99% ľudí vrátane novinárov nerozumie ako fungujú finančné trhy v USA, preto len híkajú a dávajú apokalyptické predpovede po každom navyšovaní USA dlhu. Z 38% vláda USA dlží sama sebe, a iba z 62% HDP - 17 bilionov eur "dlží" USA vláda americkým investorom a zahraničným investorom. Najprv si však ukážme aké 2 typy zadlženia existujú, pretože nie je dlh ako dlh :

1 : Dlh prostredníctvom požičky. Príklad, vláda SVK potrebuje 5 miliárd eur vo forme hotovosti. Poprosí preto o pomoc zahraničných investorov. Tí zanalyzujú slovenskí akcioví a dlhopisoví trh a zistia, že ten je vysoko rizikový a málo výnosný, preto sa rozhodnú že bude pre nich lepšie, ked dajú Slovensku peniaze vo forme požičky s istým úrokom a dobou splatnosti. SVK teda dostane od investorov hotovosť, pričom s tou podmienkou že túto hotovosť musí o trebárs 10 rokov naspet vrátiť vo forme hotovosti, aj s úrokmi.

2 : Dlh prostredníctvom investície. Príklad, vláda USA následkom nepredvidatelnej udalosti súrne potrebuje v hotovosti získať 10 miliard eur. Može ich získať prostredníctvom požičky, alebo tým sposobom že vydá dlhopisy o hodnote 10 miliárd eur, a čaká dokial ich domáci a zahraniční investori skúpia. USA dá investorom dlhopisy a investori dajú USA finančnú hotovosť o výške 10 miliárd eur. Dlhopisy sú cenné papiere ktoré vydáva štát a ktoré sú kryté inými cennými papiermi ktoré vlastní štát - akcie, pokladničné poukážky, komodity apod.... Dlhopisy majú svoju splatnosť, to je doba po ktorej može investor vrátiť dlhopis štátu a dostať za neho naspeť svoju hotovosť a úroky. Existujú 1,2,5,10,25 ročné dlhopisy a ročné úroky z držby dlhopisu sa možu pohybovať od 1-60%. Dlhopis od investora však nemusí nutne skúpiť USA, može to od neho odkúpiť tiež iný investor. Každopádne FED má v zálohe 9 bilionov eur - na vyplácanie hotovosti za dlhopisy. V prípade dlhopisov platí tiež to, že ak sa USA dostane do bankrotu, recesie, alebo iných finančných problémov nemusí vyplatiť úroky a vklad za dlhopisy, respektíve može vyplatiť len tolko dlhopisov kolko bude mocť. Záverom :

1 : USA sa "zadlžilo" 17 bilionov eur nie vo forme požičiek, ale vo forme vlastných vydaných dlhopisov

2 : Ak by USA vyplatila všetky dlhopisy (nemusí tak spraviť) o hodnote 17 bilionov eur, nebola by o 17 bilionov chudobnejšia, iba by vymenila svoju finančnú hotovosť za USA dlhopisy. Mala by o 17 bilionov menej hotovosti, ale o 17 bilionov viac vo forme cenných dlhopisov, ktoré by následne znovu mohla predať iným investorom výmenou za penažnu hotovosť.

3 : Americký rastúci dlh, nie je nič iné než to, že USA vláda vlastní stále viac a viac cenných papierov, akcií, dlhopisov, ktoré následne investorom vymiena za penažnú hotovosť. Takisto tvorba nových bankoviek, nie je nič iné, než premena USA dlhopisov na penažnú hotovosť.

4 : V prípade bankrotu, recesie USA, USA nemusí vyplatiť všetky dlhopisy, ale len tolko kolko sama uzná za vhodné. Investor nemusí dostať úroky, alebo dostane len trebárs 60% vkladu. Z hladiska kredibility sa však USA snaží, aby vyplácala všetky dlhopisy v plnej miere.

VIAC INFO O DANEJ TEME NA : 

» paranormalnejavy1.webnode.sk/1-zazraky-a-zna...
 Blog
Komentuj
 
 fotka
tequila  17. 5. 2022 16:24
napis o tom... vlastne nic
 
 fotka
tomas55555  17. 5. 2022 21:11
@tequila Mám o tom napísať forum ?
 
 fotka
tequila  18. 5. 2022 16:37
daj si to do statusu
Napíš svoj komentár