňatí, inak sa to nedá ani povedať, skús sa nad tým zamyslieť, priam hrôzostrašnú udalosť, ako ťažko sa človek dokázal previniť voči Bohu, vďaka a následkom čoho, Boh sa rozhodol vyhnať prvých ľudí z raja. Následkom toho boli náchylní k hriechu, a okrem toho spoznali doposiaľ nepoznané, žiaľ v tej najhoršej podobe. 

Spoznali zaiste chorobu, spoznali zaiste čo je neistota, spoznali zaiste ohrozenie, že človek je skutočne hladný, pociťuje smäd, čo je inak príšerný pocit, pokiaľ dlhodobo nepiješ.

Uvediem teraz môj konkrétny príklad, ktorý sa stal. 

Bol som chorý na kovid, 4 týždne som ležal v ťažkom stave na kyslíkovom prístroji v priamom ohrození života, a ďakujem Pánu Bohu všemohúcemu, že ma pri živote zachoval, hoci som si cez chorobu v poslednom vypätí síl žiadal zavolať kňaza /pána farára. 

Žiadal som preto, podľa mojich slov, pretože som povedal, že ak náhodou zomriem, k čomu som bol veľmi blízko, chcem odísť z tohoto sveta do večnosti zaopatrený a zmierený s Bohom. 

Vďaka Pánovi som tieto ťažké chvíle prežil prakticky bez následkov, aj keď rekonvalescencia prebiehala pomerne rýchlo, aj keď mimoriadne obtiažne. Príšerné dusenie, príšerné bolesti celého tela, o strate chuti, čuchu je zbytočné písať, lebo to som považoval za najmenej podstatné, halucinácie a bludy, fyzické nemožnosti. 

Žiadal som si duchovne zachrániť život pre večnosť s Bohom, a všetko materiálne išlo bokom. 

Prepustili ma z práce v dôsledku dlhodobej PN prakticky okamžite, ako im to bolo umožnené... koncom mesiaca. Takticky ma nechali pracovať po návrate asi tri týždne, predposledný deň v mesiaci som dostal výpoveď.

Prijal som to síce zarmútene ale s pokorou, že v Božích rukách je všetko. v Božích rukách bola moja choroba, moje vyzdravenie, moja práca i strata práce, ktorá ma živila, a vďaka tejto strate som sa ocitol v priamom materiálnom ohrození môjho života, nakoľko bez práce, a bez príjmu s potrebou telesnej regenerácie po chorobe som nikde nepracoval, a jesť potrebuješ každý deň.

Každý deň je tuhý boj o prežitie či už pre ateistu, vlažného kresťana alebo horlivého človeka, ktorý je ochotný život položiť za kresťanské ideály.

Mojím článkom som chcel zdôrazniť približne toto.

Je načase zahodiť všetky sentimentálne narážky, ktorými oplývame kresťanským učením, a oprieť sa o učenie v biblii, neomylné v plnom jej rozsahu.

Boh mi preto daroval rozum, nie preto, aby som kriticky zhodnotil prácu teológov, ktorý možno celý život zasvätili spoznávaním božích právd, ale preto, aby napriek celoživotnému úsiliu zbytočne nezišli z cesty a neprišli do zatratenia.

Aj reformátori, aj bludári, aj sektári mali v kresťanstve zaiste značné postavenie, kedy vo svojich prvopočiatkoch zaiste horlivo sa snažili o druhý príchod kráľovstva Božieho Syna, snažili sa o dômyselné a dôkladné zachovávanie božích predpisov, viď novozákonných biblických farizejov, ktorí isto nesmilnili, isto nekradli, isto nebrali meno božie nadarmo, avšak, a to chcem zdôrazniť, nečestne, bezohľadne zodrali ľudí na daniach, poplatkoch, nechali žobráka zaiste mrznúť medzi chrámom a dlažbou, zatiaľ čo oni si rozširovali modlitebné strapce, zaťažovali ľud nezmyslenými poplatkami. 

Možno sem tam niečo potiahli z tej pokladnice, ale ironicky povedané, veď predsa oni sú tí dobrí, to je pre slávu Boha, čo tam po druhých.... to je ironická poznámka samozrejme.

Posledné moje konštatovanie, ktoré zosúladím vedno s týmto komentárom pod mojím blogom, ktorý následne použijem ako nový blog v tento večer je približne v tom, že my kresťania konečne by sme mali byť predovšetkým pravdiví k sebe samému, nehrať sa na niekoho, kým nie sme, pravdivo pomenovať to, čo dobré je, a čo zlé je. 

Som si vedomý, že zlo je tak rafinované, že platí poučka, že sto krát opakovaná lož sa raz stane pravdou, ale predtým, než sa tak stane je potrebné, aby ľudia tú pravdu poznali.

Je načase, aby sme nielen študovali katechizmus a kresťanskú náuku, ale predovšetkým podľa nej a neho aj žili.

Preto kresťanská náuka spočíva v tom, že pokiaľ si ty nezamestnaný, a ja som bohatý, ja sa ťa mám spýtať, ako sa máš, ako ti môžem pomôcť, a pokiaľ to NIE JE V MOJEJ MOCI, aby som ti pomohol akýmkoľvek spôsobom, môžem sa aspoň snažiť pomôcť v tom, že budem voči tebe čestný, dobrý, nepodkopnem ti nohy, nebudem ti rozprávať drísty o božej láske, a božom skúšaní, pokiaľ niekto má plné brucho a ty hladuješ.

Božie skutky dokazuješ skutkami, nie tým, že si kresťan. Pojem kresťan dotvorí a ozdobí tvoju dušu v konečnom dôsledku, aby si sa odlíšil od tých, ktorí dobro nechcú, presne tak, ako to hovorí Kristus v podobenstve, kedy príde čas, aby sa oddelilo zrno od plevy. Aj pleva je súčasť zrna ale až dovtedy, kým sa nevymláti a nevznikne čisté zrno rozomleté na múku, presne ako to spomenul jeden kresťanský spisovateľ o mučeníkoch, že každý mučeník predstavuje v božom nazeraní čistú pšenicu, ktorá je/ ktorý je v zápase o pravdu rozomletý na hostiu obetovanú v božích rukách.

Nič viac, nič menej.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár