V úvode môjho druhého článku s touto tematikou, ku ktorej by som sa asi už nevrátil, ale predsa to len spravim, by som teda veľmi rád chcel vysvetliť dôvod môjho vtedajšieho blogu, kde som napísal to, čo som napísal.

Keď som bol v seminári, biblikum v starom zákone a novom zákone v plnom jeho rozsahu som si priam zamiloval, snažil som sa práveže veľmi podrobne počúvať a rozoberať, čo teda konkrétne mi dokáže aplikovať božie slovo do môjho života všetko to dobré, čo od cirkvi, kresťanstva očakávam, aby človek principiálne bol naplnený, štastný, a aby v radosti, aj keď občasnom kríži a trápení predsa len pokojne dokráčal do večnosti, ktorá je predsa pre každého.

V súvislosti tohoto, čo som napísal v tomto predchádzajúcom odstavci, a taktiež v minulom blogu, spomeniem teda niektoré dôležité udalosti.

V Katechizme Katolíckej cirkvi sa píše: „Človek však, ktorého Boh stvoril v spravodlivosti, zneužil hneď na počiatku dejín svoju slobodu tým, že sa postavil proti Bohu a chcel dosiahnuť svoj cieľ mimo Boha" (415) Ale to platí aj pre nás všetkých ostatných: „Podobne ako ten prvotný každý hriech je neposlušnosťou, vzburou proti Bohu.“ (1850)... Ja vám poviem.

Mojím písomným vyjadrením chcem povedať toľko, že my sa nevieme jasne vyjadrovať.

Mňa nezaujímajú nejaké cirkevné poučky, mňa nezaujíma to, čo je mimo písma svätého ale to, čo je holá pravda a fakty, ktoré človek chtiac nechtiac v bežnom konkrétnom reálnom živote vyskúša, a bude vedieť na čom je.

Možno by stála otázka, či je spravodlivé, že kôli hriechu prvých ľudí zomrie do jedného celé ľudstvo. V tomto sa zmieňuje biblia v konštatovacom podtóne, ale nie interpretačno exegetickom.

List Hebrejom, ktorý pravdepodobne nenapísal sv. apoštol Pavol, pretože literárne, textovo, ideovo a štylisticky nenadväzuje na svoje predchádzajúce 13 listy, ale navzdory tomu, že autor je podľa exegézy biblie neznámy, ale pripisuje sa autorstvo práve tomuto svätému a význačnému mužovi Sv. Pavlovi hovorí jasne. ..." A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd..." Hebr. 9,27

Pri osobnej slobode ako nekonečnej filozoficko teologickej tematike je dôležité poznamenať jednu výnimočnú vec. Človek plnú osobnú slobodu nepožíva, a nepožíval ju ani nikdy. Vysvetlím na názornom príklade prečo. 

Nemôžeš si zobrať cudzie auto, najlacnejšie na svete, nejaký šrot len tak bez vedomia majiteľa, alebo najdrahšie, bez vedomia majiteľa, a len tak brázdiť cesty. Máš právo jazdiť? ak máš vodičský preukaz máš, ale pokiaľ nie je to tvoje, alebo nanajvyš požičané auto, nemáš právo do cudzieho len tak sadnúť a ísť, hoci tvoje psychické, fyzické, emocionálne danosti tento predpoklad v plnom rozsahu dovoľujú.

Navzdory všetkému my nevieme, prečo človek zneužil svoju slobodu. Ja poviem môj názor, tak, ako som to písal v blogoch predchádzajúcich, že plnú slobodu človek vo svojej podstate nevie využiť.

Je jedno koľko krát prečítaš bibliu, koľkokrát prečítaš filozofické myšlienky a nejaké úsudky bez logickej nadväznosti, sú veci, ktoré ovplyvniť nevieš. 

Človek bol oklamaný diablom, a konal pod vplyvom démona, ktorý do onoho času ani nevieme, či mal alebo nemal nad ním moc. Nevieme ani z biblických textov jasne preukázať, či diabol pokúsil sa na prvý raz zviesť človeka k hriechu a neodvrátiteľnému údelu smrti, čo sa mu napokon podarilo, alebo tých pokusov hypoteticky bolo viac.

Istý biblista v komentári k prvému hriechu poznamenal, že Adam spravil zle, že po navádzaní na hriech od Evy, lebo had naviedol Evu, a eva zviedla k hriechu muža adama, neutiekol od nich preč.

Sloboda nesloboda, diabol tam nemal čo robiť.

Ja ako človek, keď chcem žiť sviatostne, musím sa vyhnúť každej hriešnej príležitosti. Nielen vo vzťahu k čistote proti 6 božiemu prikázaniu, ako najčastejšie uvádzaný hriech človeka, ale aj iným. Žiaľ my v cirkvi sme si zosobnili a ohraničili hriech ako zlo len vtedy, kedy človek sa prehrešuje proti príkazu nezosmilníš v jej najrozmanitejšom vyjadrení, ako tento nemorálny svet môže ponúkať vo svojej zvrátenosti. pornografia, nemravné scény v bežnom filme, názorne vykreslená nevera v nejakých nevinných telenovelách pre ženy a staré tety, nejakých rodinných seriáloch, ktoré môžeme si vybrať z nespočetného množstva brakov, ktoré človeka dokáže napadnúť vyrobiť. Samozrejme netreba tieto úchylnosti sledovať, radšej si zapnem napríklad kanadsko americkú národnú hokejovú ligu a sledujem zápasy, či už naživo, alebo napríkad si pretočím v televízore hokejový prenos. Ako nadšeného fanúšika hokeja, ktorý holduje tejto vášni už asi 23 rokov je to pre mňa relax a šport okrem duchovného života považujem za výborný relax a návod proti všetkému sprostému, čo ťa môže napadnúť. Závidieť, kradnúť, povyšovať sa nad iným, byť pokúšaný myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého. 

finančné machinácie, možnosť nelegálne zarobiť peniaze krádežou, oklamaním, podvodom, zlobe, falošnosti, uvedenie do omylu, zneužitím nejakých konkrtétnych vedomostí na zlo, a všetko čo si k tejto tematike vieme predstaviť, a v krátkosti ešte by som chcel podotknúť, že na toto samozrejme v právnom štáte jestvujú paragrafy.


V krátkosti to zhrniem asi takto. Vo večnosti sa dozvieme celú pravdu, a je úplne jedno, akým spôsobom človek zhrešil, podstata je taká, aby človek žil predovšetkým čestne, zodpovedne, pekne.

Rozvíjaš svoju osobnosť, pričom ako kresťan nezabúdam na kresťanský rozmer, kedy mám veľakrát chuť aj tu na blogu povenovať sa niečomu, čo ma zaujíma, čo považujem za prínosné.

Mnohí tomu neveríte, pretože žijete v ilúzii, že keď máte prácu, zázemie, Boha nepotrebujete, mnohí žijete materialisticky, ľudmi pohŕdate, a Boha sa nebojíte, presne ako to robil boháč v evanjeliu, citujem teraz slová biblie..." ktorý ľuďmi pohŕdal a Boha sa nebál..." Lk 18-1-8.

Záverom chcem v skratke vyjadriť toľko, že ja nemám rád, keď sa niekto nevie priamo vyjadriť k veci pálčivej, ale pomáha si rozličnými nezmyselnými prirovnaniami, podobenstvami /nie biblickými, ale vlastnými, používa rozličné príklady nereálne, ktoré sa nikdy v živote reálne nestali, ale praktické žitie kresťanských čností ide bokom v prvej príležitosti možnosti zarobenia si bokom, nečestným spôsobom, machináciami a podobne.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár