Z čoho si maturoval, pokojne napíš aj náročnosť daného predmetu Geo DEJ BIO CHEM INF FYZ MAT OBN